Ett barn som glömdes bort!

Södertälje tingsrätt
Dom 2001-01-02

Kärande: min pappa
Ombud: advokat

Svarande: min mamma
Ombud: advokat

Domslut
1. Pappa tillerkänns ensam vårdnad om mig.

2. Vad som förordnats i punkt 1 skall gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

3. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till mammas advokat med 41 925:- i beloppet ingår mervärdesskatt med 8 385:-

Bakgrund
Pappa & mamma träffades på åland. De har två barn tillsammans. Barnen omhändertogs 1995 enligt lagen om vård av unga & placerades först på Geneta barnhem & nära ett år senare, då barnen var tre respektive fyra år gamla, i ett familjehem där barnen alltjämt bor. Kort tid efter att barnen omhändertogs separerade mamma & pappa. Pappa är sedan 1997 gift med en annan kvinna & bor i Vagnhärad. De har tillsammans en dotter som är född 1999. Mamma flyttade till Åland igen 1997, är ensamstående men har en relation med en man. Under den tid barnen har varit omhändertagna har pappa & mamma haft visst umgänge med barnen. Järna kommundelsnämnd beslutade den 23/11-2000 att vården enligt 21 paragraf LVU för mig & lillebror skulle upphöra & att bistånd skulle beviljas enligt 6g paragraf socialtjänstlagen till fortsatt, frivillig placering i familjehemmet. Samtidigt upphörde vissa tidigare beslut i fråga om begränsningar av umgänget mellan pappa & barnen.

Yrkanden m.m
Pappa har i första hand yrkat att han ensam skall anförtros vårdnaden om barnen. I andra hand har han yrkat att barnen skall vara stadigvarande bosatta hos honom. Yrkandena har även framställts interimistiskt.

Mamma har bestridit pappas yrkanden, även interimistiskt & för egen del yrkat att den gemensamma vårdnaden skall bestå.

Vardera parten har som grund för sin talan åberopat barnens bästa. Pappa har därvid gjort gällande att han är lämplig som vårdnadshavare emedan mamma är olämplig. Mamma har vitsordat pappas lämplighet som vårdnadshavare & bestridit att hon själv skulle vara olämplig.

Gillar

Kommentarer

Ingajohansson
Ingajohansson,

Så för, vem har skrivet så på kortet?

nouw.com/ingajohansson
BorderlineGirl
BorderlineGirl,

Mamma har gjort det. 💜

nouw.com/borderlinegirl