HAR TRÖTTNAT PÅ ATT BLI KALLAD RASIST!

JAG ÄR INTE RASIST för att jag förväntar mig att alla som vistas i vårt landska respektera Svensk lagstiftning, detta inkluderaräven regeringen och andra myndigheter.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att alla som vistas i vårt land skarespektera vår KULTUR, våra TRADITIONER, vår RELIGION och vårt sätt att leva.Oavsett vilken religion eller kultur de som kommer hit har med sig i bagaget.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att VI HAR RÄTT ATT STÄLLA KRAV på demänniskor som kommer till vårt land.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag insett att VÅRT LAND INTE HAR RÅD attförsörja alla människor på flykt som vill till vårt land.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att vi ska inte ta emot fler människorän vi har råd med. Då inberäknat alla kostnader för kommande år.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att vi INTE ska skrota vår egen välfärd

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att alla som söker bidrag (svenskmedborgare eller inte) ska behandlas på samma sätt. Nämligen att vederbörandesprivata ekonomi ska granskas enligt de regler som redan gäller för oss svenskamedborgare. Oavsett i vilket land de personerna har sina privata bankkonton.Utan undantag!!

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att de som inte har giltigt skäl tillasyl ska avhysas med omedelbar verkan till antingen deras hemland eller var desenast kom ifrån.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att de som uppgivit falska uppgiftervid ankomst till vårt land har förverkat sin rätt till att få asylansökanprövad.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att de som kommer till vårt land ochbegår brott omedelbart ska avvisas på livstid. Inte bekosta vårt lands redanansträngda ekonomi genom att på ett fängelse kosta skattebetalarna tusentalskronor / dygn.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att våra egna barn och gamla inte skafå försämrad standard och sämre sociala villkor än de som kommer hit.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag vill att vi ska bevara och föra vidare våraSvenska traditioner till våra barn och barnbarn.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag vill ha kvar Luciatåget, skolavslutning iKyrkan och Svenska Nationalsången och andra traditionella sånger vidskolavslutningen.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag vill att vi ska bevara våra Svenskamattraditioner i våra Svenska skolor.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag vill att vi även i fortsättningen ska fåsjunga Sveriges Nationalsång vid olika idrottshändelser.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att ALLA ska respektera den SvenskaFlaggan

JAG ÄR INTE RASIST för att jag vill bevara vår yttrandefrihet

JAG ÄR INTE RASIST för att jag uttrycker en annan åsikt i sakfrågor

JAG ÄR INTE RASIST för att jag anser att Svensk press ska rapportera sakligtoch inte dölja något.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag vill att mitt land ska börja utöva demokratigentemot sina egna medborgare. Lyssna på ALLA utan undantag och respekterafolkets val av representanter i Riksdagen.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag hellre skänker pengar till svältande massornai de flyktingläger som finns i olika närområden (främst i de olika Afrikanskaländerna där nöden är störst), än jag avstår en krona till de som haft nog medpengar för att resa genom hela Europa. Pengar de kunnat leva på drägligt inärområdet till de skaffat sig ett nytt arbete i ett land där de kan språketoch kulturen.

JAG ÄR INTE RASIST FÖR ATT JAG TROR PÅ ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE OCH ALLAMÄNNISKORS GEMENSAMMA ANSVAR. Med detta menar jag att även de som kommer hithar ett ansvar gentemot oss som redan bor här och gentemot varandra.

JAG ÄR INTE RASIST oavsett var jag befinner mig i världen, möter jag nyamänniskor och kulturer, men jag kan inte implementera min kultur till det landjag kommer antingen som turist, flykting eller för bosättning. kan jagnaturligtvis ta med mig min kultur, men jag skall inte förutsätta att t.ex. detsyriska folket ska acceptera rödnästa tomtar, midsommarfirande med sill, snapsoch små grodorna eller nakenbad! I sitt hemland bara för att det är tillåtet imitt hemland. Ej heller kan jag kräva att det skall uppföras protestantiskakyrkor i deras hemland bara för att jag är protestant.

JAG ÄR INTE RASIST för jag har varit gift med en Kvinna som har Dansk mammaoch Libanesisk Pappa i 12 år fått två underbara barn tillsammans. En Kvinnafrån Vietnam i 18 år  fått två barn likaunderbara och väluppfostrade tillsammans. Numera gift med en Kvinna från Afrika.Jag älskar de alla som vilka människor som helst och lika mycket som den dagenvi stod i kyrkan framför prästen, och än i dag även om de två första Kvinnornahar svikit mig efter att blivit alldeles för feministiska, övertalade av andramän att de är ett bättre alternativ, självständiga och upplysta om att irättsväsendet i Sverige, där  är detmannen som är skurken så bara anmäl för både det ena och det andra, även om detinte är sant.

JAG ÄR INTE RASIST för att jag ifrågasätter att detunder många år har det varje år samlats in massor pengar hundratals miljonergenom galor insamlingar och Svenskt bistånd 2015 på 40 miljarder, inte bara iSverige utan i mängder av länder, vilket blir hundra tusentals miljarder. Mende fattiga länderna blir tyvärr ÄNDÅ bara fattigare och fattigare. Jo för mångaav de som vill hjälpa fattiga har bara blivit rikare och rikare. Löner, lokaleroch administration äter upp det mesta. Och i mottagarländerna hamnar sedan detmesta av resten i fel fickor. 10% av Världens befolkning äger 90% av allVärldens tillgångar.

JAG KALLAR INTE ANDRA LÄNDER ELLER PERSONER  FÖR RASISTER bara för att jag inte får slå upp tält eller ställa husvang var jag vill i någotannat land och sitta på offentliga platser och tigga. Och om de sätter mig påen buss till något boende så skall jag vara tacksam och inte ockupera bussenför att platsen de förde mig till låg för långt i från någon större stad. Dettavar önsketänkande, troligtvis skulle jag bli arresterad och satt i fängelseutan rättegång eller skjuten på plats, kulan är billigaste lösningen på problem.

JAG ÄR INTE RASIST bara för att jag håller med  ursprungsbefolkningen indianerna i USA, att omman tillåter fri invandring så hamnar man själv snart i reservat.

SÅ kalla mig inte RASIST. BARA för att jag röstar på Sverige Demokraterna.Det enda parti som ser till ursprungsbefolkningens bästa i första hand. Övrigamåste ta seden dit de kommer om de vill leva tillsammans med Svenskar i harmonioch utan hat.

RASISM säges det vara när Sverigedemokraterna vill minska invandringen. Nunär Stefan Löfven vill minska invandringen är det för att bringa ordning.Svensk är ingenting man blir, det är något man föds till.

JAG ÄR INTE RASIST bara för att jag tycker det är fel att jag som Svenskpensionär och vill förenas med min utländska hustru till jul och erlagtansökningsavgiften 1.500:-  en fjärdedel av min pensionen efter skatt till  Migrationsverket och får besked att vi inte äri nöd och har tak över huvudet så kommer vi på grund av den stora flyktingvågen just nu att i sämsta fall få vänta ( OBS TIDEN) upp till två år innanvårt ärende tages upp för handläggning. Men om jag varit Syrisk miljonär ochansökt om att återförenas med min hustru, så hade jag haft förtur i handläggningenoch helt befriad från ansökningsavgift.

Likes

Comments