Tabata- Effektiv träning på kort tid

Dagens träning: Bålstyrka, övningar på en pall.

Du behöver: En pall/stol eller något du kan sitta på för att du samtidigt ska träna din balans.

Du gör ALLA övnigar efter varandra, 20 sekunder maximal träning, 10 sekunder vila och repeteras ÅTTA gånger.


Scissor workout

Side crunches

Russian Twist

V-up

Reverse plank

Boat hold

Gillar