Belliblonkan

Isabelle Christiansson

Näringsfysiolog från karolinska institutet, författare och PT.

Nutritionist behandlare på Mandometerkliniken.

Blog
  • No activity