Tolkning: Hypokondri

Från att kallas inbillningssjuka till att idag kallas för hälsoångest. Hypokondri, ett psykiskt problem som drabbar hela ens vardag. Det är inte fysiskt utan enbart psykiskt då personen oftast inte har den sjukdom som han/hon inbillat sig. Man är alltså övertygad om att man är sjuk och/eller är rädd för att få en allvarlig sjukdom. Oron kan sitta kvar även om man har gått igenom en ordentlig undersökning hos läkaren och fått goda besked. Det finns också situationer då personen undviker vården helt och hållet just på grund av rädslan att ha något farligt. Något man inte ska göra är att Googla sina symptom, då får man länkar till de mest farliga sjukdomen. Många av symptomen är helt naturliga och går att förklara men en person med hypokondri ser det som sjukdomstecken och det blir en ond cirkel. De främsta sjukdomarna som hypokondriker är rädda att få är AIDS och/eller cancer.

Typiska tecken på Hypokondri:

  • Konstant och överdriven oro för att vara/bli allvarligt sjuk
  • Inspekterar och granskar kroppen för att inte ha knölar eller andra sjukdomstecken
  • En hög konsumtion av läkemedel
  • Man behöver bekräftelse från andra att man är frisk, även fast man inte litar på dem.
  • Ofta kontakt med läkare vid kroppsliga problem
  • Bestående oro trots försäkran från vården
  • Oro att undersökningen inte är korrekt

1 % av Sveriges befolkning lider av Hypokondri, det är lika vanligt mellan de två könen. Det är inte så speciellt många som söker hjälp för tillståndet utan söker vård för inbillningen att man är sjuk. Hypokondri kan även tillhöra dem som har depression, ångest och/eller panikångest, och inte bara en enskild sjukdom. Den metod som sägs fungera bäst för att bota Hypokondri är KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och en undersökning av patienten görs till en väldigt stor del i utredningsprocessen.

Källa: 1177

Gillar

Kommentarer