Miljø vennlig og grønt......My ass!


Ser du hva det er på bildet????

De graver ned vingene på vindturbinene, fordi det ikke går an å gjenvinne de......

Vingene på en vindturbin varer fra 8-15 år i gjennomsnitt!

Hva gjør du mot Norge, og Norsk natur Erna!!!!!!

For helvete ser du ikke?

Pøser på med galskap som blir prakket på oss, og vi , nordmenn, vi har ikke noe vi skulle ha sagt!

Noen må sitte ett eller annet sted å bli skikkelig rike på Norges bekostning, og en ting er sikkert; det er ikke du, og jeg!

Hvem er det du prøver å imponere??? Det er så visst ikke oss velgere i Norge!

Eller er det slik at Nordmenn flest ikke bryr seg!

Jeg tenker at vi bryr oss, vi bryr oss masse også, vi må bare få vite om det nok, og konsekvensene det får, til at vi vet vi må protestere liksom!

Vi må få stoppet dette "gale Matias" opplegget, vi må få reversert de ødeleggelsene og inngrepene som allerede er gjort i Norsk natur, om det i det hele tatt går an.

De er for svarte ikke resirkulerbare disse vindturbinene du skal ødelegge Norges vakreste steder med!

Steder i Norge der naturen er unik, steder som burde vært fredet for all ettertid!

Hva tenker utlendingene om Norge, og galskapen som tar overhånd her??

Vi skal liksom ha så flott urørt natur, vakre fjell, landskap som er spektakulært, det er det som drar turister bla.

Nå skal de står der med vindparker oppå.......Fy Fa...n!

Og nå dere, nå planlegger de å flytte vindparkene sine til havs....midt i matfatet vårt!

De aner ikke hva slags innvirkning dette vil få for mangfoldet, og livet i havet. Noen forskere mener det vil ødelegge bla. torskens navigasjon.

Og da sikkert med all sikkerhet all annen fisk også......vi har verdens største matfat i havet rett utenfor kysten vår i Norge, men det vil sikkert forsvinne!

Vi skal lage strøm for enhver pris, men mat er ikke så farlig!

Og det er Fauna under havoverflaten også...hvordan har de tenkt å unngå å ødelegge den, når vi vet hvor skjørt plantelivet til havs er!

Vingene på vindturbiner avgir plast, og annet ikke resirkulerbart materiale....som da havner i havet!

Sakset et lite utdrag fra en annen artikkel skrevet av Line Horneland.

LES!

Veiledning eller villedning?

Tilslørt i tillitsglasur kan ord og fraser være som luftspeilinger og lure deg ut på store høyder. Fine og forlokkende som de er, fristende som svarte edelstener – black rocks – kan de få deg til å tro at du får når de tar. En kan bli rent svimmel av ordlyden...grønn og utslippsfri....hvis fremtiden (eller statkraft) får bestemme...redde kloden med fornybar vindkraft... På toppen av meningsløsheten vakler tilsiktet villedning. Broen som en gang var der, er sprengt vekk, og vi står og stanger hodet i fjellveggen. Ordene henger i løse luften, og fallhøyden er stor. Who in their Right mind – for å si det med engelsk – ville utsette seg for slike fallhøyder uten sikkerhetsline? Svaret, eller den velkjente djevelen, bor i detaljene – eller den store R’en mot Høyre i frasen.

Med den ekspertisen som er samlet i OED (Olje- og energidepartementet) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kan det vel forventes klokere svar enn «fattet vedtak», «samlet vurdering» og «fordelene oppveier ulempene»? Frasene dekker over de egentlige ordene. Jeg har til gode å se at den som velsigner raseringen av naturen, med begge bena på jorden, hvilepuls og stødig blikk, samtidig sier amen til de konkrete følgene av vindkraftindustrien:

Er utradering av reindriften en ulempe? Det er vel snarere en tragedie.

Er døgnkontinuerlig lys- og lydforurensing en ulempe? Det er vel snarere å påføre helseskader med viten og vilje.

Er ødelagte rekreasjonsområder en ulempe? Det er vel snarere tap av livskvalitet og økosorg.

Turbinvinger som dreper fugler; er det en ulempe? Det er vel snarere lovbrudd og dyremishandling.

Er massive inngrep i naturen en ulempe? Det er vel snarere en fornektelse av at tap av urørte arealer og artsmangfold er en av vår tids største trusler.

Er epoxyforbindelser i naturen en ulempe? Det er vel snarere blår i øynene å kalle vindkraftindustrien grønn.

Oppgradering av vannkraften gir oss nok kraft med færre inngrep, men vindkraftutbyggingen fortsetter med alle «ulempene». Eller er det snarere butikk over etikk?

Fort gjort å snare seg inn.

Er raknende tillit til demokratiske prosesser en ulempe? Ja, det må den kunne sies å være.

Hvordan kjennes det å tråkke på så mange hensyn? Eller sorterer det under følelser og blir irrelevant? Ser vi bak "ulempene", finner vi ord som får oss ned på jorden og inn i lavlandet. Der bør vi holde oss inntil videre. Så kan vi våge oss opp i høyden når brusikringen er på plass.

Av: Line Horneland, lektor

AMEN!


Bente Anita

  • 2 924 visninger

Liker

Kommentarer