BackJennifer

jennifer back

Att det svenska samhället är otryggt råder det inga tvivel om. Demokratin befaras vara hotad. Sociala medier manipuleras, löften bryts och det svenska folkets välstånd äventyras.

Politiker, Sveriges medborgare bör komma till insikt och ej blunda för de verkliga faktorerna till uppkomsten av samhällsproblemen.

Blog
  • No activity