Vad missas om inte min assistent klarar att ge mig det stöd mina funktionsvariationer kräver

Jag har märkt den senaste tiden att jag har fått in en ny assistent som är alldeles för passiv och initiativlös. Det är ingen assistent som jag vill ha i mitt team då det påverkar mig och den jag är. Det har bland annat skapat ett stort frågetecken hos mig eftersom jag behöver mycket hjälp för att komma igång. Jag blir liksom passiv av den passivitet som assistenten förmedlar vilket känns fel då jag vill ha ett aktivt liv. Jag vill alltså vara delaktig i mitt liv och känna att jag får vara med på det som sker. Det som oroar mig mest just nu är att assistenten inte verkar vilja samarbeta med mig utan hellre vill göra saker för sig själv och på sitt eget sätt. Jag får liksom känslan av att jag är i vägen och att assistenten har skapat en bubbla för att isolera sig från mig.

Detta är enbart mina egna känslor jag försöker förmedla och det är bara mina tankar jag sätter ord på. Jag har ingen koll på hur assistenten känner och tycker. Jag har synliggjort detta för vår arbetsledare och hon förstår vad jag menar. Hon sa redan från början att det kan bli en hel del samtal för att få det att fungera på bästa sätt och att när vi går in i fas två av intro kommer det att bli tydligt om det är rätt assistent hos mig eller inte. Arbetsledaren känner mig utan och innan och vet hur jag menar och hon vet också att det är mina dolda handikapp som av vissa personer är för svåra att möta utan att gå in i en prestation. Just nu känns det som om assistenten är förvirrad på ett sätt och helt isolerad på ett annat sätt. Vi är inne i fas två.

Ni vet säkert vid det här laget att det är viktigt med checklistor hos mig när en ny assistent börjar jobba. Dessa checklistor förvandlas efter en period till rutiner som fungerar på automatik. Vi har även strukturlistor och massor av olika sätt där vi synliggör dagen och vad som ska ske. Checklistorna är till för att ge trygghet till både mig och assistenter men dom kan även bli en trigger och då särskilt om en assistent alltid tar fram checklistorna för att kolla på dessa. Om dom endast följer det som står blir det liksom inge levande utan mer som en robot som prickar av stegen på listan istället för att vara närvarande med mig och möta mig som jag är i stunden. Det händer nämligen ibland, ganska ofta till och med, att jag vill vara spontan och då behöver assistenten kunna vara följsam med mig och inte fastna i listorna. Då ska checklistorna mest vara en backup för assistenterna och finnas som verktyg ifall jag till exempel tappar fokus. Om en assistent alltid tar fram checklistor försvinner min spontana impuls mer och mer och jag blir helt låst för att assistenten vill följa checklistan till punkt och pricka. Då är det som om jag inte existerar utan det mer är checklistan som blir det viktiga i assistansen. Det känns märkligt när det blir så. Jag blir osynlig, men ändå inte för jag lever ju och till slut blir det en trigger som gör att jag tappar fokus helt och hållet. Jag blir passiv och orkeslös. Vi har lång intro hos mig och jag tycker ofta att jag ger assistenterna lång tid och dom får ha checklistor tills rutinen sitter. Efter fem veckor, som det nu har gått, känns det mer som att det blir en stoppkloss istället för att saker börjar flyta på.

Varje assistent får också ett block när dom börjat jobba som min assistent. Där ska dom skriva ner frågor, komma ihåg saker och små noteringar till sig själva. Blocket, skulle jag säga, är ett viktigt och bra verktyg för assistenterna hos mig.

När det gäller samarbeten och hur vi löser saker så har vi tre enkla frågor hos mig; Vad ska vi göra, vilka steg ingår och vem gör vad? Förutom det så har vi även det som kallas återspegling. Det vill säga att assistenten speglar det jag sagt så jag förstår att assistenten har förstått mig. Dessa frågor kan assistenter också skriva ner i blocket och försöka memorera istället för att inte veta vad frågorna är. Frågorna finns även uppsatta på kylskåpet.

Assistenten jag nämnde ovan verkar enligt mig ha lite dåligt minne, ingen värdering i det, men det triggar igång mina affekter något kopiöst. Att självklara saker glöms och faller bort dagligen blir tufft och framförallt när tre frågor glöms och checklistor behöver användas dagligen. Okey, om det endast var i början men det känns inte okey när det sker dagligen och fortfarande efter fem veckor. Jag tycker att mitt liv ska flyta på utan för många avbrott eftersom varje ny assistent ändå är ett avbrott.

Jag har assistanshjälp och om inte min assistent klarar att ge mig det stöd mina funktionsvariationer kräver, är det rätt assistent för mig? Vad tycker ni?

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #myndigheter #nutid

Gillar

Kommentarer

Sandrasjoberg
Sandrasjoberg,
Det måste ju fungera och att man kommer överens ockdå. Att jobbet flyter på för boda parter och känns det inte bra så tucker jag att den personen bör bytas ut 🌸 Hoppas det blir bättre
nouw.com/sandrasjoberg
AssistansMedFrikraft
AssistansMedFrikraft,
Tack för dig. Kvalitet före kvantitet är det vi eftersträvar.
nouw.com/assistansmedfrikraft
Sandrasjoberg
Sandrasjoberg,
Bella
,
Efter fem veckor med mer eller mindre kontinuerlig arbetstillfällen och lång intro så bör rutinerna och en välbekant kännedom om hur du fungerar sitta lite i ryggmärgen. Där av får jag känslan av att denna assistent egentligen inte har gjort någon vidare ansträngning att lära känna dig eller har viljan att lära sig sina arbetsrutiner utan bör arbeta hos någon som pekar med hela handen. Frågan är ens om denne är passande inom assistent yrket över huvud taget. Anser nog att hen har fått goda möjligheter att få ett flyt i sitt förhållningssätt och arbetssätt och bör avsluta sin tjänst hos dig. Du får nog större tur med att ta in en ny assistent istället för att lägga ner mer tid på något som inte fungerar. Mvh En Assistent
AssistansMedFrikraft
AssistansMedFrikraft,
Jaha, men jag mena inte själva introt. Det är mycket längre än 5 veckor, om jag kommer ihåg rätt har vi tre månaders intro. Tack för dig och dina ord.
nouw.com/assistansmedfrikraft
Stine
,
Känner igen det du skriver. Jag har stöd åtta timmar om dagen - och ibland har assistenter varit passiva och inte ens intresserade av att fungera på det sätt som är bra för mig. Jag skulle säga, att de nog helst vill att jag ska anpassa mig till hur de fungerar i stället för tvärtom.

Vi har ju stöd för att få leva våra liv. Inte för att att tillfredsställa assstenters eller stödjare liv.

efter fem veckor .... det är väldigt lång tid tycker jag. jag brukar säga att efter ett par veckor vet jag säkert vem som inte kan vara kvar.
AssistansMedFrikraft
AssistansMedFrikraft,
Härligt med någon som förstår. Tack för dig <3
nouw.com/assistansmedfrikraft