Skillnaden mellan Medberoende och Lågaffektiv (enligt mig)

Vad är skillnaden mellan Medberoende och Lågaffektiv? Finns det likheter? För och nackdelar i yrket personlig assistent som Medberoende eller Lågaffektiv? På senare tid har jag fått dessa frågor av människor och idag tänkte jag berätta hur jag ser på det hela. Svaren är endast mina egna tankar och åsikter.

Enligt mig är skillnaden mellan Medberoende och Lågaffektiv egentligen stor. I yrket som personlig assistent kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan Lågaffektivt och det som kallas Medberoende. Många gånger ska mina assistenter plocka bort sitt eget tyckande och sina åsikter och det gör att dom på ett sätt anpassar sig för mig så att jag kan leva fri som jag vill. Att vara Medberoende innebär också många gånger att människor anpassar sig för andra personer.

Skillnaden är att Medberoende personer oftast ”tassar på tårna” i rädsla för den andra individens reaktioner, alltså att dom förminskar sig själv på bekostnad av sitt eget välmående. Medberoende kan också vara att människor sätter andras behov före sina egna behov vilket sällan är positivt för den som är Medberoende. Däremot så är det en positiv egenskap i jobbet som personlig assistent, att låta behoven hos den person som är i behov vara det som är i fokus och då kunna lägga sina egna behov åt sidan. Det farliga är om assistenten låter det gå över sitt eget välmående för då blir assistenten genast Medberoende.

Sedan har vi det här med att vara Lågaffektiv. Lågaffektiv innebär som jag nämnt i mina tidigare inlägg en väldig massa grejer. Det som är viktigast för mig är att kunna utstråla trygghet, konsten att kunna backa istället för att gå på och mycket ligger inom sättet att kommunicera. Hur omgivningen pratar, vilka ord som används och även kroppsspråket signalerar om en människa är Lågaffektiv eller inte. Här handlar det mycket om att vara observant och lyhörd, se och fånga upp det som inte alltid kan sägas och att vara närvarande. För att kunna klara av det Lågaffektiva krävs det en medvetenhet om sig själv och även en förmåga att inte ta saker personligt. Människor som tar saker personligt är enligt mig mer Medberoende än Lågaffektiva. Jag har själv varit Medberoende och gått hos en anhörighetsterapeut, vilket tog tid då mina diagnoser reagerar på impuls utan att jag kan stoppa det. Det här är något jag ständigt brottas med i mitt liv.

Visst finns det likheter i Lågaffektivt och Medberoende, ändå så är det två helt olika saker. Det är själva känslan och sättet att agera som avgör vad som är vad. Det Lågaffektiva är extremt aktivt och sker medvetet utan att känslorna tar över medan det Medberoende oftast styrs av känslorna.

För att undvika reaktioner så ”tassar jag på tårna” är ett Medberoende.

För att undvika affekter så agerar personer Lågaffektivt genom att ta ansvar i situationer där personer som jag har svårt att stoppa impulser.

Jag hoppas att du som läser fick en bättre koll på vad som är vad och svar på dina frågor.

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #medberoende

Gillar

Kommentarer