Öppna eller stängda, Valet av ”rätt” frågor

Kommunikation är oftast svårt för mig och det känns som om mina assistenter också tycker att det är svårt. Framförallt att veta vilka typer av frågor som ska användas hos mig och när. Det verkar som om dom nya har det svårast och jag märker att dom försöker men ofta blir det en stress för mig då deras egen förvirring gör att jag helt enkelt tappar fokus.

På senare år har jag upptäckt att vi bland annat använder två varianter av frågor: öppna frågor eller stängda frågor. Jag förstår att det kan vara förvirrande eftersom mina NPF-diagnoser reagerar olika vid varje tillfälle, beroende på min egen status.

Ni ska få exempel nedan.

Öppna frågor:

Till exempel frågor som Vad ska vi göra? och Vem gör vad? används dagligen som en rutin i min vardag av assistenterna.

Stängda frågor:

Till exempel frågan som På en skala mellan 1–10, hur stressad är du just nu? som används dagligen som kartläggning över bland annat min hjärnstress.

Ibland fungerar inga öppna frågor och då är det alltid bättre att ”stänga in” frågan och göra den enklare, mer konkret har jag nu förstått att det heter. Är stressen hög så är alltid stängda frågor bättre än öppna.

Sedan tillkommer det som jag kallar ledande meningar, det är då mina assistenter ska gå in och ta ledarskapet och när dom märker att jag inte klarar av det själv. Detta används ofta när jag är slut mentalt eller ska iväg och det är bråttom.

Ni ska få exempel nedan.

Ledande meningar:

Till exempel meningar som Nu äter du, medan jag packar väskan. och Lita på mig, jag håller koll på att veden inte brinner upp.

Dessa ledande meningar får endast göra då jag är trygg med assistenten annars triggas mina affekter ingång och i värsta fall gör det att min assistent blir otrygg, vilket innebär att även jag blir otrygg.

Det handlar på sätt och vis om att synliggöra vad som ska ske samtidigt som det handlar om att jag ska kunna slappna av. Assistenterna går in och hjälper mig att ta ansvar för det jag i stunden inte klarar av.

Läs mer hur energier smittar NPF-diagnoser, här

Slutligen vill jag säga att jag gillar frågor och tycker dom är bra att ha. Samtidigt som jag får utveckla min kommunikation genom att svara, vilket mina NPF-diagnoser inte gillar alla gånger.

Hur vet mina assistenter hur jag reagerar och när vilka frågor fungerar bäst?

Oftast genom min respons till det dom säger eller frågar. Det är i steg två dom ska veta hur dom parerar. För att klara det krävs både utbildning, erfarenhet och handledning. Och det är exakt det jag anser är extremt viktigt hos mig. Att kunna erbjuda detta till mina assistenter.

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #myndigheter

Gillar

Kommentarer

anna andersson
,
Det här är vad som egentligen kallas "öppna eller Slutna" frågor. Det är det svenska uttrycket. På engelska heter det "open or closed" och det är kanske dräför det råkat bli "stängda".
AssistansMedFrikraft
AssistansMedFrikraft,
Tack för dig. Jag har valt ett ord som passar mig bättre, helt enkelt. 😊
nouw.com/assistansmedfrikraft
Magnus Pelz
,
Bra skrivet och förklarat. Stängda frågor borde det heta enklare och synonym till slutna.
Tina Wimann,
Nu är ju inte språket sådant att man för evigt kan låsa ett begrepp vid vissa ord. Eftersom slutna är ett ord som på alla sätt är synonymt med stängda, kommer det även i läroböckar att heta både ock, förr eller senare, och så småningom kanske "slutna" försvinner helt.
munderbar.wordpress.com
AssistansMedFrikraft
AssistansMedFrikraft,
Olikheter berikar 😊
nouw.com/assistansmedfrikraft