Lågaffektivt bemötande, del tre – Introduktion i tre delar

I detta blogginlägg vill jag försöka berätta för er vad jag på senare tid har kommit på. Något som nu är självklart för mig, min assistans och som vi tycker har med Lågaffektivt bemötande att göra. Jag har tidigare nämnt att nya människor skapar förvirring inom mig och som ni säkert förstår så innebär mitt liv på gott och ont en hel del möten med nya människor. Inte minst assistenter. För att undvika att min hjärnstress ökar och att det uppstår en affekt så har vi nu för tiden introduktion i tre delar. Det vill säga att introduktionen av mina personliga assistenter sker i tre olika faser. Först ”Lära känna-fasen”, sedan ”Prova själv-fasen” och slutligen ”Anställnings-fasen” då vi beslutar ifall det kommer att gå vidare till en anställning. Jag tänker nu gå in lite mer på detaljnivå vad som innebär med dessa faser. Häng med.

”Lära känna-fasen”

Här är assistenten alldeles färsk på arbetsplatsen. Varken ”hen” eller jag har någon som helst aning hur vi fungerar ihop. Detta är otroligt svårt för mina neuropsykiska diagnoser att hantera. Jag har märkt att många människor känner sig kontrollerade av mig eftersom det enda som blir viktigt för mig är mina rutiner och dom checklistor som finns i mitt hem, det vill säga assistentens nya arbetsplats. Rutiner och checklistor blir under denna fas min egen trygghet eftersom den nya assistenten och jag inte skapat vår egen trygghet. Det kan handla om saker som exakta klockslag för måltider, hur mina underlägg ligger och andra små detaljer som känns extra viktiga för mig i denna fas. I regel brukar introduktionen ske med en utvald trygg assistent som vet hur jag fungerar. Den nya assistentens roll är oftast att iaktta samspelet mellan den ”gamla” assistenten och mig. I denna fas brukar jag ha överseende med vissa misstag och att den nya människan ställer fler frågor. Lite som en kompis fast på ett professionellt plan. Något som också är svårt för mig i denna fas är att det är tre personer samtidigt och även det gör att min stress ökar och jag blir ännu mer fast i rutinerna som ska fungera.

”Prova själv-fasen”

Nu har det gått några veckor/månader (jag har ingen tidsuppfattning) och i regel brukar smekmånaden vara över. Den nya assistenten har troligtvis märkt av min hjärnstress, den finns alltid inom mig. Det finns några som inte märker av det och det beror på personens personlighet och förhållningssätt. Under denna fas kommer jag och assistenten att prova på det mesta tillsammans. Vi kommer att vara ensamma hemma, åka iväg själva och det första samarbetet bör ha skett. Det är ofta i samspelet som det blir svårt för oss båda eftersom jag har ett speciellt sätt när jag kommunicerar. Här vet vi många gånger om det klickar eller om vi ska göra ett avslut i prövotiden. Oftast känner jag och assistenten något liknande så det känns någorlunda okey för oss båda att vi väljer att bryta, även om tanken att få börja om på nytt med någon främmande är skämmande. En helt ny innebär alltid ett ännu större stresspåslag för mig. Samtidigt vet jag att om det inte känns rätt här så känns det förmodligen inte rätt längre fram heller. Då har det liksom blivit en osynlig mur mellan mig och assistenten vilket gör det svårt för oss båda, ingen värdering i det utan det är som det är.

”Anställnings-fasen”

Här har vi tagit beslutet att gå vidare och vi har båda sagt att allt känns helt okey och allting börjar kännas lättare. Även om det fortfarande uppstår brister i samspel och kommunikationen ibland vacklar så vet vi på ett ungefär hur vi fungerar tillsammans. Jag känner mig tryggare med assistenten och assistenten vet oftast hur hen ska förhålla sig på det Lågaffektiva sättet. Assistenter som kommer till denna fas brukar bli chockade över att allt är mycket lättare än i början eftersom jag har vant mig med deras sätt, kroppsspråk, dialekt m.m. Ja allt som kan trigga igång en affekt i början och/även vid en hög hjärnstress har nu blivit något som jag känner igen och kan hantera på ett annat sätt. Det som inte fungerade i början fungerar på ett mycket bättre sätt. Nu kan assistenten och jag till och med vara spontana ibland och checklistorna är mer en rutin som går på automatik, även om dom är bra att falla tillbaka på emellanåt. Här känner sig sällan assistenten kontrollerad och det är ett tecken på att jag är trygg med personen. Vi är nu mera åt kompishållet även om vi har fortfarande tydliga riktlinjer, rutiner och förhållningssätt.

Det är viktigt att komma ihåg att mina assistenter får mängder av handledning och utbildning i jobbet som personlig assistent hos mig. Det krävs specifik kunskap om mina funktionsvariationer, speciellt dom neuropsykiska diagnoserna likaså att lära sig att använda det Lågaffektiva bemötandet på ett bra sätt som gynnar arbetsmiljön och mitt eget liv. Arbetsledarrollen används väldigt mycket i introduktionen som bollplank för mig och assistenter eftersom hon ofta är ett stöd och trygghet för oss. Vi har extremt många samtal med just arbetsledaren som också är den som finns med under hela introduktionsfasen. Hon är den kanal som assistenter och jag behöver för att det ska kunna fungera på ett smidigt sätt.

Jag märker skillnaden på hur vi nu skapat kvalitet mot då jag innan mer eller mindre kände mig ”tvungen” att ta ”vem som helst”. Det är helt enkelt omöjligt att ha ”vem som helst” som personlig assistent hos mig. Det är inte juste mot någon. Ska det fungera så ska det vara kvalitet. Kvalitet blir det genom kompetens. Kompetens får dom via dom introduktionsfaser vi har, skräddarsydd utbildning och specifik handledning. Det är så oerhört viktigt för att jag ska slippa mina affekter.

Kommer mer info om Lågaffektivt bemötande inom snar framtid!

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande

Gillar

Kommentarer

Anonym
,
Skräddarsydd utbildning
Anonym
,
Hur ser den skräddarsydda utbildningen ut hos dig, vid introduktionen och vem gör check-listorna, och hur ser de ut ??
intressant att veta då jag själv jobbar som personlig assistent ! Att ha introduktion är svårt för oss då vi jobbar med en brukare helt utan kommunikation.
AssistansMedFrikraft
AssistansMedFrikraft,
Jag och företaget Zentrab kan komma till din arbetsplats om ni önskar. Maila mig på [email protected]
nouw.com/assistansmedfrikraft
Ulla-Karin
,
Tack, men tyvärr så har vi redan haft en föreläsning i ungefär samma ämne av Frida Ingha. Piteå kommun avslutar nu ett 1-årigt EU-projekt med utbildning för personliga assistenter, så mer pengar/medel till utbildning finns inte synd nog.
Hade varit mycket intressant ta del av dina kunskaper, och din erfarenhet också, men det kanske blir en annan gång !