Lågaffektivt bemötande, del sex – Impulsiv Kommunikation

Jag vill återigen ta upp det här med kommunikation och att jag har ett annat sätt att kommunicera än majoriteten av människorna i samhället. Detta inlägg handlar om något jag kallar för impulsiv kommunikation och som enligt mig ligger i min ADHD-diagnos. Jag kan vara otroligt impulsiv då jag svarar och oftast är det första svaret från mig något som jag säger på automatiskt utan att vara medveten om vad jag säger, hur det sägs eller ens tänka mig för innan det kommer.

Även om jag säger till mina personliga assistenter att låta mitt första svar passera, har jag märkt att vissa snappar upp min impuls och att dom går igång på mitt impulssvar, börjar agera på olika sätt vilket skapar en förvirring i mig. Assistenter som går igång av sig själva är inte Lågaffektiva utan tvärtom, dom har själva lätt att hamna i en stress eller reagerar på sin egen känsla istället för att stanna till och backa för att vänta in mitt andra svar som oftast är mer närvarande och äkta. Ibland svarar jag omedvetet via min Autism som ofta pratar mycket och vill förklara olika saker och då tror assistenter att jag har landat medan jag i själva verket fortfarande befinner mig nära en affekt. Min respons är för assistenter en signal som dom ska kunna tyda för att kunna backa och vänta ut tillräckligt länge.Det kan ibland vara så att dom har en egen ADHD diagnos som gör att dom omöjligt kan släppa sin impuls och då blir det i regel ännu mer stress, om båda reagerar utan att ha impulskontroll. Det är ingen värdering i det men för mig blir det väldigt förvirrande och det bildas en onödig stress.

Ett verktyg i Lågaffektivt bemötande som vår arbetsledare och mina assistenter jobbar mycket med är något som vi kallar självskanning. Det handlar om konsten att lära sig känna in sig själv och att backa med sig själv, sina värderingar och känslor.

Assistenter som själva blir lätt stressade är en nackdel hos mig som har mina neuropsykiska diagnoser. Om det även brister i kommunikationen och ärligheten ersätts med en fasad så blir det ännu jobbigare för mig som ändå känner av allt. Jag fångar nämligen alltid andra människors känslor innanför det som sägs. Jag påverkas av allt vilket vi alltid är tydliga med.

Det Lågaffektiva bemötandet är ett förhållningssätt där personens beteende påverkar min inre stress, en stress som lätt eskalerar och till slut skapar kaos för alla.

Den Lågaffektiva attityden innebär på ett sätt att det finns en förmåga att möta individer utan att själv ta med sin egen värdering, tolkning och förväntning i mötet.

Om en person känner motstånd, blir rädd och spänner sig eller viljan att förklara eller försvara tar över så betyder det helt enkelt att det inte existerar ett Lågaffektivt bemötande.

Det Lågaffektiva bemötandet handlar sällan om att strida om rätt utan mer om att se syftet och veta att trygghet och harmoni endast uppstår genom att själv kunna ge trygghet och harmoni.

Om personen inte klarar det utan själv blir stressad, påverkad, sur eller tycker det är orättvist så är personen inte Lågaffektiv. För att kunna vara Lågaffektiv krävs det verktyg och metoder så att individen som skall ha det förhållningssättet också vet vad det är och hur det fungerar. Det behövs det kunskap och framförallt krävs det att kunna hantera den kunskapen i praktiken genom att hantera sitt eget förhållningssätt. Inte bara i stressade situationer utan hela tiden för att på det sättet minimera stressen och ligga steget före.

Det kan tyckas att jag som vet så mycket om den Lågaffektiva metoden också borde kunna använda den själv. Det kan jag inte eftersom min egen stress eskalerar på automatik utan att jag kan stoppa det. Jag har sagt det förr och jag säger det igen; ” Jag vet inte hur det Lågaffektiva förhållningssättet skapas däremot känner jag när det används på rätt sätt”. Jag blir mindre stressad och slipper hamna i affekter. Mina neuropsykiska diagnoser kräver hjälpmedel och ett av hjälpmedlen är på sätt och vis mina personliga assistenter, som enligt mig måste kunna det lågaffektiva sättet och mitt sätt att agera och reagera.

Assistenternas verktyg är bland annat denna självscanning som jag skrev om ovan. Förmågan att känna in sig själv och sin egen stress. Läran om att hantera sig själv i olika situationer eftersom det oftast är det som gör att jag reagerar på impuls. Förmågan att backa är viktig, att vänta ut och lita på processen utan att vilja ordna upp den på ett sätt som endast får stressen att öka. Många tror att det handlar om att prestera och hitta lösningar som om det skulle minimera min stress, fast då blir det oftast tvärtom istället. Det bästa är många gånger för assistenten att stanna upp, känna efter och göra en så kallad självscanning för att inte själv tappa fotfästet.

Vi har förstås fler verktyg och hjälpmedel som minimerar min stress och dom kommer jag mest troligt att ta upp i ett annat blogginlägg. Verktyg som förenklar både för mig, mina assistenter och som är viktiga för oss alla om samspelet ska fungera maximalt. Jag har en handledare och coach som ska förmedla detta tillsammans med min arbetsledare.

Jag kan inte säga det tydligare just nu, mitt försök med min blogg är att synliggöra det som många inte verkar se eller vilja förstå. Det osynliga inuti och hur det är att leva som mig med personliga assistenter dygnet runt.

Det Lågaffektiva är en metod som levererar trygghet och om omgivningen inte klarar av att vänta ut, trots all information utan ständigt agerar själv på automatik, ja då är det inte Lågaffektivt och kanske ska den personen fundera på vad hen själv behöver för att kunna vara Lågaffektiv istället för att gå på mig och vilja få mig att förstå dom när det är jag som är missförstådd och har hamnat i stress. Det är så jag tänker i alla fall.

Att be mig skärpa till mig, eller säga att det ligger hos mig blir konstigt. Jag väljer inte att min stress ska komma, den finns hos mig ändå, inuti mig, på automatik och är inget jag kan kontrollera eller reglera själv i en miljö som triggar igång det mer än att jag får vara kvar i en trygghet som mig, på mitt sätt, genom att ge mig en miljö som gynnar mina diagnoser. Det Lågaffetkiva förhållningssättet är svårt innan det är integrerat, samtidigt nödvändigt.

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #myndigheter

Gillar

Kommentarer