Lågaffektivt bemötande, del ett - Trygghet

Jag tänkte dela med mig av något som enligt mig borde vara självklart i jobbet som personlig assistent och/även i andra jobb med människor. Det finns ett förhållningssätt som kallas Lågaffektivt bemötande, innebörden med begreppet är otroligt stort därför delar jag upp det i delar som jag tycker är viktiga och hört talas om.

Detta inlägg är del ett och då tänkte jag berätta om ett verktyg i Lågaffektivt bemötande, nämligen förmågan att kunna skapa trygghet. Jag tror att alla människor mår bra av trygghet i sina liv. Trygghet för oss som är beroende av personliga assistenter kan variera från individ till individ. För mig som bl.a. har neuropsykiska diagnoser så är det extra viktigt att vara trygg och att känna trygghet från människor och även i den miljö jag vistas i.

Nu kommer vi till det lågaffektiva och hur mina assistenter bör vara för att ge mig en så lugn och trygg miljö som möjligt. Dom måste framför allt vara stabila och trygga i sig själva annars kan jag snappa upp deras stress och osäkerhet eftersom jag känner av allt och alla. Dom behöver kunna använda en lugn röst när dom pratar med mig och dom behöver pejla av läget och ligga steget före för att minska och undvika att min inre stress ökar. Något mer jag har upptäckt är att det är viktigt att vara närvarande med mig för att jag ska kunna känna en trygghet.

En otrygg människa kan omöjligt kännas trygg för mig.

Det är så här att om jag har en ny assistent som jag inte känner till så kan vi omöjligt vistas i nya miljöer, det skulle bli alldeles för otryggt för mig. Då är det miljön som blir en trygghet för mig, oftast mitt eget hem. Om jag däremot har en trygg assistent som jag känner till så kan vi åka till nya miljöer eftersom tryggheten då är assistenten.

Där har vi en grund för Lågaffektivt bemötande och ett värdefullt verktyg.

Jag har egentligen ingen aning om hur en annan människa ska göra för att känna sig trygg det enda jag vet är att jag känner skillnad på trygga och otrygga människor.

För mig är en trygg människa avslappnad och följsam medan en otrygg människa ofta spänner sig, stressar och känns stel.

Om du vill prova på detta så kan du i möten med andra människor känna efter om du är stel eller avslappnad. Tror du att ditt sätt påverkar dom du möter?

Verktyget inom Lågaffektivt bemötande är alltså förmågan att själv känna sig trygg för att kunna ge andra en trygghet

Vi hörs snart igen med fler verktyg inom Lågaffektivt bemötande!

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande

Gillar

Kommentarer