Lågaffektivt bemötande, del elva – Utbildning i Lågaffektivt bemötande

I detta blogginlägg vill jag dela med mig av något jag berättade om i föregående inlägg.

Nämligen att jag tillsammans med företaget Zentrab erbjuder utbildningar i Lågaffektivt bemötande. ”Fri i otryggheten”.

Jag personligen tycker att alla som jobbar med människor borde ha kunskap om vad Lågaffektivt bemötande handlar om. I ett tidigare inlägg skriver jag såhär: Många verkar tro att Lågaffektivt bemötande handlar om att möta problemskapande beteenden men så är det inte hos mig istället handlar Lågaffektivt bemötande om att ha förmågan att kunna backa innan en stark affekt bildas.”.

Lågaffektivt handlar om att ha ett speciellt förhållningssätt så att affekter ska utebli i stunden mer än att det handlar om att prata efteråt om hur det borde se ut eller vara. Det kallas affektreglering har jag förstått nu.

Att i stunden kunna agera genom att veta hur i olika situationer. Det handlar bland annat om vem som har ansvar över konsekvenser och att ställa krav på rätt nivå. Genom att kartlägga, synliggöra, avleda, motivera och kommunicera kan affekter helt enkelt utebli.

I utbildningen med Zentrab så inriktar vi oss på att personal/assistansgrupper/anhöriga ska vara i sin egen kraft och kunna hålla ett lugn utåt eftersom människor, som mig, med neuropsykiska funktionsvariationer och även personer med hjärnstress, kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning, demens, Alzheimers o.s.v. känner av omgivningen och deras olika känslor som kan vara stress, osäkerhet, förvirring eller andra former av obalanser.

På utbildningen berättar jag som mig och Zentrab förmedlar kunskap, olika verktyg och metoder på hur det lågaffektiva kan användas så att det också fungerar. Även vad som händer i hjärnan och varför en affekt kan uppstå.

Själv har jag svårt att teoretiskt berätta och förklara, däremot så känner jag direkt om det fungerar eller inte.

Jag erbjuder även en kortare föreläsning i utbildningen där jag berättar verklighetsbaserade händelser, allt för att ge en så större och tydligare bild av verkligheten.

Även praktiska övningar är med under dagen, som rollspel.

”Det är svår att prestera Lågaffektivt bemötande, det krävs en enorm medvetenhet om din egen påverkan, samtidigt som du kanske behöver verktyg för att du ska känna dig trygg, för att därefter kunna ge trygghet till din omgivning”

Vid mer info kontakta gärna, [email protected] eller [email protected]

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande

Gillar

Kommentarer