Lågaffektivt bemötande, del 19 – Olika Strukturhjälpmedel

Något som är en stor del av min vardag är struktur. Jag är beroende av strukturen för att känna trygghet i vad som ska komma. Samtidigt hatar min ADHD det många gånger eftersom ADHD´n är impulsiv och spontan. Min vardagstruktur innehåller tre olika varianter och dom tänkte jag gå igenom nedan. Vår arbetsledare gör två av dessa veckovis tillsammans med mig och mina assistenter sköter en av dessa dagligen.

Månadsstruktur:

En gång i månaden gör jag och arbetsledaren månadsstruktur för den kommande månaden. Det vill säga att vi skriver upp nästan allt som jag har planerat in på olika datum för kommande månad. För att jag ska veta vad det är så har mina assistenter skrivit in bokningar och annat i min almanacka, det kan vara allt ifrån läkarbesök till boksigneringar.

Veckostruktur:

När månadsstrukturen är färdig så använder vi den som grund för det vi kallar veckostruktur. Då planerar vi den kommande veckan. Vi synliggör och kartlägger allt som ska göras en vecka i taget och då tillkommer även andra vanliga veckorutiner som till exempel veckohandling, veckostädning, rengöring av djurburar och träning. Veckostrukturen gör jag tillsammans med arbetsledaren en gång i veckan.

Dagsstruktur:

Mina personliga assistenter och jag gör dagsstruktur. Det vill säga att mina assistenter frågar mig vad jag vill hitta på under dagen, dom kartlägger dagen tillsammans med mig. Veckostrukturen finns som en back-up ifall jag råkar glömma saker vi ska göra. Dagsstrukturen är inte inristad i sten utan fungerar som ett hjälpmedel för mina personliga assistenter så att dom kan ligga steget före och hjälpa mig att planera till exempel tiden. Oftast gör vi halva dagen åt gången. Det är ett sätt att synliggöra vad som kommer att ske och får både mig och assistenter att samarbeta bättre och veta vad som ska ske och när.

Ni undrar säker vad jag har för hjälpmedel för detta, eller hur?

Jag har flera olika strukturtavlor, skrivblock och min almanacka. Mina assistenter har strukturtavla, skrivblock samt att arbetsledaren oftast finns via SMS om det kommer akuta saker som händer under ett arbetspass. Att ta akuta saker med mig eller börja ifrågasätta strukturen mitt under planeringen skapar en inre stress och även affekter. Det är viktigt att assistenterna vet det och att dom istället använder våra informationskanaler som oftast handlar om olika sätt att informera och ta upp osäkerhetsfrågor med arbetsledaren.

I regel följer jag strukturen punktvis för det ger mig en trygghet i otryggheten.

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #myndigheter

Gillar

Kommentarer