Lågaffektivt bemötande, del 17 – Ansvarsområden

Idag är jag oftast medveten om att alla människor har olika intressen och att alla gör sitt bästa i olika situationer. Mina neuropsykiska funktionsvariationer vill oftast att alla ska vara lika, göra exakt likadant och i samma ordning. Det har gjort att det ibland varit ohållbart för både mig och mina assistenter. Dom har känt sig kontrollerade och tyckt att dom inte kan och får vara sig själva. Jag själv har omedvetet agerat på impuls då diagnoserna tagit över utan att jag kunnat stoppa dom. När jag är i balans och då stressen inte finns så kan jag oftast vara mer flexibel och tillåta att saker sker lite mer olika. Det har alltså tagit tid för mig att se detta, ännu mer tid att förstå.

Numera försöker vi hitta ”rätt” ansvarsområde till varje assistent. Det betyder att assistentens intresse är viktigt i valet av området han eller hon ska ansvara över.

När ett ansvarsområde finns så gör jag och den assistent som ansvarar för området allt förarbete som behövs med hjälp av arbetsledaren. Vi gör en punkt för punktlista som jag kallar checklista. Den talar om vad som skall ske, vilken ordning, av vem och hur. Efter att den är framtagen så går vi igenom stegen med resten av arbetsgruppen. Det betyder att alla mina assistenter ska kunna utföra allting i min vardag men endast en person, max två, har huvudansvaret tillsammans med mig. Det som är framtaget gäller ända tills det är en utvärdering. Ändringar får inte ske hur som helst eftersom förändringar skapar förvirring hos mig.

Om en assistent upplever att det är ohållbart så ska dom kontakta arbetsledaren med önskemål och stöd i detta utan att själva göra ändringen.

Om det kommer in en ny assistent i arbetsgruppen så får inte personen ansvara för något på en gång utan INTRO hos mig sker i tre faser. Läs mer om det här .

Jag har för mig att själva ansvarsområdet kommer in i fas tre, då vi väl lärt känna varandra och jag vet hur den personens energier påverkar mig och mina diagnoser. Hur jag påverkas kommer jag förmodligen att berätta om en annan gång, eller åtminstone försöka. Det enda jag kan säga just nu är att det handlar om min egen inre stress och hur jag scannar av den. Jag har vissa hjälpmedel för det som kallas självscanning. Alla assistenter har olika triggers hos mig som påverkar min vardag, mer om det kommer också i framtiden.

Det tar tid att lära känna mig, ännu längre tid tar det att förstå mina diagnoser”

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #myndigheter


Gillar

Kommentarer