Lågaffektivt bemötande del 13 – Va? Pratar inte alla som jag?

Vad sker i mig när tydligheten blir otydlig och hur ska jag förklara att jag ibland behöver hjälp att förstå vissa saker, utan att omgivningen misstolkar mig?

Ju tydligare jag vill vara, desto mer otydlig upplevs jag. Min stress triggas igång och jag får en affekt, vilket får omgivningen och mina assistenter att tro att jag är aggressiv när det enda som händer är att jag blir ledsen över att jag blir missförstådd gång efter gång.

”Va? Pratar inte alla som jag?”

Jag vet att jag har ett annorlunda sätt att kommunicera, det ligger i mina neuropsykiska funktionsvariationer. Då blir det extra viktigt för mina assistenter att läsa av mina signaler istället för att börja ifrågasätta allt och bilda en ond kommunikationscirkel som är omöjlig för mig att hinna stoppa.

”Va? Pratar inte alla som jag?”

Något jag noterat i mitt liv är att vissa människor upplever att jag har krav och att jag vill kontrollera min omgivning. Speciellt då det är introduktion av ny personal medan det egentligen handlar om att jag inte känner personen och har stora svårigheter med nya människor, särskilt när vi ska samarbeta för första gången. Jag har ingen aning om hur dom fungerar och deras sätt är alltid annorlunda mot vad jag är van vid. Även om alla ska göra likadant så blir det alltid lite annorlunda. Sättet att kommunicera är olika hos alla vilket också skapar en stress. Läs mer om introduktionen av ny personal, här

På senare år har jag insett att det tar tid att lära känna mig och ännu längre tid tar det att förstå mina ”dolda” handikapp.

I det dolda ligger bland annat vårt sätt att prata och innan vi hittar vårt gemensamma språk så är det ofta stressigt för mig. Många ger upp innan dom ens har lärt sig förstå mitt sätt och i min assistans ingår kommunikationen och att jag har ett annorlunda sätt att prata. Det vet dom, ändå blir det så svårt, för oss båda.

Hur pratar du? Hur lyssnar du?

”Va? Pratar inte alla som jag?” Läs mer om kommunikation, här

#personligassistans #tackvareassistansen #räddalss #intesåkonstigt #allalikaallaolika #lågaffektivtbemötande #myndigheter

Gillar

Kommentarer