Thursdayscope - Perfect Day to Create

Kommunikatörsplaneten Merkurius i befinner sig i en mycket härlig sextil till den innovativa Uranus. Detta kommer  ge chans till riktigt stora genombrott, i sådant som rör kommunikation och kontakt med andra. Nya infallsvinklar kan också komma till dig nu. Energin är perfekt för att planera, skapa eller skriva. Det är också givande när det kommer till kärlek och relationer, då ni känner en lättsamhet när det kommer till att kompromissa. 💕

Translation:The planet of communication Mercury, is in a very beautiful sextile to the innovative Uranus. This will give rise to really big breakthroughs, such as communication and contact with others. New approaches can also come to you now. The energy is perfect for planning, creating or writing. It's also rewarding when it comes to love and relationships, as you know a lightness when it comes to compromising. 💕


  • .Astro.

Gillar

Kommentarer