Träkirurgiska tillvägagångssätt

Vi har sammanfattat en mängd olika trädtjänstleverantörer som Trädfällning Sthlm tillhandahåller i Bromma, Solna och Spånga. År med utbildning går in på hur vi använder dessa expertträdlösningar så att du kan vara säker på hög kvalitet och expertis genom att prata med oss.

Förberedelse

Innan vi ens kunde överväga att klippa måste vi garantera att trädet är skyddat. Om stammen har minskat av sjukdom kan det vara möjligt att använda rep för att fästa det sjuka trädet i ytterligare träd i närheten för att ge det extra stabilitet medan vi arbetar med det.

När trädet är skyddat börjar vi installera repen. Det kommer att göra det möjligt för oss att manövrera runt i trädet och arbeta på det säkert. Ibland, till exempel där ryggen minskar, kanske vi vill använda annan utrustning som en cellulär hissplattform eller kanske en kran. Hawes Arborists är helt utbildade för att använda all utrustning som kan vara nödvändig för processen.

Vanligtvis använder vi ett repskalningssystem ordentligt anslutet till lastbärande förankringspunkter, allt som är tillräckligt kraftfullt för att stödja trädbyggaren, utrustning och annan last som kan anses nödvändig.

De primära klättringsteknikerna i trädfunktion är:

Arbetsplatseringssystem, med ett korrekt säkerhetskopieringssystem för att förhindra eller mildra en droppe; eller

Repåtkomst och positionering, tillsammans med alla arbetslinjer och en annan säkerhetslinje med olika förankringspunkter (såvida inte en riskbedömning indikerar att användning av en annan linje kan öka faran). Arbetslinjen borde ha en metod på plats som kan förhindra att trädbyggaren faller när någon kontroller har saknats.

Träkirurgi

Nu när vi kan arbeta säkert i trädet, där ett antal metoder, kan vi börja förkorta infekterade grenar med sterila, kontrollerade skär.

Vissa trädkirurger kan eliminera en gren väldigt nära stammen, vilket kan leda till skär för stora för att ditt träd ska kunna fixas helt. Sådana skär är vanligtvis platta som kan vara mer utmanande för trädet att fixa.

Hawes Arborists funktioner för att minska belastningen på träd tillsammans med precisionsskärning.

Vi söker ibland också att likna naturfenomen genom tekniker som naturlig sprickavskärning och beskärning av kronan. Detta är den form av skador som träd har utvecklats tillsammans och återhämtat sig från de finaste, och några få fall är det bättre valet.

Allmänt trädarbete

Där träd riskerar att rivas isär kan vi använda kablar för att uppmuntra avgränsande grenar och återbalansera busken i en procedur som kallas kabelstödning.

När ett träd är ungt kan formativ beskärning användas för att uppmuntra busken att växa på vissa sätt genom att eliminera oönskade grenar.

Beskärningsmetoder

När ett träd blir växtligt är det viktigt att minska grenarna tillbaka till expansionspunkter för att säkerställa att saven kan fortsätta att nå slutet av grenen. Vissa mindre skickliga trädkirurger gör inte alltid det korrekta och kan tvinga busken till ryck tillväxt, fylla kronan med ohållbart ämne som gradvis börjar dö.

Där ett träd har blivit för stort för sin nuvarande plats kan vi skära grenar hårdare i ett förfarande som kallas förorenande. Ändå är detta generellt en sista utvägsteknik som används när alternativet är att demontera trädet helt. En sådan kund i Bromma var ganska angelägen om att bevara det infekterade trädet därför att vi förorenade trädet för att möjliggöra en retrencherad återväxt på taket.

Vissa träd kanske inte har möjlighet att återhämta sig från en storskalig beskärning. I dessa scenarier använder vi en teknik som kallas avskärning av avskärmning, som kommer att se att vi långsamt skär ner kronan under många besök. En viss förbättring kommer att ske mellan varje resa, och detta liknar en normal procedur. Även om detta är ett förfarande som kräver förmåga och fin slut, slutar det i ett friskt och säkrare träd.

Gillar

Kommentarer