Verbala skillnader - Verbala skillnader är det som vi använder oss utav som språk, dialekter eller språkliga koder

Detta är olika från alla samhällen och länder

Det kan leda till förvirring och misstolkning


Icke-verbala skillnader - Har sinna grunder i samhällets normer och värderingar

Det handlar om gester och kroppsspråk, kläder, närhet, ögonkontakt m.m.

Om man inte har koll på samhällets icke-verbala skillnader så kan det bildas en viss undran


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

samspel, samvekai mellan människor


Kommunikationen innehåller olika koder och regler


Koderna och reglerna är oftast oskrivna


Varje land har olika sätt att kommunicera med varandra


Det finns två olika skillnader - verbal och ickeverbal

Likes

Comments

Fördomar är negativa attityder om andra människor som inte alls behöver vara sanna

När vi pratar om kulturens påverkan på kommunikationen och samspel så händer det ganska ofta att våra uppfattningar färgas av fördomar.

Exempel på fördomar är att blondiner är ointelligenta, att smålänningar är snåla o.s.v

Likes

Comments

Inprincip allt vi gör är styrt av kulturella koder

vi tycker att de beteenden som vi gör är självklara och koderna är djupt rotade

koder som man använder sig av på t.ex bio, resturangbesök eller när du är och handlar

Man beter sig vad man själv anser vara normalt

Likes

Comments

Alla kulturer har koder för ur man ska bete sig i olika situationer

vi lär oss dessa koder

vi lär oss normer

vi lär oss värderingar

Vi lär oss detta genom socialisation - d.s.v fostran av din egen kultur

socialisation gör att vi anpassar oss och finner en plats

vi socialiserar genom socialisationsagenter - skola, jobb, vänner, media m.m.

Likes

Comments

Normer är de regler vi har i samhället men som inte riktigt är en regel, alltså en oskriven regel.

Varje kultur har olika normer och detta för att man växer upp på olika sätt och att kulturen inte alls är samma.

Normer är alltså beteende som beskrivs normala i samhället.

Likes

Comments

Det finns tre olika begrepp som beskriver kulturen och det är -

Finkultur vilket är begreppet som beskriver överklassen med så som klassisk musik, opera, poesi m.m.


Populärkultur som representerar de större delen av folken som tex film, tv, serier m.m.


Vardagskultur representerar våran vardag som mat, möbler, kläder m.m

Likes

Comments

Ofta används kulturbegreppet för att beskriva en viss grupp människor med ett ursprung i en viss civilisation

En civilisation är ett samhälle som är tydligt strukturerat.

För att vara en civilisation så behövs det normer, värderingar och kulturyttringar

En civilisation kan vara ett land men också ett större område med mindre tydliga gränser

Likes

Comments

Kulturbegreppet är ett av de största begrepp i vårt språk och den har två innebörder.

Den första är den humanistiska innebörden vilket handlar om odling av kunskap och kulturella uttrycksformer så som konst, musik och dans.

Sedan är det samhällsvetenskapliga innebörden vilket handlar om människors civilisationer och samhället, levnadsmönster, normer och värderingar

Likes

Comments

Direkt kommunikation är precis som det låter, när sändaren direkt kommunicerar med mottagaren utan något medel eller mellanhänder. Det tillkommer ett till villkor för att vara direkt kommunikation och det är att det inte bidrar med metaforer som sarkasm och dolda meningar. Med Indirekt kommunikation så menas det att kommunikationen går igenom en mellanhand. Det är tack vare den indirekta kommunikationen som det bildas misstolkningar och även skvaller. Informationen har också sannolikt blivit misstolkad och då falsk.                                                                                                                             Det kan också vara sarkasm där det blir svårt att tyda vad sändaren vill ha sagt och detta kan bilda misstolkning

Likes

Comments