Header

Så du vill veta hur du som cisperson ska gå till väga för att respektera en transperson?

Grymt! Det kan vara svårt att navigera detta nya område när en levt sitt liv i ett cisnormativt, heteronormativt, binärt samhälle. Nedan följer därför en lathund, följt av en mer ingående instruktion, för hur just du ska göra för att respektera en transperson.

  1. Använd namnet som personen vill att du använder.
  2. Använd pronomenet som personen vill att du använder.
  3. Om du är osäker på punkt 1 respektive 2, fråga personen privat vad hen vill (alternativt ta personen åt sidan så gott det går om ni befinner er i ett socialt sammanhang).
  4. Fråga inte vad personen hette innan.
  5. Fråga inte om operationer om personen inte själv har tagit upp det.
  6. Fråga inte om personens genitalier.
  7. Fråga personen privat om hen vill att du rättar andra personer som säger fel namn/pronomen. Om ja, gör det när det uppkommer. Om inte, så gör inte det.
  8. Förstå och acceptera att detta är ett ämne som du som cisperson inte har någon personlig erfarenhet av.
  9. Med punkt 8 i åtanke så är det inte tillfälle att prata om dina upplevelser om ämnet med en transperson, OM personen inte frågar eller på annat sätt tar upp det först.
  10. Förstå och acceptera att du som cisperson aktivt måste göra plats åt transpersoner.


Du tog dig igenom lathunden! Gratulerar, du har nu de grundläggande verktygen för att kunna behandla en transperson med respekt. Ut i världen och ba respektera järnet!

För den som vill djupdyka lite i ämnet följer här nedan en mer ingående instruktion, komplett med förklaringar och tips.

1. Använd namnet som personen vill att du använder.

Detta bör du göra för att visa din grundläggande respekt för personen i fråga. Att aktivt använda fel namn/dödnamn/ett annat namn än det som personen presenterat sig som blir oerhört förminskande och osynliggörande, för att inte tala om kränkande. Jag personligen kan inte komma på något som fungerar som jämförelse för att kunna övertyga dig som cisperson om hur fruktansvärt det är att använda fel namn, och därför måste du helt enkelt lita på mig. Personen har förmodligen vuxit upp och uppfostrats in i en roll, ett namn, som hen inte identifierar sig med och som hen kämpar med att få ändra på. Att du som cisperson använder rätt namn är mycket bekräftande, validerande, och stärkande.

2. Använd pronomenet som personen vill att du använder.

Att använda rätt pronomen fungerar mycket som att använda rätt namn. Även här har personen med stor säkerhet vuxit upp och uppfostrats in i en roll, en könsroll, med allt vad det innebär. Att du som cisperson använder rätt pronomen är även här oerhört bekräftande, validerande, och stärkande. Det visar även på att du på ett diskret sätt är mån om att hjälpa personen med sin kamp. Kanske finns det andra personer i er omgivning som är osäkra på personens pronomen, eller som antar personens pronomen. När du då använder personens korrekta pronomen bekräftar du hens identitet.

3. Om du är osäker på punkt 1 respektive 2, fråga personen privat vad hen vill (alternativt ta personen åt sidan så gott det går om ni befinner er i ett socialt sammanhang).

Det kan vara så att personen i fråga av olika anledningar inte vill eller kan "outa" sig själv (vara öppen med sin transidentitet) och därför är det viktigt att vara diskret när en frågar om namn och pronomen. Det kan vara så att ni befinner er i en utsatt situation, umgås med personer ni inte känner sedan tidigare, eller kanske att transfobiska anhöriga (ex. familjemedlemmar, vårdnadstagare osv) till personen är närvarande. Här är det viktigt att du, oavsett vad personen svarar, lyssnar och tar till dig vad som sägs. Kanske säger personen att du ska säga han och Amadeus nu, men när ni senare befinner er i biblioteket så ska du säga hon och Jessika. Då är ditt ansvar att göra just det. Kanske säger personen att du alltid ska säga hen och Mari, och då ska du - you guessed it - göra just det.

4. Fråga inte vad personen hette innan.

Du har inte med det att göra över huvud taget såvida du inte befinner dig i en situation där det är nödvändigt. Om du ska hjälpa personen inom vården, juridiskt, eller liknande så är det som sagt ibland en nödvändighet att veta (kanske heter personen något annat på papper osv). Om det inte finns anledning utöver din egen nyfikenhet så gör du bäst i att bara låta bli att fråga. Undvik även att fråga anhöriga till personen. Du gör helt enkelt bäst i att fullständigt skita i vad personen fick för namn tilldelat sig när hen föddes, eftersom det inte har någon relevans.

5. Fråga inte om operationer om personen inte själv har tagit upp det.

Även denna gång så är det fullständigt irrelevant för dig att veta om personen har genomgått könsbekräftande kirurgisk behandling/vilka könsbekräftande kirurgiska behandlingar hen har genomgått. För att du ska ha något med det att göra krävs det att personen själv öppnar upp ämnet och bjuder in dig att samtala om det. Detta skall ske på transpersonens villkor.

6. Fråga inte om personens genitalier.

Kväv din egen nyfikenhet för detta är väldigt respektlöst och en jättekonstig fråga att ens ställa. Du vill antagligen inte att någon frågar dig om dina genitalier, eller hur?

7. Fråga personen privat om hen vill att du rättar andra personer som säger fel namn/pronomen. Om ja, gör det när det uppkommer. Om inte, så gör inte det.

Detta knyter an till punkt 3. Ibland är det jätteviktigt för personer att få hjälp med att bekämpa felköningar/fel namn, ibland vill hen ta den kampen själv, ibland vill hen inte ha den konfrontationen med folk, och ibland spelar det kanske inte någon roll vilket pronomen folk använder. Lyssna på personen, precis som i punkt 3, och gör sedan vad personen än har uttryckt att hen vill att du gör.

8. Förstå och acceptera att detta är ett ämne som du som cisperson inte har någon personlig erfarenhet av.

Detta kan vara svårt att ha i åtanke och att acceptera, men det är nödvändigt. Med detta sagt innebär det inte att du som cisperson aldrig kan prata om transfrågor, utan bara att du måste ta till dig när transpersoner berättar om sina upplevelser och erfarenheter. Du som cisperson kanske inte upplever dam- och herrtoaletter som osynliggörande, men om en icke-binär person uttrycker att det är det så måste du ta till dig det. Du som cisperson kanske nyligen har fått upp ögonen för hur dam- och herrtoaletter är osynliggörande för icke-binära, men om en icke-binär person för ett samtal om detta så får du nöja dig med att hålla med personen och stötta hen i sina argument. Du ska självklart delta i samtal om transfrågor, men kom ihåg att du som cisperson inte har ett tolkningsföreträde. Att du tar ett steg tillbaka betyder inte att du drar dig ur diskussionen, att du blir ignorerad, osv. Du ger helt enkelt bara denna transperson utrymmet för att kunna föra sin kamp framåt.

9. Med punkt 8 i åtanke så är det inte tillfälle att prata om dina upplevelser om ämnet med en transperson, OM personen inte frågar eller på annat sätt tar upp det först.

Kanske pratar ni om felkönande, till exempel, och personen berättar om sina erfarenheter kring detta. Då är det inte läge för dig att berätta om hur du har kämpat med att inte säga fel pronomen, eller förklara hur dåligt du mådde när du sa fel en gång. Det är bra att du har kommit till insikten att ditt felkönande är problematiskt, men ditt självförakt hör inte hemma i just detta samtal. När du berättar om hur du blir arg på dig själv för att du säger fel så framstår det inte som att du understryker problematiken, som du kanske menade att göra. Istället blir det en slags återvändsgränd, en situation där fokus skiftar från ämnet felköningar till din personliga erfarenhet med att du säger fel, och att det är jobbigt för dig. Här gäller det att ta ett steg tillbaka och fundera lite. Är det verkligen viktigare att prata om cispersoners kamp med att säga rätt pronomen än att prata om transpersoner som ständigt måste stå ut med det eviga felkönandet? Inte? Bra, då har vi kommit fram till det. Spara dina tankar till ett annat tillfälle, eller kanske sök upp ett samtal med en annan cisperson som skulle vilja prata om samma sak som du.

10. Förstå och acceptera att du som cisperson aktivt måste göra plats åt transpersoner.

Det här med privilegier kan kännas snårigt och svårt att få ett riktigt grepp om. Med ett intersektionellt perspektiv finns det många olika faktorer som spelar roll (exempelvis etnicitet, religion, funktionalitet, tjockhet, makt, osv) men för att göra det tydligt kommer jag här att bara titta på identiteterna cis och trans. Om en jämför cispersoner och transpersoner så är det tydligt att transpersoner är den förtryckta gruppen. Detta innebär att cispersoner automatiskt får mer plats i offentliga rum. Därför är det viktigt att, som cisperson, ge plats åt transpersoner. Detta innebär många gånger att du som cisperson kanske känner att du inte har något att säga till om i samtalet, eller att du känner att dina erfarenheter inte spelar roll. Det är väldigt normalt att känna så, men det är viktigt att kunna dela med sig av sina privilegier, så att säga. Om du låter en transperson föra samtalet och du håller dig i bakgrunden, så har du helt plötsligt skapat en helt ny möjlighet för personen att bli hörd, att bli tagen på allvar. Även här är det viktigt att fråga sig själv, är det verkligen nödvändigt att jag tar all den här platsen i ett samtal om förtryck som jag inte berörs av? Inte? Jättebra, då har vi kommit fram till det också. Självklart ska du delta i samtalet, men du är inte den som ska styra det.

Du tog dig igenom den längre biten också, fantastiskt! Iväg med dig nu, respektera och väx som människa och hjälp dina medmänniskor att få föra sin kamp framåt!

Namnen i texten är påhittade och berör inga riktiga personer.
Denna text är bara ett kort inlägg i samtalet om trans och ämnar inte på något sätt att vara allomfattande. Det bör alltså ses som en liten bit av diskussionen och läsare uppmanas att leta vidare efter information och diskussioner rörande ämnet.

Likes

Comments