Best six weeks eveeeer

Hej på er, nu är jag tillbaka igen.

Det börjar vara ett tag sen ni har fått se ett foto av mig, så vissa börjar väl snart tvivla på om det är jag eller någon annan som skriver, men jag kan lova att det fortfarande är samma person som sitter framför datorn och försöker få någonting skrivet ner. Jag har varit så upptagen just nu, så har inte haft tid att blogga, jag har knappt haft tid att träffa någon jag känner, vilket får mig att känna mig dålig. Jag har en familj på 18 personer och nu träffar jag dom typ en eller två gånger per månad, och det brukade vara mycket mer än så, mina vänner hinner jag typ aldrig träffa, så jag känner mig inte direkt social just nu. Eftersom jag inte är någon selfie person, och eftersom jag inte träffar någon just nu, så har jag heller inte fått ett endaste foto av mig, sorgligt eller hur. Jag har också varit sjuk nu i en vecka, så känner mig inte heller så fräsch för ett foto. Så idag får ni istället se några foton från Anna's Wellness skyltfönster.//Hi there, now I'm back again.

It has been a while since you got to see a photo of me, so some will soon start to doubt if it's me or someone else who is writing, but I can promise you that it is still the same person who is sitting in front of the computer trying to get something written down. I've been so busy right now, I haven't had time to blog, I've barely had time to meet the people I know, which makes me feel so bad. I have a family of 18 people and now I meet them like once or twice a month, and it used to be much more than that, I almost never meet my friends, so I don't feel that social right now. Since I'm not a selfie person, and since I don't meet anyone right now, I haven't gotten a single photo of me, so sad right. I've also been sick for a week now, so I don't feel so fresh for a photo. So today you will instead see some photos from Anna's Wellness storefront, window or what it's called, I actually have know idea what it's called, so if you know, you can tell me.//

Mitt företag har nu varit öppen i 6 veckor, om jag skall vara helt ärlig så känns det längre än så, vet inte om det är bra eller dåligt. Starten har varit helt okej, självklart önskar jag att det skulle ha gått lite bättre, eftersom nästan allt jag får in just nu går till hyran och räkningar, men alla har varnat mig att det alltid går lite trögt i början, dom flesta går på minus, och det gör jag inte ännu, så det är alltid ett plus.

Att vara egen företagare är stressigt, men efter 6 veckors tid, så har jag börjat vänja mig. Det finns mycket som jag behöver göra ännu, jag skall bl.a börja erbjuda flera behandlingar snart, samt fixa andra små grejer. Det är mycket att tänka på, men jag försöker att ta en dag i taget. Att tänka positivt har inte varit enkelt, men det håller jag också på att förbättra.

Om jag tänker tillbaka på hur allt var för ett år sedan, så måste jag säga att det känns väldigt overkligt hur långt jag egentligen nu har kommit. Då var jag mitt i utbildningen, jag kämpade hårt med mitt självförtroende varje dag, och jag var redan nervös inför examenstillfällen. Nu ett år senare känner jag mig så stolt över det jag gjorde i skolan, att jag klarade av alla prov och examenstillfällen utan att bryta ihop, och mest av allt känner jag mig så stolt över att jag klarade av att starta upp mitt företag och att jag nu har kunnat börja samla ihop en hel del nöjda klienter. Jag känner också att massagen min blir bättre och bättre, varje gång så utvecklar jag min massage och jag börjar också tro på mig mer och mer. Jag är en duktig massör och jag kommer att lyckas med mitt företag, det kunde jag inte säga för ett år sedan, så redan det visar hur långt jag har kommit.

Nu skall jag fortsätta att hitta flera klienter och få dom att må bättre fysiskt och psykiskt, och utveckla mitt företag betydligt mera, och däremellan skall jag också ta det lugnt och fira julen med mina nära och kära. Om du ännu inte har bokat en tid för massage till mig, så får du gärna göra det så fort som möjligt. Vi är alla väldigt dåliga på att skämma bort oss själva, men kom ihåg om du vill att alla andra skall må bra, så måste vi också se till att vi mår bra. Det finns ännu några lediga tider kvar i December, så ni har fortfarande chansen att få första behandlingen 20% billigare. Men om ni inte har tid för julen, kan ni också boka in en tid i Januari. Ni kan också köpa ett presentkort och ge bort det som julklapp. För några år sedan gav jag ett presentkort för massage till mina systrar, och dom har alltid sagt efteråt att det var den bästa julklappen som dom någonsin har fått, och jag måste hålla med, massage är en av dom bästa presenterna man kan få.

Ha det så bra alla, om ni inte hör från mig före Jul, så vill jag nu önska er en God Jul och ett Gott Nytt År.


//My company has now been open for 6 weeks, if I'm being completely honest it feels longer than that, don't know if that's good or bad. The start has been okay, of course I wish that it would have been a little better, because almost everything that I get right now goes to the rent and bills, but everyone has warned me that it always goes a bit slow at first, most of the companies is on minus at first, and that's not me yet, so that's always a plus.

Being a self-employed person is stressful, but after 6 weeks, I have started to get used to it. There is a lot that I still need to do, I will start offering more treatments soon, and I also have to fix and get other small things. There is a lot to think about, but I try to take one day at a time. Thinking positively has not been easy, but I'm also improving on that.

If I think back to how everything was a year ago, I have to say that it feels very unreal how far I've actually come. Then I was in the middle of the schoolyear, I struggled hard with my self-confidence every day, and I was already nervous about all the important exams. Now, a year later, I feel so proud of what I did in school, that I passed all the tests and exams without breaking down, and most of all, I feel so proud that I managed to start my own company and that I have now been able to start gathering a lot of happy clients. I also feel that my massages is getting better and better, each time I develop my massage and I also start to believe in myself more and more. I am a good masseur and I will succeed with my company, I could not say that a year ago, so that already shows how far I have come.

Now I will continue to find more clients and make them feel better physically and mentally, and develop my company a lot more, and in between I will also take it easy and celebrate Christmas with my loved ones. If you haven't booked a massage yet, please feel free to do so as soon as possible. We are all very bad at spoiling ourselves, but remember if you want everyone else to feel good, then we also have to make sure that we feel good. There are still a couple of available treatment times left in December, so you still have the chance to get the first massage 20% ​​cheaper. But if you don't have time to come before Christmas, you can also book a time in January. You can also buy a gift card and give it away for Christmas. A few years ago I gave a gift card for massages to my sisters, and they have always said afterwards that it was the best Christmas present that they have ever received, and I have to agree, a massage is one of the best gifts you can get.

Be well everyone, if you don't hear from me before Christmas, I will now wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.//

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229

Instagram @annya.87

Instagram annya.87Instagram annya.87Instagram annya.87Instagram annya.87