När man jobbar i motvind

Vilken start på dagen, ett samtal från veterinären som i princip dödsförklarar Kiwi.

Jag är helt tom i huvudet nu, Kiwi har iaf Giardia, så det ska behandlas.

Sedan vill en specialist veterinär sätta in cytostatika - Leukeran.
De ville inte ge flagyl då det är starkt men cytostatika går bra! 🤔

Sedan var risken stor för blodproppar i hjärna och lungor så det skulle vi vara beredda på.
Vi får absolut inte ge skonkost då man inte vet vad hon får i sig, hon ska endast äta RC lowfat.......🤔

Allt den konsulterande mag/tarm specialist veterinären sagt är tvärtemot de riktlinjer som finns för il sjuka hundar.

Jag vill bara att hon ska ta sig igenom detta, utan att gå under 🙏🐕💕

Varför lyssnar inte veterinärerna på det vi säger och som fungerar på dessa hundar? Bra fråga.

Hur som helst så ska vi starta upp behandling av Giardia i morgon och med det en sjuhelvetes sanering för att få bort alla sporer 🤪🤢

Vi kommer få väldigt rent då man måste städa varenda dag tills hon är smittfri.

I dag vägde Kiwi 4,9 kg

Det är väldigt mycket nu så det kan bli glest med inlägg, men det kommer så småningom 🙂

What a start to the day, a call from the vet who basically declares Kiwi dead.

I'm completely empty in my head now, Kiwi has Giardia anyway, so it should be treated.

Then a specialist veterinarian wants to insert cytostatics - Leukeran. They did not want to give flagyl as it is strong but chemotherapy works well! 🤔

Then the risk was high for blood clots in the brain and lungs so we would be prepared for that. We are absolutely not allowed to give sensitive food as you do not know what she is getting in, she should only eat RC lowfat ....... 🤔

Everything the consulting gastrointestinal specialist veterinarian has said is contrary to the guidelines available for severely ill dogs. I just want her to get through this, without going under 🙏🐕💕

Why do the veterinarians not listen to what we say and what works on these dogs? Good question. Anyway, we'll start treatment for Giardia tomorrow and with it a  hell of a cleanup to get rid of all spores 🤪🤢

We will get very clean as you have to clean every single day until she is infection free.

Today, the Kiwi weighed 4.9 kg

It's very much now so it can be sparse with posts, but it will eventually 🙂

Gillar

Kommentarer

LouiseEdling
Ankibus
Ankibus,
stallhörnan
stallhörnan,
Ankibus
Ankibus,