IL - Intestinal Lymfangiektasi

Så, då har helgen gått och vi börjar veckan med att lämna in Kiwi till veterinären för blodprover och ultraljud. Idag vägde hon 5,3 kg, så hon har tappat 0,9kg sedan i fredags, iofs mycket vätska som hon kissat ut.

Hon äter bra och är hyfsat pigg, så nu är det bara att hoppas det vänder så hon inte tappar allt för mycket vikt 🙏🐕💕
Jag har lagt in info om il nedanför om någon vill läsa om det.

Annars så har det gått från - 14 i morse till 0 gradigt nu, det snöar ilsket på tvären, men det blir ljust och fint.
Vi ska tydligen få mellan 30 - ca 80 cm snö och det har gått från klass 1 storm till klass 3. Skolorna är stängda i morgon, bussar och tåg är inställda, ska bli lite spännande att se hur mycket snö vi får 😁

Nu prioriteras Kiwi som ska äta och få medicin en massa gånger/dag, så mycket annat får stå tillbaka. Hennes välmående är prio1.

Vi söker och letar fortfarande en ny familjemedlem, vi har trådar ute, så snipp snapp så kommer det en valp till oss med 💕🐕💕🐕💕🐕

Intestinal  lymfangiektasi  hos  Lundehund Inledning Begreppet  intestignal lymfangiektasi  (IL)  anger ett  tillstånd  där  det  föreligger en onormal utvidgning  och tillstoppning  av lymfkärl (lymfådror)  i tarmen  (intestignal = angår  tarmen,  lymfangiektasi =  utökning  av lymfkärl).  Tillståndet  blev tidigare  kallat ”lundehundsyndromet”

Anatomi
I  kroppen är  det  två  kärlsystem:  blodkärlsystemet  och lymfkärlsystemet. Blodkärlsystemet  består av artärer som  leder  blodet  från  hjärtat  ut  till kroppens vävnader där  kärlen  blir  tunnare  och slutar i  ett  nätverk (kapillärer),  och vener som leder blodet  tillbaka  till hjärtat.  För  att  blodvätskan ska  hålla  sig  i kärlen er det  viktigt att  blodet  innehåller en viss  mängd  proteiner och plasmaproteinet  albumin är mycket viktig  del  i detta  sammanhang. 

Blodkärlsystemet  för syre,  näringsämnen och vätska ut  till kroppens  vävnader vi kapillärerna  och  tar med  sig  en del av vätskan och avfallsprodukter tillbaka  från vävnaderna.  Blodkärlen kan emellertid  inte föra  tillbaka samma  mängd  vätska  som  de levererat  till vävnaden,  därför  behövs  ett dräneringssystem  för  att  leda  överskottet  av vävnadsvätska  (lymfa)  tillbaka  till blodet.  Lymfkärlen börjar ute  i  vävnaden som  tunna  lymfkapillärer,  och förenar sig  till större  lymfkärl som  tömmer sig  till  slut  i venerna. Lymfkärlen har också  en speciell uppgift  i  samband  med  när man  äter,  efter en måltid  suger tarmluddet  upp  näringsämnen. 
I varje tarmludd  finns  det  lymfkapillärer som  tar upp  näringsrik  vätska  som  är speciellt  rik  på  fett  och för  den till  blodet. Lymfan i tarmen är  därför  mjölkvit,  men lymfan annars  i  kroppen är  en färglös vätska.  Lymfan  passerar lymfkörtlar  innan den töms i  blodet.  Lymfkörtlarna  fungerar som  reningsverk och vill så  långt  det  är möjligt  hindra  spridning  av t.ex.  infektioner ska  komma  ut  i  blodet.

Sjukdom
IL  kan antingen  bero  på  en  medfödd  onormal  utveckling  av lymfkärlen,  eller vara resultatet  av inflammationer eller tumörer som  täpper igen lymfkärlen. 

IL  ger sig  till känna  när protein-  och  fettrik  lymfa  inte  blir upptagen  i lymfkärlen,  men läcker ut  i tarmen.  Kroppens  tapp  av proteiner resulterar i  att  levern producerar  stora  mängder nya  proteiner. 

När  proteintappet  blir större  än  det  som  levern klarar  av att producera,  blir det  ett  underskott  av protein i blodet  (hypoproteinemi).  För  lite protein i blodet  gör  att  mer vätska  än normalt  läcker ut i vävnaden från blodkärlen, lymfkärlens  förmåga  till att  ta  upp  och transportera  lymfa  till blodet  är nedsatt.

Därför uppstår det  vätskeansamlingar i  vävnader och kroppshålor. Tarmludd  och lymfkapillärernas förmåga till  att  transportera  näringsämnen från tarmen är nedsatt,  detta  resulterar i  ett  nedsatt  näringsupptag,  flera  partiklar samlas i tarmen och drar  till sig  vätska  (ökat  osmotiskt  tryck),  vilket  leder till diarré.

Tillståndet  orsakar också  skada  på  själva  tarmluddet.  Cellerna  som  klär tarmluddet (absorptivf epitel med  mikrovilli)  tappar sin  förmåga att  spalta upp  och suga  upp näringsämnena.

Förkomst
Tillståndet  finns  beskrivet  hos  människa,  storboskap  och  hos  hund.  Tillståndet  kan uppträda  hos  enskilda  individer inom  olika  hundraser,  men inte med  samma utbredning  som  hos  lundehund. 

Hur ofta  tillståndet  förekommer hos  lundehund  är inte känt. Vid  vilken ålder hunden insjuknar varierar med  hänsyn  till när de  kliniska  symptomen uppträder,  tillståndet  uppträder hos  bägge  könen.

Symptom:
Diarréer förekommer ofta  hos  hundar med  sjukdomen,  men inte alla  får  diarré. Diarrén  kan antingen  vara  av bestående karaktär eller att  den uppträder periodvis. Uppkastningar,  slöhet,  avmagring  och dålig  päls  är  andra  symptom  som  kan förekomma. 
När  proteintappet  är stort,  blir det  vätskeanhopningar  speciellt  under huden (ödem)  på bakbenen,  i bukhålan (ascites)  eller i  brösthålan (hydrothorax).

Vissa  hundar blir bleka  i  slemhinnorna  och uttorkade.

Kliniska fynd
Blodprover visar på  förlågt  innehåll av proteiner (hypoproteinemi),  där både albumin och globulinvärdet  är för  lågt,  och för lågt  kalcium och kolesterolnivå  (hyopkalsemi och hyopkolestrolemi)  och nedsatt  mängd  vita  blodkroppar (lymfocyter).  Kalcium förloras  i  bunden  form  med  albumin  genom  tarmen,  och dålig  fettabsorbtion tillsammans  med  tappet  av fett  genom  tarmen förorsakar en  lågt  kolesterolnivå.

Lymfocyter förloras  också  genom  tarmen. Med  uttag  av små  prover från tarmen (tarmbiopsier)  kan man se  att  tarmluddet  är fyllt  med  mjölkvit  lymfa. Vid  obduktion  är hundarna  ofta  bleka,  med  varierande grad  av  avmagring.  Under huden  speciellt  längs  bakbenen och i  bukhålan finns  vätskeansamlingar.

Förändringarna  i  tarmen är ofta  lokaliserade till tunntarmen med  tydligt  fyllda lymfkärl i  tarmluddet  och tarmkröset.  Längs  tarmkrösets  tillhäftning  till tarmen ser man ibland  gulvita  små  knutor.  Levern kan vara  ljus  med  en spröd  konsistens.

Mjälten är  ofta  mindre  än normalt.  Hos  enskilda  hundar finns  en förtjockning  av magslemhinnan.   Med  mikroskopiska  vävnadsundersökningar av tunntarmen fanns  förstorade  och tilltäppta  lymfkapillärer  och lymfekar.  I  vävnaderna  runt  lymfekarna  fanns  en  ökad mängd  vävnadsvätska.  Epitelet  som  klär  tarmluddet  är  ofta  skadat. 

Körtlarna  i tarmen är  ofta  förstorade  och innehåller döda  och  inflammerade celler och slem.  Ofta kan granulomer (kroniskt  inflammerade speciella  celltyper)  påvisas  i  olika  lager i tarmläggen. Genom användning av scanning elektron mikroskopi (SEM) kan tarmens uppbyggnad visas tredimensionellt. En sådan studie visade sammanväxt tarmludd, ödelagda epitelceller och tarmludd som hade spruckit. 

Vid undersökning av magsäcken hos 14 obducerade lundehundar med diagnosen IL hade fyra hundar cancer i magsäcken och alla hade inflammationer. 

Diagnostisering 
Diagnosen baseras på ras, symptom, kliniska fynd, laboratoriumundersökningar och uteslutning av speciellt njur- och leversvikt. Biopsi från tarmen ger säker diagnos. 

Behandling
Den kliniska bilden kan variera och behandlingen kan variera. Är hunden uttorkad, är det viktigt att den får vätskebehandling. Patienter med diagnosen IL bör ha fettfattig kost, rikligt med högvärdiga proteiner och en adekvat mängd kalorier. När blodets proteinnivå normaliseras, kommer vätskeansamlingen att gå tillbaka och blodcirkulationen kommer att normaliseras. Med att ge en fettfattig kost kommer belastningen på lymfkärlen avta och därmed också symptomen. Hundens normalvikt bör användas som utgångspunkt när fodermängden ska bestämmas.

Patienten behöver ca 55 kcal/kg/dag. Ofta måste hunden behandlas med diet resten av livet, men i vissa fall kan en gradvis övergång till normal kost göras. 

Här är exempel på fodersammansättningar som används vis Institutet för smådjursjukdomar, Norges veterinärhögskola: 

A) Prescription  innehåller lite fett och kan användas som  Diet R/D  grundfoder. 

B) Cottege chees innehåller essentiella aminosyror och kan ges  Keso  som tillägg  Hårdkokt ägg     Yoghurt 

C) Ris och potatis Kan användas som kolhydratkälla i hemlagade dieter t.ex. en del proteiner (B) och 3-4 delar    kolhydrater (C) 

D) Collets specialdiet Pulvret kan köpas på apotek. Det innehåller  essentiella aminosyror, vitaminer och mineraler  och skall blandas ut med vatten. Pulvret passar  mycket bra i perioder då sjukdomen är på G.    Dieten bör kompletteras med mineraler och fettlösliga vitaminer. 

Den dagliga givan bör fördelas på flera små portioner och måltider under dagen. Iaktagelser har gjorts på Institute för smådjurssjukdomar är att patienter som huvudsakligen utfodras med Prescription Diet R/D samt eventuell användning av hemlagad  diet  som  omväxling  för  patienten,  fungerar bättre  än  de som  bara  använde sig  av hemlagad  diet.   P.g.a.  det  fettfattiga  fodret  får  hundarna  vid  en längre tids behandlig  lätt  torr  päls. Man kan försöka  att  ge  små  mängder  av Oleum Neutrale  som  kan köpas  på  apotek.
Oleum Naturale  består  av speciella  fettsyror som direkt sugs upp i blodet.  De behöver inte  transporteras  via  lymfan. 
Detta  fettillskott  kan också  användas  som kaloritillskott  vid  hemlagad  mat.

Tappning  av abscessvätska  är vanligen bara  aktuellt  om  vätskan  trycker på  inre organ och därmed  orsakar onödigt  lidande för hunden.  När proteinnivån ökar i blodet,  kommer vätskeansamlingen i buken normalt  gå  tillbaka.  Användning  av glukokortikoider (läkemedel som  dämpar  inflammationsreaktioner)  med  gradvis nertrappning  av  dosen vid  förbättring  av tillståndet,  kan vara  aktuellt  att  ge i  sämre perioder.  Emellertid  visar det  sig  inte  alltid  ge  en bättring  av  IL  vid  användning  av detta  läkemedel. I  allvarliga  fall bör  man  överväga  att  ge  antibiotika  för  att  förebygga  eventuella sekundära  infektioner  och bakteriella  verksamheter i  tarmen.

Vattendrivande medel  (diuretika)  och stoppande medel (antidiarroika)  kan eventuellt användas  vid  enstaka  tillfällen.

Prognos
Hundar som överlever  på  dietutfodring kan vara  kliniskt  friska  i  åratal.  Men eftersom det  föreligger kroniska  förändringar i  tarmen kan symptomen  lätt  blossa  upp  ifall dieten  avviker från det  tarmen tål.

Arv
När det  gäller orsaken  till åkomman hos lundehund  står man utan säkra  hållpunkter. Man misstänker att  det  finns  en ärftlig  faktor,  men hur åkomman ärvs  är okänt.

Sammanfattning
IL  karaktiseras  av  en onormal utökning  och  tilltäppning  av lymfkärlen i tarmen. Tillståndet  är   den vanligaste  orsaken hos hund  vid  tapp  av protein genom  tarmen, (protein-losing  enteropathy). 
Vid  allvarliga  tillstånd  uppstår hypoproteinemi och vätska  läcker ut  från blodkärl och samlas  i underhudvävnader och kroppshålor. Tarmens  förmåga  till  att  ta  upp  näring  försvagas,  något  som  igen resulterar i  diaréer, uppkastningar,  avmagring,  torr  päls  och  blekhet  (anemi). Vi  dietfodring  blir  tillståndet  oftast  bättre.

So, then the weekend is over and we start the week by submitting Kiwi to the vet for blood tests and ultrasound. Today she weighed 5.3 kg, so she has lost 0.9 kg since last Friday, iofs a lot of fluid that she peed out.

She eats well and is pretty alert, so now we just hope it turns around so she does not lose too much weight 🙏🐕💕

I have added info about il below if anyone wants to read about it. Otherwise it has gone from - 14 this morning to 0 degrees now, it is snowing angrily across, but it will be bright and nice.

We will apparently get between 30 - about 80 cm of snow and it has gone from class 1 storm to class 3. The schools are closed tomorrow, buses and trains are canceled, it will be a bit exciting to see how much snow we get 😁

Now Kiwi is given priority to eat and receive medicine a lot of times / day, so much else must be left behind. Her well-being is prio1. We are looking for and still looking for a new family member, we have threads out, so snip snap and a puppy will come to us 💕🐕💕🐕💕🐕

Intestinal lymphangiectasia in Lundehund Introduction The term intestinal lymphangiectasia (IL) indicates a condition in which there is an abnormal dilation and clogging of lymph vessels (lymph vessels) in the intestine (intestignal = concerns the intestine, lymphangiectasia = enlargement of lymph vessels). The condition was previously called the "puffin syndrome".

Anatomy
In the body, there are two vascular systems: the blood vessel system and the lymphatic system. The blood vessel system consists of arteries that carry blood from the heart to the body's tissues where the vessels become thinner and end up in a network (capillaries), and veins that carry blood back to the heart. In order for the blood fluid to stay in the vessels, it is important that the blood contains a certain amount of protein and the plasma protein albumin is a very important part in this context.

The vascular system for oxygen, nutrients and fluid out to the body's tissues we capillaries and take some of the fluid and waste products back from the tissues. However, the blood vessels cannot return the same amount of fluid that they delivered to the tissue, therefore a drainage system is needed to direct the excess tissue fluid (lymph) back to the blood. The lymph vessels begin out in the tissue as thin lymph capillaries, and unite into larger lymph vessels that eventually empty into the veins. The lymphatic vessels also have a special function in connection with when eating, after a meal the intestinal lining absorbs nutrients.
In each intestinal lining, there are lymph capillaries that take up nutrient-rich fluid that is especially rich in fat and carry it to the blood. The lymph in the intestine is therefore milky white, but the lymph otherwise in the body is a colorless fluid. The lymph passes through the lymph nodes before being emptied into the bloodstream. The lymph nodes function as treatment plants and want as far as possible to prevent the spread of e.g. infections should enter the bloodstream.

Disease
IL can either be due to a congenital abnormal development of the lymphatic vessels, or be the result of inflammation or tumors that clog the lymphatic vessels.

IL manifests itself when protein- and fat-rich lymph does not become absorbed in the lymphatic vessels, but leaks into the intestine. The body's loss of protein results in the liver producing large amounts of new proteins.

When the protein loss is greater than what the liver can produce, there is a deficit of protein in the blood (hypoproteinemia). Too little protein in the blood means that more fluid than normal leaks into the tissue from the blood vessels, the ability of the lymph vessels to take up and transport lymph to the blood is impaired.

Therefore, fluid accumulation occurs in tissues and body cavities. Intestinal lining and the ability of the lymph capillaries to transport nutrients from the intestine is impaired, this results in impaired nutrient uptake, several particles accumulate in the intestine and attract fluid (increased osmotic pressure), leading to diarrhea.

The condition also causes damage to the intestinal lining itself. The cells that line the intestinal lining (absorptive epithelium with microvilli) lose their ability to break down and absorb nutrients.

Occurrence
The condition is described in humans, cattle and in dogs. The condition can occur in individuals within different dog breeds, but not with the same prevalence as in puffins.

How often the condition occurs in puffins is not known. At what age the dog falls ill varies with regard to when the clinical symptoms occur, the condition occurs in both sexes.

Symptom:
Diarrhea often occurs in dogs with the disease, but not everyone gets diarrhea. The diarrhea can either be of a permanent nature or occur periodically. Vomiting, lethargy, weight loss and bad coat are other symptoms that can occur.
When the protein loss is large, there are accumulations of fluid, especially under the skin (edema) on the hind legs, in the abdominal cavity (ascites) or in the thoracic cavity (hydrothorax).

Some dogs become pale in the mucous membranes and dehydrated.

Clinical findings
Blood tests show a decreased content of proteins (hypoproteinemia), where both albumin and globulin values ​​are too low, and too low calcium and cholesterol levels (hypopalcemia and hypocholesterolemia) and decreased amount of white blood cells (lymphocytes). Calcium is lost in bound form with albumin through the intestine, and poor fat absorption along with the loss of fat through the intestine causes a low cholesterol level.

Lymphocytes are also lost through the intestine. By taking small samples from the intestine (intestinal biopsies), you can see that the intestinal lining is filled with milky white lymph. At autopsy, the dogs are often pale, with varying degrees of weight loss. Under the skin, especially along the hind legs and in the abdominal cavity, there are fluid accumulations.

The changes in the intestine are often localized to the small intestine with clearly filled lymph vessels in the intestinal lining and the intestinal tract. Along the attachment of the intestinal crest to the intestine, you sometimes see yellowish-white small nodules. The liver can be light with a crispy texture.

The spleen is often smaller than normal. In individual dogs, there is a thickening of the gastric mucosa. With microscopic tissue examinations of the small intestine, there were enlarged and clogged lymph capillaries and lymph vessels. There was an increased amount of tissue fluid in the tissues around the lymph nodes. The epithelium that covers the intestinal lining is often damaged.

The glands in the intestine are often enlarged and contain dead and inflamed cells and mucus. Granulomas (chronically inflamed special cell types) can often be detected in different layers of the intestinal lining. Using scanning electron microscopy (SEM), the structure of the intestine can be shown in three dimensions. One such study showed fused intestinal lining, damaged epithelial cells and ruptured intestinal lint.

On examination of the stomach of 14 autopsied puppies with a diagnosis of IL, four dogs had cancer of the stomach and all had inflammations.

Diagnosis
The diagnosis is based on race, symptoms, clinical findings, laboratory tests and the exclusion of special renal and hepatic failure. Biopsy from the intestine provides a definite diagnosis.

Treatment
The clinical picture may vary and the treatment may vary. If the dog is dehydrated, it is important that it receives fluid treatment. Patients diagnosed with IL should have a low-fat diet, plenty of high-quality protein and an adequate amount of calories. When the blood protein level is normalized, fluid retention will return and blood circulation will return to normal. By giving a low-fat diet, the load on the lymph vessels will decrease and thus also the symptoms. The dog's normal weight should be used as a starting point when the amount of food is to be determined.

The patient needs about 55 kcal / kg / day. Often the dog must be treated with diet for the rest of his life, but in some cases a gradual transition to a normal diet can be made.

Here are examples of feed compositions used by the Institute of Small Animal Diseases, Norwegian Veterinary College:

A) Prescription contains little fat and can be used as Diet R / D basic food.

B) Cottege chees contain essential amino acids and can be given Cottage cheese as a supplement Hard-boiled egg Yogurt

C) Rice and potatoes Can be used as a carbohydrate source in homemade diets e.g. one part proteins (B) and 3-4 parts carbohydrates (C)

D) Collets special diet Powder can be bought at pharmacies. It contains essential amino acids, vitamins and minerals and should be mixed with water. The powder is very suitable during periods when the disease is on G. The diet should be supplemented with minerals and fat-soluble vitamins.

The daily dose should be divided into several small portions and meals during the day. Observations have been made at the Institute for Small Animal Diseases that patients who are mainly fed a Prescription Diet R / D and the possible use of a homemade diet as an alternative for the patient, work better than those who only used a homemade diet. P.g.a. the low-fat food is given to the dogs with a long-term light dry coat. You can try to give small amounts of Oleum Neutrale that can be bought at pharmacies.
Oleum Naturale consists of special fatty acids that are directly absorbed into the blood. They do not need to be transported via the lymph.
This fat supplement can also be used as a calorie supplement in homemade food.

Draining of abscess fluid is usually only relevant if the fluid presses on internal organs and thus causes unnecessary suffering for the dog. As the protein level in the blood increases, the accumulation of fluid in the abdomen will normally go back. The use of glucocorticoids (drugs that suppress inflammatory reactions) with gradual reduction of the dose to improve the condition, may be appropriate to give in worse periods. However, it does not always prove to improve IL when using this drug. In severe cases, consideration should be given to giving antibiotics to prevent possible secondary infections and bacterial activities in the gut.

Diuretics (diuretics) and antidepressants (antidiarrheals) may be used occasionally.

Forecast
Dogs that survive on dietary feeding can be clinically healthy for years. However, because there are chronic changes in the intestine, the symptoms can easily flare up if the diet deviates from what the intestine can tolerate.

Heritage
When it comes to the cause of the puffin dog's disease, there are no safe points. It is suspected that there is a hereditary factor, but how the disease is inherited is unknown.

Summary
IL is characterized by an abnormal enlargement and obstruction of the lymph vessels in the intestine. The condition is the most common cause in dogs of protein-losing enteropathy.
In severe conditions, hypoproteinemia occurs and fluid leaks from blood vessels and accumulates in the subcutaneous tissues and body cavities. The intestine's ability to absorb nutrients is weakened, which in turn results in diarrhea, vomiting, weight loss, dry fur and pallor (anemia). In diet feeding, the condition usually gets better.

Gillar

Kommentarer