Skrevet i : Travel & Explore

Lørdag morgen var vi en passe redusert gjeng som helst ikke ville stå opp, men når vi endelig hadde kommet oss opp av sengen og ut av leiligheten passet det best og ta shoppingrunden i Kingston og spise middag i byen før vi nok en gang skulle ordne oss for å dra videre på en vors hos noen klassevenninner. Merker hvor fort en langhelg bare flyr forbi når man har det moro. Denne kvelden skulle vi ut i London, og føler ikke det trengs noen beskrivelse utenom at kvelden var super og uforglemmelig! Vi hev i oss litt nattmat og fikk tak i en Uber hjem til Kingston igjen. Jeg rakk å skifte til casual bekledning og pakke sammen kofferten før jeg måtte få tak i en ny Uber som kunne kjøre meg til Gatwick flyplass midt på natten. I London i motsetning til Oslo er det så simpelt å få tak i Uber på alle døgnets tider, heldigvis. Denne Uberturen gav meg nerver da sjåføren fant ut etter 30 minutter at han hadde kjørt meg i feil retning av flyplassen! Jeg hadde timet turen for å rekke å være på flyplassen 2 timer før. Hvis jeg ikke rakk dette kunne jeg ikke sjekke inn bagasjen min.. Så ja... BITTELITT stresset. Da Sjåføren i tillegg måtte fylle bensin før vi kom oss videre klarte jeg ikke annet enn å le nervøst. Jeg ankom flyplassen 2 timer og 10 minutter før flyet skulle gå, herregud så flaks.
Etter all shoppingen denne helgen visste jeg at kofferten min var for tung, så i forkant av hjemreisen bestilte jeg 2 kg ekstra. Og bare gjett da.. Kofferten veide 25 kg ! Haha. Jeg var klar til å betale 90 NOK pr kg da damen bak skranken sa det gikk fint, det var nettopp det jeg trengte etter alt stresset med Uber sjåføren. Tusen takk Norwegian!

x

"Saturday morning we were a pretty knocked out gang after the other day and would not get out of bed, but when we finally got up from bed and out of the apartment the best idea was to take the shopping round in Kingston and have dinner in town before we had to fix ourselves again to move on to one of our classmates for a preparty. Notice how fast a long weekend just flies by when you have fun. This evening in London did not feel it needed any description except that the evening was superb and unforgettable! We raised some night food and got a Uber home to Kingston again. I managed to switch to casual clothing and pack the suitcase before I had to get a new Uber that could drive me to Gatwick airport in the middle of the night. In London, unlike Oslo, it's so easy to get Uber at all times, fortunately. This Uber ride gave me serious nerves when the driver found out after 30 minutes that he had driven me in the wrong direction of the airport! I had timed the trip to reach the airport 2 hours before boarding. If I did not get this I could not check in my luggage .. So yes ... LITTLEBIT stressed. In addition, when the driver had to fill the gasoline before we got on, I only managed to laugh nervously. I arrived at the airport 2 hours and 10 minutes before the plane was going to go, bye so lucky.
After all the shopping i did this weekend, I knew my suitcase was too heavy, so I ordered 2 kg extra in advance of my return journey. And just guess what .. The suitcase weighed 25 kg! Haha. I was ready to pay 90 NOK per kg when the lady behind the counter said it was ok, that was exactly what I needed after all the stress with the Uber driver. Thank you so much Norwegian."

Kjolen er fra kjøpt på Topshop i London.
Når jeg skal prøve å se søt ut å posere på bilder og mitt ekte jeg skinner igjennom... Alltid.

Blogg med mobilen - Nouw har en av de beste blogg verktøy på markedet - Klikk her

Likes

Comments