Skrevet i : Travel & Explore
Denne kvelden var muligens den mest minnerike jeg hadde i løpet av uken og jeg er nå glad for at Marcus maste på meg for å være med på dette. Jeg trodde nemlig det var en litt kjedelig utflukt, men tvert imot!
Vi ble hentet ved hotellet rett før klokken 18:00 og ble kjørt opp til Lëkurësi borgen som er på toppen av et fjell med utsikt over hele Serandë. Virkelig en fantastisk opplevelse når vi kom inn portene for borgen og ble møtt av en enda mere fantastisk solnedgang. Har hørt at det er flott å være ved borgen på dagtid også, som på kveldstid. Det er ytterst få ganger jeg mener at lykke kan kjøpes for penger, men denne er jammen en av dem. Det å bruke penger på reise og opplevelse er verdt så mye mere enn noen materialistisk lykke jeg har hatt. Og det gjorde ikke noe at jeg delte denne opplevelsen med gutten jeg liker aller best. Var over gjennomsnittet romantisk å se solen legge seg bak fjellene og fargene fordele seg ut over hele himmelen.

Etter en stund ved borgen dro vi videre til et stort lokale hvor det var stelt i stand for en tradisjonell Albansk aften. Vi ble servert lokale spesialiteter og lokal vin, akkompagnert av tradisjonsmusikk. Mer tradisjonelt enn dette blir det ikke. Underholdningen besto av folkemusikk i folkedrakten dems, og jeg måtte svelge stoltheten og smøre meg med litt tøffhet da jeg ble spurt til å danse sammen med dem. Var skikkelig moro da jeg følte jeg fikk ordentlig teken på trinnene!

Dette er en av de fire utfluktene jeg vil anbefale for turister som ikke bare ønsker sol og strand, men like godt vil lære om albania´s tradisjoner og kultur. De har MYE bra og by på!

x

"This evening was possibly the most memorable one i had during the week and i'm now glad Marcus dragged me with him to take part in this. I thought it was going to be a bit boring, but not at all! We were picked up at the hotel just before 18:00 and were driven up to the Lëkurësi castle which is on top of a mountain overlooking the whole of City of Serandë. Truly a wonderful experience when we entered the gates for the castle and were greeted by an even more amazing sunset. I have heard that it's great to be at the castle during the day as well, as in the evening. It's very few times I think happiness can be bought for money, but this is the absolutely one of them. Spending money on travel and experience is worth so much more than any materialistic happiness i have had. And in this case that i got to shared this experience with the boy I like most is even better. I will say that it was above average romantic to watch the sun set behind the mountains and the colors spread out all over the sky.

After a while at the castle, we went on to a large restaurant where it was stagnant for a traditional Albanian evening. We were served local specialties and local wine accompanied by traditional music and dance. More traditional than this, it will not be. The entertainment consisted of folk music in the folk dress, and i had to swallow my pride and lubricate with some toughness when i was asked to dance with them. Was really fun when I felt like i got a good mark on the dance steps!

This is one of the four excursions i would recommend for tourists who not only want sun and beach, but just as well will learn about Albania's traditions and culture. They have MUCH good to offer!"

Design bloggen din - velg mellom mange ferdige maler på Nouw, eller lag din egen – pek og klikk - Klikk her

Likes

Comments