Skrevet i : Travel & Explore

Albania byr på fantastisk natur og spennende kultur. Denne dagsturen var faktisk slått sammen med turen til The blue eye for å få sett mest mulig i løpet av dagen. Som forklart i det forrige innlegget var det en relativt langt busstur med et kort stopp før vi kom til Gjirokastër castle og museumet, etterfulgt av lunsj og videre til Syri I Kaltër, The blue eye.
Vi kjører gjennom Muzina-skaret i det ville og vakre fjellandskapet til Gjirokastër – ett av de få steder i verden hvor man fortsatt kan nyte det osmanske rikets arkitektur. Det er av dette slottet byen får sitt navn ifra. Det er en rolig landsby med krokete gater og smug. Vi legger også inn et besøk på Etnografisk museum før vi besøker borgen. Museet er reist på stedet av den kommunistiske diktatoren Enver Hoxhas fødested og gir et innblikk i den tradisjonelle livsstilen til byen.
Vi får en omvisning til fots gjennom borgen som kan by på spennende severdigheter med stor variasjon i utstilling og historisk dybde og bredde. Moderne foto- og gjenstandsutstilling av byens historie og utvikling, våpen og uniformer fra to verdenskriger, fengsel og celler med inskripsjoner som gir et grøss gjennom kroppen. Pent uteområde og høyt over byen med den utsikten!
Etter lunsj starter vi på tilbaketuren, og legger inn et stopp ved Det blå øye – dette vakre naturfenomenet skapt av større og mindre fossefall som flyter sammen. Det er sterke strømmer i jettegryten som har dannet seg, men det vil være tid til et bad, for den som tør og hive seg ut i det 10 grader kalde vannet.

x

"Albania offers amazing scenery and exciting culture. This day trip was actually combined with the trip to The Blue Eye to get the most out during the day. As explained in the previous blogpost, it was a relatively long bus trip with a short stop before we arrived at Gjirokastër castle and the museum, followed by lunch and on to Syri I Kaltër, The Blue Eye.
We drove through the Muzina cross in the wild and beautiful mountain scenery of Gjirokastër - one of the few places in the world where you can still enjoy the "Ottomanske" Empire's architecture. It is of this castle the city gets its name from. It is a quiet village with crooked streets and alleyways. We also gave a visit to the Ethnographic Museum before visiting the castle. The museum is erected on the site of communist dictator Enver Hoxha's birth home and offers an insight into the traditional lifestyle of the town. Get a guided tour through the castle which offers exciting sights with great variety in exhibition and historical depth and breadth. Modern photo and art exhibition of the city's history and development, weapons and uniforms from two world wars, prison and cells with inscriptions that give a grit through the body. Nice outdoor area and high above the city with the view!
After lunch, we start the hike and set a stop at The Blue Eye - this beautiful natural phenomenon created by larger and smaller waterfalls floating together. There are strong currents in the jellypot that have formed, but there will be time for a bath, for those who dare and venture into the 10 degree cold water."

Design bloggen din - velg mellom mange ferdige maler på Nouw, eller lag din egen – pek og klikk - Klikk her

Likes

Comments