Skrevet i : Travel & Explore

Noen dager før nyttår dro jeg, Marcus å Susanne på en ganske så spontan tur til Danmark, nærmere sagt Aalborg. Siden Susanne jobber på Colorline ble turen og businessklasse gratis for vår del.

Vi utnyttet dagsturen til å handle alkohol, fyrverkeri og litt shopping til egen formål. Jeg fant noen fine klær fra Samsøe & samsøe, og gjorde absolutt ingenting at det var salg på dette. Hvem elsker vell ikke romjulssalg? Det er ikke bare kos og avslapning i romjulen heller. Muligens den mest hektiske perioden av året da omtrent alle er ute å bytter gaver og handler inn til den store dagen. Vi var en passe sliten gjeng når vi kjørte tilbake til Hirtshals fra Aalborg.

x

"A few days before New Years Eve, Marcus, me and Susanne went on an rather spontaneous trip to Denmark, in particular Aalborg. Since Susanne works on Color Line, the trip and business class was free for our part.

We took advantage of the day trip to do some shopping for alcohol, fireworks and some shopping for your own purposes. I found some nice clothes from Samsøe & Samsøe, and did absolutely nothing that there was sales on this. Who does not love sales? It's not just cozy and relaxation in the holidays either. Possibly the most hectic period of the year when just about everybody is out to trade gifts and shop for the big day. We were one tired gang when we drove back to Hirtshals from Aalborg."

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - Klikk her

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Lørdag morgen var vi en passe redusert gjeng som helst ikke ville stå opp, men når vi endelig hadde kommet oss opp av sengen og ut av leiligheten passet det best og ta shoppingrunden i Kingston og spise middag i byen før vi nok en gang skulle ordne oss for å dra videre på en vors hos noen klassevenninner. Merker hvor fort en langhelg bare flyr forbi når man har det moro. Denne kvelden skulle vi ut i London, og føler ikke det trengs noen beskrivelse utenom at kvelden var super og uforglemmelig! Vi hev i oss litt nattmat og fikk tak i en Uber hjem til Kingston igjen. Jeg rakk å skifte til casual bekledning og pakke sammen kofferten før jeg måtte få tak i en ny Uber som kunne kjøre meg til Gatwick flyplass midt på natten. I London i motsetning til Oslo er det så simpelt å få tak i Uber på alle døgnets tider, heldigvis. Denne Uberturen gav meg nerver da sjåføren fant ut etter 30 minutter at han hadde kjørt meg i feil retning av flyplassen! Jeg hadde timet turen for å rekke å være på flyplassen 2 timer før. Hvis jeg ikke rakk dette kunne jeg ikke sjekke inn bagasjen min.. Så ja... BITTELITT stresset. Da Sjåføren i tillegg måtte fylle bensin før vi kom oss videre klarte jeg ikke annet enn å le nervøst. Jeg ankom flyplassen 2 timer og 10 minutter før flyet skulle gå, herregud så flaks.
Etter all shoppingen denne helgen visste jeg at kofferten min var for tung, så i forkant av hjemreisen bestilte jeg 2 kg ekstra. Og bare gjett da.. Kofferten veide 25 kg ! Haha. Jeg var klar til å betale 90 NOK pr kg da damen bak skranken sa det gikk fint, det var nettopp det jeg trengte etter alt stresset med Uber sjåføren. Tusen takk Norwegian!

x

"Saturday morning we were a pretty knocked out gang after the other day and would not get out of bed, but when we finally got up from bed and out of the apartment the best idea was to take the shopping round in Kingston and have dinner in town before we had to fix ourselves again to move on to one of our classmates for a preparty. Notice how fast a long weekend just flies by when you have fun. This evening in London did not feel it needed any description except that the evening was superb and unforgettable! We raised some night food and got a Uber home to Kingston again. I managed to switch to casual clothing and pack the suitcase before I had to get a new Uber that could drive me to Gatwick airport in the middle of the night. In London, unlike Oslo, it's so easy to get Uber at all times, fortunately. This Uber ride gave me serious nerves when the driver found out after 30 minutes that he had driven me in the wrong direction of the airport! I had timed the trip to reach the airport 2 hours before boarding. If I did not get this I could not check in my luggage .. So yes ... LITTLEBIT stressed. In addition, when the driver had to fill the gasoline before we got on, I only managed to laugh nervously. I arrived at the airport 2 hours and 10 minutes before the plane was going to go, bye so lucky.
After all the shopping i did this weekend, I knew my suitcase was too heavy, so I ordered 2 kg extra in advance of my return journey. And just guess what .. The suitcase weighed 25 kg! Haha. I was ready to pay 90 NOK per kg when the lady behind the counter said it was ok, that was exactly what I needed after all the stress with the Uber driver. Thank you so much Norwegian."

Kjolen er fra kjøpt på Topshop i London.
Når jeg skal prøve å se søt ut å posere på bilder og mitt ekte jeg skinner igjennom... Alltid.

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Fredagens shopping og sightseeing gjennom bilder. Vi var for det meste i Oxford street og sidegatene rundt.
Middagen spiste vi på Tigertiger som er restaurant på dagtid og club på kveldstid, det holder til i nærheten av Piccadilly Circus station, kun en kort gåtur fra dette krysset. Kan anbefale burger og pasta her.
x
"Friday's shopping and sightseeing through pictures. We were mostly in Oxford street and the side streets around.
The dinner we ate at Tigertiger , which is a restaurant in the daytime and club in the evening, it is close to Piccadilly
Circus station, just a short walk from this intersection. I can recommend burger and pasta here.

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore
Altså, wow! For en fantastisk helg jeg hadde forrige helg. Likevel som det ble minimalt med søvn denne helgen, og jeg nå ser at døgnrytmen min er totalt katastrofe var det verdt det alt sammen. Jeg klarer ikke å sovne før rundt 02:00-03:00 tiden nå om dagen, som er problematisk da jeg likevel må dra i tidligere forelesninger, lange dager på skolen og jobb i tillegg... Godt det snart er juleferie!
Men tilbake til temaet, natt til torsdag dro jeg til Gardermoen for å rekke et tidlig fly til London, Gatwick. Har kun fløyet til Heathrow før og da sammen med mange andre, så jeg følte meg rimelig lost der jeg ankom flyplassen og ikke forsto hvor jeg skulle gå og hvilket tog jeg skulle ta videre. Jeg bodde da i Kingston hos to av mine bestevenninner fra BI. De studerer begge på Kingston University, og jeg kjenner at jeg angrer svært på at jeg ikke valgt å studere 3 året i utlandet sammen med dem. Jeg bare elsker England, og London er alltid en god ide! Storkoser meg hver gang og det er liksom alltid noe å bedrive tiden med og ting og se og oppleve, + et sykt bra uteliv!

Torsdag kveld dro vi i bursdagsfeiring for en klassevenninne av dem på en mexikansk restaurant og fikk servert alt fra burger, enchiladas, fajitas og mye annet digg. Vi tok en tidlig kveld da morgendagens planer var å stå opp tidlig, stelle oss og ta toget til London sentrum for shopping, sightseeing og restaurantkos. Når man først drar til byer som har et så bredt og variert shoppingtilbud er det et must å først og fremst dra på Topshop, Forever 21, River Island, Selfridges, Victoria´s Secret, Primark, Urban outfitters og New look for å nevne noen favoritter. Føler ikke det er nødvendig og besøke de butikkene som vi har i Oslo og Norge generelt. Kåpen som jeg har på meg på bildene under kjøpte jeg på River Island på torsdagen, og jeg bare elsker fargen og materialet.
Etter mange timer i London tok vi toget tilbake til Kingston. Dusjet, stelte oss og vorset i leiligheten deres før vi tok en Uber til et utested i Brighton som heter Prysm. Kvelden var helt suveren, og utestedet fult av feststemte mennesker. Takket være Dj Dubl som en en av Englands mest hippe Dj´er fikk kvelden min en konge avslutning. Du kan sjekke han ut på hans Youtube kanal her: DJ DUBL TV .

x

"So ok, wow! What an amazing weekend I had last weekend. Nevertheless, it was minimal sleep this weekend and I now see that my day rhythm is a total disaster, it was worth it all. I'm not able to fall asleep until around 02:00 to 03:00 time now a day, which is problematic as I still have to go to previous lectures, long days at school and work as well ... Well good thing it's Christmas holiday soon! But back to the theme, night to Thursday, I went to Gardermoen to arrange an early flight to London, Gatwick. I have just flown to Heathrow every now and then with many others, so I felt reasonably lost when I arrived at the airport and did not understand where to go and what train I would go on. I lived in Kingston this weekend with two of my best friends from BI. They both study at Kingston University and I now feel that I regret that I did not choose to study 3 years abroad with them. I just love England, and London is always a good idea! I have so much fun every time and it always much to do and see in the city, good restaurants, shopping + a sick nightlife!

On Thursday night we went for a birthday party for a classmate of them at a Mexican restaurant and was served everything from burger, enchiladas, fajitas and many more dishes. We took an early evening when tomorrow's plans were to get up early and take the train to London for shopping, sightseeing and restaurant visits. When you first go to cities that have such a wide and varied shopping offer, it is a must to first and foremost go to Topshop, Forever 21, River Island, Selfridges, Victoria's Secret, Primark, Urban Outfitters and New Look to name a few favorites. I do not feel it´s necessary and visit the stores we have in Oslo and Norway in general. The coat i wear on the pictures below I bought on River Island on Thursday, and I just love the color and the material.
After many hours in London, we took the train back to Kingston. Showered, put on makeup and had a small preparty at the apartment before we took an Uber to a club in Brighton called Prysm. The evening was absolutely superb, and the night out filled with party-like people. Thanks to Dj Dubl as one of England's most hip DJs, my evening got a king's end. You can check him out here at his youtube channel: DJ DUBL TV . "

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Albania byr på fantastisk natur og spennende kultur. Denne dagsturen var faktisk slått sammen med turen til The blue eye for å få sett mest mulig i løpet av dagen. Som forklart i det forrige innlegget var det en relativt langt busstur med et kort stopp før vi kom til Gjirokastër castle og museumet, etterfulgt av lunsj og videre til Syri I Kaltër, The blue eye.
Vi kjører gjennom Muzina-skaret i det ville og vakre fjellandskapet til Gjirokastër – ett av de få steder i verden hvor man fortsatt kan nyte det osmanske rikets arkitektur. Det er av dette slottet byen får sitt navn ifra. Det er en rolig landsby med krokete gater og smug. Vi legger også inn et besøk på Etnografisk museum før vi besøker borgen. Museet er reist på stedet av den kommunistiske diktatoren Enver Hoxhas fødested og gir et innblikk i den tradisjonelle livsstilen til byen.
Vi får en omvisning til fots gjennom borgen som kan by på spennende severdigheter med stor variasjon i utstilling og historisk dybde og bredde. Moderne foto- og gjenstandsutstilling av byens historie og utvikling, våpen og uniformer fra to verdenskriger, fengsel og celler med inskripsjoner som gir et grøss gjennom kroppen. Pent uteområde og høyt over byen med den utsikten!
Etter lunsj starter vi på tilbaketuren, og legger inn et stopp ved Det blå øye – dette vakre naturfenomenet skapt av større og mindre fossefall som flyter sammen. Det er sterke strømmer i jettegryten som har dannet seg, men det vil være tid til et bad, for den som tør og hive seg ut i det 10 grader kalde vannet.

x

"Albania offers amazing scenery and exciting culture. This day trip was actually combined with the trip to The Blue Eye to get the most out during the day. As explained in the previous blogpost, it was a relatively long bus trip with a short stop before we arrived at Gjirokastër castle and the museum, followed by lunch and on to Syri I Kaltër, The Blue Eye.
We drove through the Muzina cross in the wild and beautiful mountain scenery of Gjirokastër - one of the few places in the world where you can still enjoy the "Ottomanske" Empire's architecture. It is of this castle the city gets its name from. It is a quiet village with crooked streets and alleyways. We also gave a visit to the Ethnographic Museum before visiting the castle. The museum is erected on the site of communist dictator Enver Hoxha's birth home and offers an insight into the traditional lifestyle of the town. Get a guided tour through the castle which offers exciting sights with great variety in exhibition and historical depth and breadth. Modern photo and art exhibition of the city's history and development, weapons and uniforms from two world wars, prison and cells with inscriptions that give a grit through the body. Nice outdoor area and high above the city with the view!
After lunch, we start the hike and set a stop at The Blue Eye - this beautiful natural phenomenon created by larger and smaller waterfalls floating together. There are strong currents in the jellypot that have formed, but there will be time for a bath, for those who dare and venture into the 10 degree cold water."

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

I forbindelse med en dagstur vi meldte oss på besøkte vi denne attraksjonen. Det var en relativt lang busstur med et stopp før vi ankom Syri i Kaltër. Tror det beste er og leie egen bil og dra til slike destinasjoner på egen hånd, da det tar litt lengre tid når det er en hel buss som skal være med. Vi stoppet på en café som serverte de mest ekstreme kakene jeg har smakt, ever! Stykkene var så mektige at meg og Marcus kjøpte to ulike kakestykker og delte dem uten hell i å spise opp alt. My gad, det er hva jeg kaller for food coma! Videre kom vi til inngangen til nasjonalparken og kjørte på en veldig kronglete og smal vei. Men når bussen stoppet og vi kom ut ble jeg målløs av den flotte, frodige naturen. Hovedpoenget med nettopp denne attraksjonen er "The blue eye", som er et naturfenomen med det klareste vannet du finner. Helt blått, turkis og krystallklart vann. Vannet holder alltid 10 grader, er rundt 50 meter dypt og det er strenge regler for hva man får lov til å gjøre rundt vannet. Det er blant annet ikke lov å bade i vannet, men det er turister som gjør dette likevel. Inni denne skogen er det en god del kjøligere enn hva det er i for eksempel serandë city, så gjorde absolutt ingenting med et lite avbrekk fra varmen også.
Alt i alt er The blue eye, et must å få med seg om du skal feriere til Albania, serandë ! Forbløffende vakker natur.

x

"In connection with a day trip we signed up for, we visited this attraction. It was a relatively long bus ride with a stop before we arrived at Syri in Kaltër. I think the best is to rent your own car and go to such destinations on your own, as it takes a little longer when there is a whole bus that will be included. We stopped at a cafe that served the most extreme cakes i have ever tasted! The pieces were so big and juicy that me and Marcus bought two different pieces of cake and shared them without luck in eating everything. My god, that's what I call for food coma! Furthermore, we came to the entrance to the national park and drove on a very chunky and narrow road. But when the bus stopped and we came out i became speechless by the beautiful, lush nature. The main point of this attraction is "The Blue Eye", which is a natural phenomenon with the clearest water you'll find. Completely blue, turquoise and crystal clear water. The water always holds 10 degrees, is about 50 meters deep and there are strict rules for what is allowed to do around the water. Among other things, it is not allowed to swim in the water, but there are tourists who do this anyway. Inside this forest, it's a lot cooler than what it is in, for example, serandë city, so we didn´t bother to take a small break from the heat as well.
All in all, The Blue Eye is a must to see if you are going on holiday to Albania, serandë! Stunning beautiful scenery"

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore
Denne kvelden var muligens den mest minnerike jeg hadde i løpet av uken og jeg er nå glad for at Marcus maste på meg for å være med på dette. Jeg trodde nemlig det var en litt kjedelig utflukt, men tvert imot!
Vi ble hentet ved hotellet rett før klokken 18:00 og ble kjørt opp til Lëkurësi borgen som er på toppen av et fjell med utsikt over hele Serandë. Virkelig en fantastisk opplevelse når vi kom inn portene for borgen og ble møtt av en enda mere fantastisk solnedgang. Har hørt at det er flott å være ved borgen på dagtid også, som på kveldstid. Det er ytterst få ganger jeg mener at lykke kan kjøpes for penger, men denne er jammen en av dem. Det å bruke penger på reise og opplevelse er verdt så mye mere enn noen materialistisk lykke jeg har hatt. Og det gjorde ikke noe at jeg delte denne opplevelsen med gutten jeg liker aller best. Var over gjennomsnittet romantisk å se solen legge seg bak fjellene og fargene fordele seg ut over hele himmelen.

Etter en stund ved borgen dro vi videre til et stort lokale hvor det var stelt i stand for en tradisjonell Albansk aften. Vi ble servert lokale spesialiteter og lokal vin, akkompagnert av tradisjonsmusikk. Mer tradisjonelt enn dette blir det ikke. Underholdningen besto av folkemusikk i folkedrakten dems, og jeg måtte svelge stoltheten og smøre meg med litt tøffhet da jeg ble spurt til å danse sammen med dem. Var skikkelig moro da jeg følte jeg fikk ordentlig teken på trinnene!

Dette er en av de fire utfluktene jeg vil anbefale for turister som ikke bare ønsker sol og strand, men like godt vil lære om albania´s tradisjoner og kultur. De har MYE bra og by på!

x

"This evening was possibly the most memorable one i had during the week and i'm now glad Marcus dragged me with him to take part in this. I thought it was going to be a bit boring, but not at all! We were picked up at the hotel just before 18:00 and were driven up to the Lëkurësi castle which is on top of a mountain overlooking the whole of City of Serandë. Truly a wonderful experience when we entered the gates for the castle and were greeted by an even more amazing sunset. I have heard that it's great to be at the castle during the day as well, as in the evening. It's very few times I think happiness can be bought for money, but this is the absolutely one of them. Spending money on travel and experience is worth so much more than any materialistic happiness i have had. And in this case that i got to shared this experience with the boy I like most is even better. I will say that it was above average romantic to watch the sun set behind the mountains and the colors spread out all over the sky.

After a while at the castle, we went on to a large restaurant where it was stagnant for a traditional Albanian evening. We were served local specialties and local wine accompanied by traditional music and dance. More traditional than this, it will not be. The entertainment consisted of folk music in the folk dress, and i had to swallow my pride and lubricate with some toughness when i was asked to dance with them. Was really fun when I felt like i got a good mark on the dance steps!

This is one of the four excursions i would recommend for tourists who not only want sun and beach, but just as well will learn about Albania's traditions and culture. They have MUCH good to offer!"

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Nå kommer kulden, mørket, vinden og været. Man går tilbake til studiet, jobben og hverdagen. Lange dager med lys himmel og sol på morgenkvisten blir til mørke dager. Åh, jeg blir døgnvill. Foretrekker virkelig ikke høsten. Hadde ikke hatt noe imot og ha sommer og sol hele året om det var opp til meg. Sommeren og våren gjør noe med humøret mitt, jeg er mere opplagt, smiler mere, nyter naturen og dagene ute. Kommer til og savne kjoler, skjørt og lette klær i sommer vinden.

Gruer meg nesten til å reise tilbake til Oslo idag.. og starte i en helt ny klasse neste uke. Har engstet meg over skolestart lenge nå, og jeg fatter det ikke helt, da jeg er en svært utadvendt og sosial jente har det aldri før vært noe problem og komme til nye omgivelser og bli kjent med nye mennesker. Men jeg blir nervøs jeg også, akkurat som alle andre.

Har hatt en av mine bedre sommerferier, om man ser bort ifra over 2 mnd med fulltidsjobb, så var det fantastisk og reise hjem til Mandal i slutten av Juli og starten av August. Hadde et par dager med smeigevær og de ble godt utnyttet. Fått truffet gamle og gode venninner, vært på festival, tatt karuseller, sunget for full hals, danset til utestedet stenger, nattbadet, grillet, spist skalldyr, gått turer i naturen og snudd døgnet. Listen er lang, men kort fortalt har sommeren vært fantastisk!

Og nå som dere alle sammen skal tilbake til hverdagen (inkludert meg selv), så skal jeg om kun 2 uker reise på sol og strand ferie. Jippi! Blir godt og komme hjem til kjæresten og hunden, da jeg har savnet dem masse!
Håper deres ferie har vært minst like god som min ferie.

x

"Now comes the cold, the darkness, the wind and the weather. One goes back to the school, the job and the everyday life. Long days of light skies and sunshine in the morning will be dark days. Do not really prefer the fall. Had been amazing to have summer and sun all year if it was up to me. Summer and spring does something about my mood, I'm more obvious, smile more, enjoy nature and the days outside. Going to miss summerdresses, skirts and light clothes in the summer wind.

I almost dont want to back to Oslo today .. and start in a whole new class next week. Have been nervous about school start a long time now and I do not quite understand it, since I am a very outgoing and social girl it has never been a problem to get new surroundings and get to know new people. But I'm also nervous, just like everyone else.

Have had one of my better summer vacations this year, if you're looking away for the over 2 months with full time jobs, it was amazing to travel home to Mandal in late July and early August. Had a couple of days of big sun and they were well spent. Have met old and good girlfriends, been at the festival, taken carousels, sung for full neck, dancing to the nightclubs closed, night baths, grilled, eaten shellfish, walking in nature and twisting around the clock. The list is long, but to sum it up, this summer has been amazing!

And now that you all return to everyday life (including myself), it´s only 2 weeks until i travel to a sunny and beach holiday. Yay! Looking forward to come home to my boyfriend and dog, because I've missed them a lot!

Hope your vacation has been at least as good as my vacation".


Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Lørdag morgen våknet jeg med tidenes skallebank, og jeg skjemmes mildt sakt over meg selv. 23 år gammel og enda har jeg ikke lært, så smellen den kan komme uansett alder, bare vent å se. Jeg pleier som regel aldri og bli dårlig i formen fordi jeg kjenner mine grenser (trodde jeg). Og jeg syntes ikke det er noe gøy og bli så helseløs full at jeg ser dobbelt og ikke eier noen skam. Nei fysj, det er bare ufint.

Så sakte men sikkert sneglet jeg meg ut av sengen som var så alt for god denne morgenen og tok meg god tid til dusjen og sminken. Jeg og Kristine ankom etterhvert vorset som skjønne Hannah W hostet i hagen. Og værgudene har hørt mine bønner for været kunne ikke vært bedre, ingenting og klage på, det gjelder faktisk hele helgen.

Som alltid er Hannah en eksepsjonell vertinne og stelte i stand med koselige sittegrupper bak huset, tepper, beerpong, iskasser for drikken og høyttalere. Koselig og nostalgisk kveld med 90tallsmusikk i bakgrunnen og mimring med gode venner.

Dro videre til byen for å rekke Kurt Nilsen konserten, men det var helt håpløst og komme inn på konsertområdet da de mente det var for fult der inne.. Da ble det tidlig kveld på Hr. Redaktør helt til det stengte.

Har storkost meg på skalldyrfestivalen i år, dette var første festivalen hjemme på 3 år for min del da jeg enten har vært i militæret eller jobbet i Oslo de siste 3 årene. Takk for meg Mandal, du er like flott hver gang, og jeg elsker hjembyen min!

x

"Saturday morning, I woke up with a headbang of all times, and I´m ashamed of myself. 23 years old and yet I have not learned, so the headbang can come regardless of age, just wait and see. Normally I usually never get bad in shape because I know my limits (I thought). And I do not think it's fun to get so drunk that I see double and do not own any shame. No, it's just disgusting.

So slowly but surely I sneaked out of bed which was so good for this morning and took some time for the shower and makeup. I and Kristine arrived the pre-party as beautiful Hannah W hosted in her garden. And the gods have heard my prayers for the weather could not be any better, nothing to complain about, it actually applies throughout the weekend.

As always, Hannah is an exceptional hostess and stabbed with cozy seating groups behind the house, carpets, beerpong, ice crates for the alcohol and speakers. Cozy and nostalgic evening with 90th music in the background and reminiscing with good friends.

Went on to the city to the Kurt Nilsen concert, but it was completely hopeless to get into the concert area when they thought it was too full in there. It was still early in the evening, but we went to Hr.Redaktør and stayed there until it closed.

Had a great time at the skalldyrfestival this year, this was the first festival at my hometown for 3 years, when I have either been in the military or worked in Oslo for the last 3 years. Thank you Mandal, you are just as great every time and I love my hometown!"Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Beklager for dårlige oppdateringer, jeg kjenner at hode og kropp har gått i feriemodus. Og det er ikke meningen, men det har vært så mye og gjøre at jeg ikke har funnet tid til å blogge. Jeg kjenner at det blir i grunnen ganske godt og reise tilbake til Oslo, komme inn i de vanlige rutinene, studert, jobbet og blogget. Så skal sant sies at jeg ikke har hatt noe særlig til ferie denne sommeren, da jeg jobbet slutten av mai, hele juni og juli. Det var først nå i august jeg fikk litt ordentlig ferie i to uker.

Vell, tilbake til overskriften. Første dag av Skalldyrfestivalen var på torsdag og jeg started dagen relativt rolig med middag på brygga sammen med Kristine, Victoria og Karoline. Middag, drinker og sol, blir ikke mye bedre enn det.

Skalldyrfestivalen er en årlig sommerfestival i Mandal torsdag-søndag. Skalldyr, boder langt gatene, god musikk, tivoli og konserter. Sørlandskysten på sitt beste vil jeg si.
I år var det artister som The main level, Staysmann & lazz, Katastrofe, Morgan Sulele, TRXD, Sandra lyng, Bodin, Halvdan sivertsen og Kurt nilsen ++.
Etter konserten avsluttes kvelden på Hr.Redaktør som vanlig, like god stemning hver kveld.

x

"Sorry for the bad updates, I feel like my head and body have gone to vacation mode. And that's not the point, but it has been so much and I have not found time to blog. I know that it will be quite good to return to Oslo, get into the usual routines, study, work and blog. So, I have not had a propper holiday this summer when I worked in the end of May, throughout June and July. It was only now in August I had a nice holiday for almost two weeks.

Well, back to the headline. The first day of the Skalldyrfestival was on Thursday and I started the day relatively quiet with dinner on the dock with Kristine, Victoria and Karoline. Dinner, drinks and sun, does not get much better than that.

Skalldyrfestivalen is an annual summer festival in Mandal Thursday-Sunday. Shellfish, boast in the streets, good music, tivoli and concerts. South coast at its best, I would say.
This year there were artists like The main level, Staysmann & lazz, Katastrofe, Morgan Sulele, TRXD, Sandra Lyng, Bodin, Halvdan Sivertsen and Kurt Nilsen ++.
After the concert, the evening ends at Hr. Redaktør, as usual, just a good mood every night".


Likes

Comments