Jeg elsker og våkne opp til en solfylt søndag, generelt sett bare at det er søndag er noe jeg elsker. En dag jeg kan ta ta det helt med ro, ingen forelesning og ingen jobb. Bare sove lenge, lage koselig frokost, ligge på sofaen å se på favorittserien med gizmo på fanget. Etter frokost kledde jeg på meg og dro ut med gizmo i det deilige været. Vi fant en lun plass på i solen og lå og lekte på gresset i sikkert 1 1/2 time. Lover deg, jeg sovnet i solen så digg det var! Resten av kvelden har vi hatt besøk av marcus sin farmor og laget kyllingsalat med avokado og mozzarella.
I og med at jeg har vært syk denne uken var jeg ikke på første skoledag, derfor blir morgendagen min første skoledag, skikkelig spent. Godt og komme inn i de daglige rutinene slik at man har noe å glede seg til når helgen kommer.

Nyt søndagen deres !

x

" I love to wake up to a sunny Sunday, generally just that it's sunday is something i love. One day I can take it easy, no lecture and no job. Just sleep in, make cozy breakfast, lie on the couch watching my favorite series with gizmo on my lap. After breakfast I dressed myself and went out with gizmo in the amazing weather. We found a warm place in the sun and lay playing on the grass for around 1 1/2 hour. I promise you, I fell asleep in the sun! For the rest of the evening Marcus's grandmother visited ut and i made chicken salad with avocado and mozzarella for dinner.
Because I have been sick this week I was not on the first day of school last week, so tomorrow is my first school day, i´m really excited. Good to get into the daily routines so that i have something to look forward to when the weekend comes.

Enjoy your sunday!"

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - Klikk her

Likes

Comments

Skrevet i : Beauty & Makeup

Normalt sett jubler jeg når helgen kommer, men er man syk så er man syk og da virker alle dager like. Vil bare bli frisk så fort som mulig nå. Man skulle tro at det er deilig og ha "fri" fra skole og jobb, men det er ikke mye frihetsfølelse når man er sengeliggende og føler seg dritt hele døgnet.
Men til en forandring så dro jeg på vippe-time idag morges hos flinkeste vera og som jeg gjør hver gang jeg er der så sovnet jeg på behandlingsbordet og våkner av meg selv snorke sånn smålig. Altså, det er bare så behagelig behandling og Vera er så flink. Liker at jeg får den fyldige, fluffy looken med volums vippene hun setter på.
Fordelen med vippe extensions er jo at man alltid ser fresh ut og slipper og styre med så mye sminke på morgenen. Baksiden ved vippe extensions er da at det for studenter og generelt er litt dyrt om man skal fylle på 1-2 ganger i mnd ut ifra hvor godt de holder seg fine, og hvor fort vippene faller av.
Heldigvis fikk jeg disse volums vippene #sponset. Salongen heter Extend your beauty og ligger i Bygdøy Allé 20.
Etter timen dro jeg til min eldre bror, Simen for å slappe av og catche opp litt. Vi dro på Pancetta Briskeby og kjøpte pizza to-go å ta med hjem til Simen.

Håper deres start på helgen har vært bra.

x

"Normally, I'm excited when the weekend comes, but if you're sick you're sick and then every day works and feels alike. Just want to recover as soon as possible now. One would think that it is relaxing and "freeing" to have some time off from school and work, but there is not much sense of freedom when you are in bed all day and feel sick all day long.
But, for a change, I went on a lash session today with the most beautiful Vera and, as I do every time I'm there, I fell asleep on the treatment table and wake up by myself snoring. It's just such a comfortable treatment and Vera is so good. I really like the rich, fluffy look with the volume's lashes she puts on.
The advantage of lash extensions is that you always look fresh and release much time with much makeup in the morning. The backside of lash extensions is that for students and in general it is a bit expensive to refill 1-2 times a month as to how well they are doing and how fast the natural lashes fall.
Fortunately, I got these volumes lashes #sponsored . The beauty salon is called Extend your beauty and is located in Bygdøy Allé 20.
After the lash treatment I went to my older brother, Simen to relax and catch up a little. We went to Pancetta Briskeby and bought pizza to go to take home to Simen.

Hope your start at the weekend has been good.

Likes

Comments

Skrevet i : Personal

Det er en tanke som har slått meg flere ganger, og jeg er usikker på om jeg skal gripe den og realisere den.

Har nettopp begynt på mitt 3 år i Bacheloren på BI. Og er veldig sikker på at dette blir det siste året jeg studerer på BI. Skal gi 100 % det siste året og få det diplomet som jeg pokker med har gjort meg fortjent til. Herregud så mange sene kvelder jeg har vært på den skolen for å lese pensum, skrive notater, jobbe med oppgaver og jeg har jammen meg kommet meg fint gjennom disse 2 årene. Det å være student er både fysisk og psykisk slitsomt for mange og vi takler studietiden forskjellig alle sammen.
Jeg har hatt oppturer og nedturer, og noen dager må man spørre seg selv om det er denne retningen man ønsker. For det finnes hundrevis av studieretninger man kan ta og tusenvis av yrker og jobbe med. Drømmene mine har vært mange og svært ulike, men for øyeblikket sitter jeg med en drøm og den skal jeg virkelig jobbe beinhardt for å oppnå!
Det er sjeldent at ting faller i fanget på deg uten at du har lagt ned noe arbeid for å få det, så jeg vil alltid ha en sterk og stabil arbeidsmoral for å nå så langt jeg klarer og oppnå målene mine.

Men hva jeg vil gjøre etter endt studie på BI er enda litt uklart. Jeg vett jeg kunne gjort det bra innenfor markedsføring, sosiale medier og salg. Men det er mere enn dette jeg vil bedrive tiden min med.
Jeg har en plan om hva som skjer neste høst, men ser ingen vits i å dele dette med dere før det er sikkert og igangsatt.

Når jeg først skal si til meg selv at "Nå er jeg her, Dette er toppen, Du har endelig klart og oppnå drømmen din", den tid kommer, og da vet jeg det.

x

" It's a thought that has hit me several times, and I'm not sure if I'm gonna catch it and realize it.

Have just begun my 3 years in the Bachelor of BI. And am very sure that this will be the last year I study at BI. I will give 100% in the last year and get the diploma that i have worked my ass of to earn. Oh my gosh,so many late nights I have spent on that school to read the curriculum, write notes, work with tasks and I've had a good time through these two years. Being a student is both physically and mentally difficult for many and we all handle this time to study different from each other. I have had ups and downs, and some days you have to ask yourself if this is the direction you want to go. Because there are hundreds of studies you can take and thousands of professions to work with. My dreams have been many and very different from each other, but at the moment I'm having a dream and I'm really going to work hard to achieve it!

It's rare for things to just fall in your hands without having to do anything to get it, so I will always have a strong and stable work ethic to reach as far as I can and achieve and accomplish my goals.
But what I want to do after graduating at BI is still a bit unclear. I know I could do well in marketing, social media and sales. But it´s more than this I want to spend my time with.
I have a plan of abput what i´m doing next fall, but I do not know to share this with you until it's settled and started.

When i can finally say to myself, "Now I'm Here, This is the Top, You've finally achieved your dream", that time will come and when it´s here, i´ll know."


Likes

Comments

I kveld har himmelen åpnet seg og det pøser ned, når man i tillegg er syk, kald og holder seg inne er det skikkelig koselig og scrolle på nettet, lese blogger, se serier eller bare lese nettaviser. Har lagret en hel del pins på Pinterest, bilder av fantastiske steder i verden som jeg gjerne vil oppleve. Bare se på dette her da og drøm deg bort til et varmere sted, en strand, turkis vann, god lokal mat og drikke, ny og annerledes kultur. Jeg kjenner også at jeg begynner å bli relativt reise syk og gleder meg til min etterlengtede sommerferie sammen med Marcus. Det er nå kun 10 dager til vi flyr til Hellas og videre til vakre Albania.
Er så ekkelt og guffent ute når høsten er på vei, måtte derfor unne meg en halvtime på brun og blid. Ingen hemmelighet at varme og sol gjør meg glad og gjør godt i kropp og ledd.

x

"Tonight the sky has opened and it pours rain down, when you're sick, cold and are staying inside, it's really cozy to just scrolling online, reading blogs, watching TV shows or just reading online newspapers. I have saved a lot of pins on Pinterest, pictures of amazing places in the world that I would like to experience and expore. Just look at this places and dream about a warmer place, a beach, turquoise water, good local food and drinks, new and different culture. I also know that I'm getting relatively travel sick and looking forward to my long-awaited summer vacation together with Marcus. It's only 10 days before we fly to Greece and on to beautiful Albania.

The weather being so cold and guffty when the fall is on the way, therefore, i pampered myself to spend half an hour on brun og blid. No secret that the sun make me happy and feels good in on my body."

Likes

Comments

Skrevet i : Everyday life

På fredag hadde jeg en lang dag på jobb, fortet meg hjem for å dra ut og lufte Gizmo. Og siden typen skulle spille fotballkamp dro vi like så gjerne og så på den kampen. Men det skulle ikke være mulig og rote seg så mye bort som jeg gjorde. I hovedsak skulle fotballbanen ligge litt opp en bakke der bussen vi tok stoppet, men det visste ikke jeg og spurte 4 mennesker hvor fotballbanen lå og ble bare mere lost for hver meter jeg gikk.
Tror ikke Gizmo syntes det gjorde noe, bare mere mosjon for han. Etter 1 time var vi fremme og første halvdel av kampen var straks ferdig.

Så kommer jeg til den pinlige delen.. Å jøye meg. Gizmo har en ekstrem kjærlighet for fotballer. Nesten en sykelig fetish. Han ser helt rødt når det er fotballer i nærheten, han vil bare leke med dem og bite dem i stykker. Leker skal ikke lekes med, de skal drepes og filleristes.
Så har vi kjøpt en slik god hundesele som skulle tåle så mye fikk vi høre. Og Gizmo er en kompakt muskelbunt på 16,5 kg. Men drar enkelt som bare det på 90 kg etter seg. Han ble helt rabiat når noen gutter i en ballbinge sparket ballen over gjerdet der jeg sto med Gizmo og der løp han så fort han kunne mot fotballen. Altså, han lagde en røyksky bak seg der han spant av gårde. Og DER røy pokker med båndfestet på selen og han løp som en gaselle med ballen i munnen, kry som han var og ut på fotballbanen hvor kampen holdt på. Han bare sprintet rundt med ballen i munnen og driblet spillerne så det ut som. Jeg visste ikke om jeg skulle grine eller le, og jeg visste heller ikke om jeg fikk løpe ut på banen for å takle den bikkja. Da snerpet den mindre glade dommeren til meg og sa "du må bare løpe etter han altså".

Så jeg løp etter og prøvde og få tak i han, samtidig fikk jeg litt hjelp fra de andre spillerne. Følte meg temmelig dum der jeg løp etter Gizmo på banen. Og det blir siste gang jeg tar med meg Gizmo på fotballkamp. Den lille pøbelen! Nytter ikke å bli sur heller, for han er jo valp enda og mangler ikke energi og futt for å si det sånn!

Jeg fikk hvertfall høre at Gizmo var den beste spilleren på banen under kampen. Så han skal få diplom for det.

x

"This Friday I had a long day at work, got home to go out and walk the dog. And since my boyfriend was playing a soccer game we would like to see that match. But it should not be possible to mess up as much as I did. Basically, the football pitch had to be a bit up a hill from where the bus we took stopped, but I did not know that and asked 4 people where the football pitch was and just got more lost for every meter I went. Do not think Gizmo was bothered by the extra walk, just more exercise for him. After 1 hour we were on the pitch and the first half of the match was finished.

Then I come to the embarrassing part .. Oh my gosh. Gizmo has an extreme love for footballs. Almost a sickly fetish. He getss crazy eyes when there are footballers nearby, he just wants to play with them and bite them. Toys are not to be played with, they must be killed and torn apart.

And we have bought such a good dog collar that would withstand so much weight we heard. And Gizmo is a compact muscle bundle of 16.5 kg. But easily pulls 90 kg easy as this. He was completely rabidly when some boys on an outher football pitch kicked the ball over the fence where I stood with Gizmo and there he ran as fast as he could against the football. So he made a smoke cloud behind him where he was running away. And there smashed the heck with the strap on the collar leash and he ran like a gazelle with the ball in his mouth, happy as he was and out on the football field where the match was going on. He just sprinted around with the ball in his mouth and dribbled the players it looked like. I did not know if I was going to cry or laugh, and I did not know if I could run out of court to dribble that little bastard. Then the less happy judge snatched at me and said "you just have to run after him".

So I ran and tried to get hold of him, while I got some help from the other players. Felt pretty stupid where I ran after Gizmo on the field. And it will be the last time I bring Gizmo to an football match. The little devil! I can´t get angry either, because he is still an puppy and does not lack energy to say it that way!

In this case, I heard from the opponent team that Gizmo was the best player on the pitch during the match. So he will get a diploma for that at least."

Likes

Comments

Skrevet i : Everyday life

Jeg er trøtt og sliten, kroppen verker og skriker. Selv den minste oppgave blir en stor utfordring, og alt jeg ønsker er og ligge i et mørkt rom hele dagen. Dette er nå blitt realitet da.
Det skulle ikke ta mange dager før jeg nok en gang ligger langflat i leiligheten, syk, Igjen. Er det mulig?!
Denne helgen var det Findings festival bokstavelig talt rett utenfor leiligheten vår, men ble ikke noe av det når jeg endte opp med influensa. Utrolig kjipt da det både så og hørtes helt rått ut! Jaja, neste år mine venner, neste år.
Så lørdag, søndag, mandag og idag har jeg vært sengeliggende sammen med Gizmo, relativt greit og ha en empatisk hund som ser at jeg har det vondt og gjør alt for å muntre meg opp. Om det er å jage halen sin i sirkler eller komme tuslende med favorittleken i munnen så hjelper alt på humøret.
Gårsdagen var første skoledag og elendig i formen som jeg var hadde jeg ikke sjans til å pine meg igjennom 6 timer på skolen. Gjør alt for å pleie meg selv, forhåpentligvis er jeg 100% frisk i løpet av uken.
Håper dere som har startet på studie trives så langt! Sprøtt å tenke på at jeg har begynt på mitt 3 år nå!

x

"I'm tired and exhausted, the body is in pain. Even the smallest task becomes a big challenge and all I want is to lie in a dark room all day long. This has now become reality.
It should not take many days before I'm lying flat again in the apartment, sick again. How is it possible?!
This weekend, the Findings festival was literally right outside our apartment, but did not matter when I ended up with the flu. It looked and sounded unbelievably cool! Yes, next year my friends, next year.
So Saturday, Sunday, Monday and today, I have been sleeping all day with Gizmo by my side, relatively cozy to have an empathetic dog who sees that i´m feeling bad and doing everything to cheer me up. Whether it's chasing his tail in circles or getting throbbing with his favorite toy in his mouth, everything helps my mood.
Yesterday was the first day of school and miserable as i was, I did not feel like kicking myself through 6 hours at school. I do everything to take care of myself, hopefully I'm 100% healthy during the week.

Hope you who started your studies thrive so far! Crazy to think I've started my 3 years now"!

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Nå kommer kulden, mørket, vinden og været. Man går tilbake til studiet, jobben og hverdagen. Lange dager med lys himmel og sol på morgenkvisten blir til mørke dager. Åh, jeg blir døgnvill. Foretrekker virkelig ikke høsten. Hadde ikke hatt noe imot og ha sommer og sol hele året om det var opp til meg. Sommeren og våren gjør noe med humøret mitt, jeg er mere opplagt, smiler mere, nyter naturen og dagene ute. Kommer til og savne kjoler, skjørt og lette klær i sommer vinden.

Gruer meg nesten til å reise tilbake til Oslo idag.. og starte i en helt ny klasse neste uke. Har engstet meg over skolestart lenge nå, og jeg fatter det ikke helt, da jeg er en svært utadvendt og sosial jente har det aldri før vært noe problem og komme til nye omgivelser og bli kjent med nye mennesker. Men jeg blir nervøs jeg også, akkurat som alle andre.

Har hatt en av mine bedre sommerferier, om man ser bort ifra over 2 mnd med fulltidsjobb, så var det fantastisk og reise hjem til Mandal i slutten av Juli og starten av August. Hadde et par dager med smeigevær og de ble godt utnyttet. Fått truffet gamle og gode venninner, vært på festival, tatt karuseller, sunget for full hals, danset til utestedet stenger, nattbadet, grillet, spist skalldyr, gått turer i naturen og snudd døgnet. Listen er lang, men kort fortalt har sommeren vært fantastisk!

Og nå som dere alle sammen skal tilbake til hverdagen (inkludert meg selv), så skal jeg om kun 2 uker reise på sol og strand ferie. Jippi! Blir godt og komme hjem til kjæresten og hunden, da jeg har savnet dem masse!
Håper deres ferie har vært minst like god som min ferie.

x

"Now comes the cold, the darkness, the wind and the weather. One goes back to the school, the job and the everyday life. Long days of light skies and sunshine in the morning will be dark days. Do not really prefer the fall. Had been amazing to have summer and sun all year if it was up to me. Summer and spring does something about my mood, I'm more obvious, smile more, enjoy nature and the days outside. Going to miss summerdresses, skirts and light clothes in the summer wind.

I almost dont want to back to Oslo today .. and start in a whole new class next week. Have been nervous about school start a long time now and I do not quite understand it, since I am a very outgoing and social girl it has never been a problem to get new surroundings and get to know new people. But I'm also nervous, just like everyone else.

Have had one of my better summer vacations this year, if you're looking away for the over 2 months with full time jobs, it was amazing to travel home to Mandal in late July and early August. Had a couple of days of big sun and they were well spent. Have met old and good girlfriends, been at the festival, taken carousels, sung for full neck, dancing to the nightclubs closed, night baths, grilled, eaten shellfish, walking in nature and twisting around the clock. The list is long, but to sum it up, this summer has been amazing!

And now that you all return to everyday life (including myself), it´s only 2 weeks until i travel to a sunny and beach holiday. Yay! Looking forward to come home to my boyfriend and dog, because I've missed them a lot!

Hope your vacation has been at least as good as my vacation".


Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Lørdag morgen våknet jeg med tidenes skallebank, og jeg skjemmes mildt sakt over meg selv. 23 år gammel og enda har jeg ikke lært, så smellen den kan komme uansett alder, bare vent å se. Jeg pleier som regel aldri og bli dårlig i formen fordi jeg kjenner mine grenser (trodde jeg). Og jeg syntes ikke det er noe gøy og bli så helseløs full at jeg ser dobbelt og ikke eier noen skam. Nei fysj, det er bare ufint.

Så sakte men sikkert sneglet jeg meg ut av sengen som var så alt for god denne morgenen og tok meg god tid til dusjen og sminken. Jeg og Kristine ankom etterhvert vorset som skjønne Hannah W hostet i hagen. Og værgudene har hørt mine bønner for været kunne ikke vært bedre, ingenting og klage på, det gjelder faktisk hele helgen.

Som alltid er Hannah en eksepsjonell vertinne og stelte i stand med koselige sittegrupper bak huset, tepper, beerpong, iskasser for drikken og høyttalere. Koselig og nostalgisk kveld med 90tallsmusikk i bakgrunnen og mimring med gode venner.

Dro videre til byen for å rekke Kurt Nilsen konserten, men det var helt håpløst og komme inn på konsertområdet da de mente det var for fult der inne.. Da ble det tidlig kveld på Hr. Redaktør helt til det stengte.

Har storkost meg på skalldyrfestivalen i år, dette var første festivalen hjemme på 3 år for min del da jeg enten har vært i militæret eller jobbet i Oslo de siste 3 årene. Takk for meg Mandal, du er like flott hver gang, og jeg elsker hjembyen min!

x

"Saturday morning, I woke up with a headbang of all times, and I´m ashamed of myself. 23 years old and yet I have not learned, so the headbang can come regardless of age, just wait and see. Normally I usually never get bad in shape because I know my limits (I thought). And I do not think it's fun to get so drunk that I see double and do not own any shame. No, it's just disgusting.

So slowly but surely I sneaked out of bed which was so good for this morning and took some time for the shower and makeup. I and Kristine arrived the pre-party as beautiful Hannah W hosted in her garden. And the gods have heard my prayers for the weather could not be any better, nothing to complain about, it actually applies throughout the weekend.

As always, Hannah is an exceptional hostess and stabbed with cozy seating groups behind the house, carpets, beerpong, ice crates for the alcohol and speakers. Cozy and nostalgic evening with 90th music in the background and reminiscing with good friends.

Went on to the city to the Kurt Nilsen concert, but it was completely hopeless to get into the concert area when they thought it was too full in there. It was still early in the evening, but we went to Hr.Redaktør and stayed there until it closed.

Had a great time at the skalldyrfestival this year, this was the first festival at my hometown for 3 years, when I have either been in the military or worked in Oslo for the last 3 years. Thank you Mandal, you are just as great every time and I love my hometown!"Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Beklager for dårlige oppdateringer, jeg kjenner at hode og kropp har gått i feriemodus. Og det er ikke meningen, men det har vært så mye og gjøre at jeg ikke har funnet tid til å blogge. Jeg kjenner at det blir i grunnen ganske godt og reise tilbake til Oslo, komme inn i de vanlige rutinene, studert, jobbet og blogget. Så skal sant sies at jeg ikke har hatt noe særlig til ferie denne sommeren, da jeg jobbet slutten av mai, hele juni og juli. Det var først nå i august jeg fikk litt ordentlig ferie i to uker.

Vell, tilbake til overskriften. Første dag av Skalldyrfestivalen var på torsdag og jeg started dagen relativt rolig med middag på brygga sammen med Kristine, Victoria og Karoline. Middag, drinker og sol, blir ikke mye bedre enn det.

Skalldyrfestivalen er en årlig sommerfestival i Mandal torsdag-søndag. Skalldyr, boder langt gatene, god musikk, tivoli og konserter. Sørlandskysten på sitt beste vil jeg si.
I år var det artister som The main level, Staysmann & lazz, Katastrofe, Morgan Sulele, TRXD, Sandra lyng, Bodin, Halvdan sivertsen og Kurt nilsen ++.
Etter konserten avsluttes kvelden på Hr.Redaktør som vanlig, like god stemning hver kveld.

x

"Sorry for the bad updates, I feel like my head and body have gone to vacation mode. And that's not the point, but it has been so much and I have not found time to blog. I know that it will be quite good to return to Oslo, get into the usual routines, study, work and blog. So, I have not had a propper holiday this summer when I worked in the end of May, throughout June and July. It was only now in August I had a nice holiday for almost two weeks.

Well, back to the headline. The first day of the Skalldyrfestival was on Thursday and I started the day relatively quiet with dinner on the dock with Kristine, Victoria and Karoline. Dinner, drinks and sun, does not get much better than that.

Skalldyrfestivalen is an annual summer festival in Mandal Thursday-Sunday. Shellfish, boast in the streets, good music, tivoli and concerts. South coast at its best, I would say.
This year there were artists like The main level, Staysmann & lazz, Katastrofe, Morgan Sulele, TRXD, Sandra Lyng, Bodin, Halvdan Sivertsen and Kurt Nilsen ++.
After the concert, the evening ends at Hr. Redaktør, as usual, just a good mood every night".


Likes

Comments

Skrevet i : Beauty & Makeup

På tide og skifte ut foundationen og conceleren, da jeg skifter mening like ofte som sokker så er jo ikke dette det enkleste valget når merkene er hundrevis og varianter tusenvis... valgets kval, i think so.
Takk gud for at det står ei frøken som kan hjelpe i slike situasjoner da jeg blir helt lost av å shoppe riktig sminke.

Foundationen er medium til hel dekkevne ,vannfast og i fargen NC15 , mens conceleren har hel dekkevne og er av fargen NC15.

x

"Time to change the foundation and the concealer, as I change my mind as often as socks, this is not the easiest choice when the brands are hundreds and variants thousands ... the choice of the election, I think so.

Thank god for the fact that there is a miss who can help in such situations as I am completely relieved of shopping the right makeup.

The foundation is medium to full covering, waterproof and in color NC15 while the concealer has a full cover and is of the color NC15".

Likes

Comments