Vishetens tempel med den levande graalen

magi alkemi

Alkemisten har denna månens dag en lugn och reflekterande återhämtningsdag efter helgens fullmatade Graalriddararbete... Väcks på morgonen av DHL som vill leverera paket och till min glädje är det mina klänningar som jag beställt inför kommande festligheter. Måste vara den välgörande försynens omsorg som gör att jag för en gång skull är hemma och kan ta emot bud och att klänningarna faktiskt passar perfekt... Tacksam inte bara över att leva i de stora mysterierna utan också för det vanliga livets små gåvor...

Graalriddarutbildningens modul 4 blev en kraftfull och innerlig manifestation av det esoteriska traditionernas stora skatter. Osirismysterierna, Förbundsarken hemlighet, tempelridddarnas skatt, Vishetes tempel och den alkemiska änglamerkurens hexagram uppenbarades och realiserades.

Lördagen vigdes åt arbete med det heliga sjutalet och änglarnas uppenbarande - allt för att genom en uppstigning i Olympens torn där vi erhåller vårt azoth och kvintessens kunna smida vårt ridderliga svärd i de sju filosofiska metallernna.

Under söndagen började vi morgonen med manifestationen av vårt riddarsvärd. Därefter hade vi fokus på uppbyggandet av Salomos tempel helgat visheten! Vi fördjupade oss i de traditioner som både förvaltat, försvarat och utvecklat den hemliga läran om det odödliga självet och corpus glorificatum men synade och den triad av motståndskrafter som skövlar templet.

Efter lunch fortsatte vi med ett helt unikt alkemiskt arbete kring Salomos hexagram och planeternas insegel för att åter bygga upp det mänskliga templet så att den ursprungliga ängelns krafter kan inkarnera. Vi konsekrerade templet och arken med Isis ritual så att graven kan transformeras till en levande graal fylld av den förlorade etern... Alkemisterna med vänner firade senare helgens fullbordade arbete på grekisk restaurang där vi bjöds av personalen på Salomos sigill fyllt av kvintessensens heliggörande choklad.

Tack till alla våra riddardeltagare för initierat och själfullt arbete i en respektfull och hjärtligt fin samvaro och graal! Nästa modul är den efterlängtade örtalkemin i augusti men många av oss möts innan dess på Hjärtats alkemiworkshop, orakelaftonen och vårens höjdpunkt - den alkemiska resan till Marseille och Saintes Maries de la mer mm som i år passande nog har den levande graalen som tema!

Helgad vare

Logos och Sophia,
Osiris och Isis
Horus och Hathor
Hermes och Maria
Salomo och Drottning Saba
Riddaren och Jungfrun
i makrokosmos
och i mikrokosmos
och inom oss alla
Amen

Länge leve graalen och dess riddare!

  • magi alkemi
  • Nära Södermalm, Stockholm

Gillar

Kommentarer