Maria Magdalena - Apostlarnas apostel

Pilgrimsresor, Prästinnans väg

MARIA MAGDALENA ÄR en kärlekens och visdomens profetissa och med sin mångfasetterade personlighet väcker hon motstridiga och starka känslor. Hon omtalas både som den heliga bruden och denbesudlade skökan. Maria Magdalena är den första aposteln som fick sin heliga mission direkt förmedlad av den uppståndne Kristus och i Pistis Sophia säger han följdriktigt ”du vars hjärta är riktat upp mot himmelriket mer än alla dina bröder”. Hon är samtidigt marginaliserad och ibland också förnedrad i kyrkans doktrin. I Dundret – det perfekta medvetandet hör vi henne tala:

För jag är den första och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag

är horan och den heliga. Jag är hustrun och jungfrun. Jag är modern och

dottern. (…) Uppmärksamma mig. Jag är den som är vanärad och den största.

Maria Magdalena efterträder drottningen av Saba som en inkarnation

visdomsgudinnan Sophia. Vi kan välja att se på hennes liv som en historisk

realitet och/eller begrunda och tolka Maria Magdalena och Jesus som en

manlig animus och en kvinnlig anima gudomsaspekt vilka kan levandegöras

inom varje människa, såväl kvinna som man och oavsett religiös hemvisst.

Gnostiker och senare katarer såg Maria Magdalena som Jesu följeslagare

och den största aposteln av dem alla. Tidiga kristna omtalade henne som

Kristi brud. Hon hade rollen av gudinna och motpart till den manliga

gudsaspekten på jorden. Maria Magdalena kan ses som gudinnan Sophia

inkarnerad. Hon intar rollen som Jesu feminina Kristusflamma och

tillsammans skapar de helhetens pleroma på jorden. De firar hieros gamos –

guden och gudinnans förening. Denna förening utgör ett av de mest hemliga

gnostiska sakramenten kallat brudkammarmysteriet. Kristus och Sophias

återförening är också det som helar Sophias fall från pleroman och därigenom

skapelsen i stort.

Maria Magdalena smörjer Jesu fötter i bibelberättelsen och därefter

hans huvud. Det visar tydligt på hennes roll

som den heliga bruden i gamla tiders fruktbarhetskulter. Det var översteprästinnans

uppgift att smörja konungen, eller den för kulten utvalde att axla

hans roll, inför offret. Det är prästinnan som gör honom till en Messias eller

Kristus som också betyder den smorde. Därefter firades deras förening – hieros

gamos – i det allra heligaste av det heligaste.

Bibelpassagerna om Maria Magdalenas sju demoner och hennes smörjelse

av Messias stödjer de gnostiska evangeliernas tes om att Maria Magdalena är

en prästinna verksam i en mysteriekult som är direkt arvtagare till de

sumeriska, egyptiska och grekiska mysteriekulterna. Maria Magdalena verkade

på jorden i nära samarbete med sin manlige partner och stora kärlek – Jesus. I

mysteriekulten är guden och gudinnans hieros gamos själva höjdpunkten.

I Filipposevangeliet står det att:

Frälsarens följeslagare är Maria Magdalena. Men Kristus älskade henne mer

än alla de andra lärjungarna, och brukade ofta kyssa henne på munnen. De

andra lärjungarna blev stötta... De sa till honom, "Varför älskar du henne

mer än oss andra? Frälsaren svarade och sa till dem, "Varför älskar jag inte

er så som jag älskar henne?

Vi människor skolas från det att vi är små till att antingen välja det ena eller det andra. Vi är onda eller goda, svaga eller starka osv. allt baserat på en dualistisk syn på tillvaron. Vi blir ”antingen eller” karaktärer, som hela tiden tvingas förtränga en del av vårt väsen för att passa in i mallen. Maria Magdalena är en holistisk gestalt där motsatserna får komplettera varandra istället för att separera och sönderdela. Maria Magdalena, drottningen av Saba, liksom den svarta madonnan i kristendomen, visar att antiteserna kan syntetiseras. Vreden som Maria Magdalena väckte hos sin syster, hos de manliga lärjungarna och hos kyrkan under historiens gång, kanske egentligen grundar sig i avundsjuka? För vem vill inte vara hel och sann mot sig själv? Men hur många vågar det eller har ens en möjlighet välja det?

Texterna är hämtade Ur Hjärtats alkemi - den hemliga och uppenbarade läran

Hörde att en dominkaner i Sainte- Baume fått frågan om han trodde att Maria Magdalena bott 30 år ensam i grottan i Sainte-Baume som den Gyllene legenden förtäljer.

Han svarade: Det vet jag inte, men hon är sannerligen här nu!
Bra svar tycker jag och fint att Dominikanerna äntligen omfamnar Aposteln bland Apostlarna - Maria Magdalena! Om en vecka far vi med en grupp 20 pilgrimer längs med hjärtats väg till bl. a Det heliga balsamets grottkapell och bor en natt i Dominkanerklostret! Maria Magdalena vägleder och jag känner hennes ivriga glädje när vi åter för våra vänner i hennes och hennes vänners fotspår... och söker uppenbara hur alla människor kan, likt Maria Magdalena, bli den levande Graalen!

Gillar

Kommentarer