Bildredovisning


• Projekt 1: Mitt porträtt av min häst, identitet.
Jag fick min idé utifrån det inspirationspapperet som vi fick under första lektionen. Där stod det att ens identitet kunde vara sin sport, eller sitt husdjur. Därför beslutade jag att göra mitt arbete utifrån min häst och därmed också min sport, ridning.

Min första idé var att måla ett porträtt av min häst med vanliga akrylfärger, men jag kände sedan för att testa ett nytt material och en annan teknik. Idén att framställa mitt projekt med hjälp av godis, fick jag utifrån en Power Point som även den visades första lektionen. Där var det en annan elev som använt sig av godis för att skapa ett hus i miniatyr. Jag tyckte att det verkade vara ett roligt, kreativt och unikt sätt att arbeta, så valde därför att använda liknande material och teknik när jag utvecklade mitt eget arbete.

Iden till vilket godis jag skulle använda fick jag utifrån mitt eget efternamn, samt min hästs färger. Dessa ovanstående faktorer gjorde att jag valde Ahlgrens Bilar Däck, dels på grund av att jag heter Ahlgren och att temat var identitet, dels för att min häst är i samma färger som godisarna.

Jag behövde aldrig ändra min inriktning under projektets gång, men det var nära att jag behövde ändra teknik och material vid ett tillfälle. De godisarna som jag ville använda var ganska svåråtkomliga, och när jag kollat på 4 olika ställen och ändå inte hittat dem var det nära att jag bytte teknik till akryl. Men till slut hittade jag godisarna som jag behövde, vilket var väldigt bra då jag verkligen ville genomföra projektet som jag först planerat det.

Projekt 2: Min målning av trädet, natur.
Till detta projektet fick jag inspiration från internet. Jag hittade en målning av ett mörkt träd, som gav mig iden till att ägna mitt projekt åt att upplysa om miljöförstöringens konsekvenser. Ett träd blev ett perfekt exempel för att visa hur vår miljö har förstörts genom åren, på grund av våra olika utsläpp etc. Jag fick även inspiration av konstnären Claude Monet, och hans landskapsmålningar. Det jag inspirerades av var att alla hans målningar hade en väldigt fin helhet, vilket jag försökte efterlikna i mitt projekt.

Jag kom ganska direkt på att jag skulle göra detta projektet som en tavla målad med akrylfärger. Jag tänkte att jag enklare skulle kunna få fram mitt budskap med en pensel mot papper, än med t.ex foto. Att jag kunde behärska målning med en akryl var dessutom något som jag ville förmedla.

Jag behövde inte ändra min inriktning under projektets gång, utan allting flöt på som jag planerat från början.

• Jag hade ganska lätt att komma igång med båda mina projekt. Detta tror jag berodde på att jag letade så pass mycket inspiration som jag gjorde. Inspirationen gjorde det lätt att föreställa sig det färdiga resultatet, samt att jag då fick en hel del idéer. Under första lektionen la jag mycket tid och energi till att tänka ut vad jag ville med mina olika projekt. Detta gjorde att jag hade ganska klart för mig vad jag ville skapa under terminens gång.

• Vilka olika tekniker och material jag valde, samt varför, har jag beskrivit i den första punkten.

• Projekt 1: Identitet.
Jag körde fast vid ett tillfälle när jag jobbade med detta projektet, som jag tidigare berättat om här på bloggen. Det inträffade när jag skulle spraya min tavla med vit graffiti spray för att få en jämn och fin yta. När jag sprayade började det plötsligt regna vilket gjorde att små prickar bildades på tavlan. På grund av detta var jag tvungen att låta det torka och sedan göra om processen under nästa lektion. Detta gjorde att jag körde fast lite i min tidsplan med det andra arbetet kring projektet. Förutom detta missödet inträffade dock inga större problem.

Projekt 2: Natur.
Under detta projektet körde jag fast lite när det kom till att måla på själva tavlan. Jag tyckte att det var ganska svårt att få till just de färgnyanserna som jag ville ha. Detta gjorde att jag fastnade lite när det kom till att blanda färgerna. Något annat som påverkade detta var att jag blev ganska rädd för att det skulle bli fel, därför tog det en stund innan jag ens började måla på tavlan. Jag ville nämligen vara säker på att jag var nöjd med färgerna innan dess jag började måla.

• Projekt 1:
Om jag fick göra om detta projektet finns det några saker som jag hade gjort annorlunda.
1. Jag hade inte sprayat min tavla utomhus när det var risk för regn. Detta var ett misstag som inte kommer upprepas. :)
2. Jag hade beställt hem godisarna direkt efter första lektionen, istället för att behöva leta efter dem i alla möjliga affärer. Att jag inte hade tillgång till godisarna från början gjorde dessutom att jag hamnade lite efter i min tidsplan, då jag inte kunde fortsätta framåt på samma sätt under lektionerna utan godisarna.

Projekt 2: Natur
Om jag hade gjort om detta projektet finns det ett par saker som jag hade gjort annorlunda.
1. Jag hade inte lagt lika mycket tid och energi på att hitta de perfekta färgnyanserna, då man kunde blanda ut färgerna efterhand när man målade på tavlan.
2. Jag hade varit snabbare med att sätta igång med själva tavlan, och kanske inte lagt riktigt lika mycket tid och energi på skissen.

Jag tyckte inte att tiden till de olika projekten var så bra, eftersom att en hel del lektionstid försvann för studiedagar, nationella prov etc. Detta gjorde att jag endast hann med två av tre möjliga projekt. Dock fick det den positiva konsekvensen att jag la mycket tid och energi på dessa två. Det resulterade alltså i två större, välgjorda projekt istället för tre mindre.

Jag tycker att friheten att välja projekt fritt var väldigt bra. Alla olika individer presterar bäst inom ett visst område och med en viss teknik, så detta gav alla chansen att visa sina största kunskaper på bästa sätt.

Angående material hade jag väl kanske önskat att skolan köpt in godiset till mitt första projekt, istället för att man själv skulle göra det. Det är dock förståligt att kostnader för godis kanske inte riktigt platsar i skolans budget.

.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Bildanalys

Jag har valt konstverket Skriet, av Edward Munch.

Bilden föreställer en skrikande individ som står på en träbro. I bakgrunden syns två mörkklädda personer, vilka ser ut som män, som även dem står på bron. Tavlan innehåller även en mörk, forsande flod som ger ett hotfullt intryck. Denna flod flyter även ihop med himlen. Utöver det innehåller bilden även flera ängar.

Jag tycker att bilden väcker många olika, hemska känslor. Ensamhet, ångest, utsatthet, rädsla och övergivenhet är dominerande i målningen. Detta tyder jag utifrån den främre personens skärrade och ångestfyllda ansiktsuttryck. Även den vilda och stormande bakgrunden förstärker detta intrycket. Bilden gör att jag kan leva mig in i känslan av att vara jagad och känna sig helt utom räddning.

Bilden innehåller mycket svart, vilket ger en mörk och dyster känsla. Förutom mycket svart och grått, består målningen även av mycket orangea, gula, bruna och en del blåa nyanser. Jag tycker att bilden har en väldigt fin helhet, då Edward har använt mycket av samma färger i sin tavla. Detta är något som jag själv strävar efter när jag målar. Han visar även mycket goda färdigheter inom skuggning, vilket tydligt visas på hans skapande av träbron. Dessa skuggningar tycker jag betyder mycket för det dystra helhetsuttryck som bilden har.

Bilden består ganska genomgående av runda, vågliknande och mjuka former. Jag tycker att framförallt bakgrunden innehåller dessa former, i och med den mjukt formade floden och den vågliknande himlen. Jag anser dock inte att dessa mjuka former ger bilden ett fridfullt uttryck. Jag tycker snarare tvärtom att dessa många, runda formerna skapar en form av kaotiskt uttryck där världen bakom stormar. Jag tycker även att den orangea bakgrunden ger känslan av att bakgrunden står i brand, vilket säkerligen är konstnärens mening.

Målningen är ganska mörk, men det finns delar av bilden som är ljusare än andra. Exempelvis så är den gula delen av mitten på tavlan ljusare än den mörka floden. Dessa olika ljusen tycker jag skapar ett varierat intryck som gör tavlan mer levande.

Målningen innehåller många olika riktningar. Bron riktar sig snett uppåt eller neråt, beroende på hur man ser på det. Samma sak gäller med floden. Himlens vågrörelser riktar sig åt sidan. På samma sätt som olika ljus skapar ett annat liv i tavlan, tycker jag även olika riktningar gör, då det i och med att det blir en variation i målningen.

När jag kollar på tavlan kommer jag att tänka på förföljelse och skräcken som går hand i hand med detta. Jag känner ett obehag och en del stress när jag kollar på målningen under en längre stund, pågrund av de ångestladdade känslorna som den river upp och den stormande bakgrunden. Jag kommer att tänka på känslan som man som ensam tjej kan känna när man är ute. Stressen av att riskera att ett killgäng ska följa efter en när man är själv, är total och förföljer en ständigt.

Bildens budskap och syfte tror jag kan vara en traumatisk händelse i Edward Munchs egna liv. Jag tror att han vill framföra en känsla av att vara helt utsatt och ensam. Edward Munchs barndom kantades av en hel del olyckliga dödsfall, och ångesten av detta blev grunden för många av hans målningar. Budskapet med denna tavlan kan vara att Edward har framställt sig själv som den främre, ångestfyllde personen och att han vill framföra känslan efter att ha tagit emot vetskapen om ett dödsfall. Tavlan kan vara en synonym till känslan av ensamhet som omger en när någon man bryr sig mycket om har lämnat. Han kan ha känt sig jagad av sanningen i en djup förlust som förföljde honom, och försökt undkomma sitt öde genom att fly från sanningen. Detta kan han ha speglat i sin tavla genom de två mörkklädda figurerna i tavlan, vilka jagar personen längst fram som jag tror ska föreställa honom själv. De två mörkklädda personerna tror jag alltså kan symbolisera den fasansfulla sanning som han försöker fly ifrån.

Källa till Edwards sorgliga barndom:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5297870

Likes

Comments

Fakta om en konstnär

1. Pablo Picasso

2. Han föddes 25 oktober 1881, och avled 8 april 1973.

3. Pablo Picasso föddes i Malaga i Andalusien, Spanien. Han flyttade år 1895 till Barcelona och började senare på en konstskola där. Kort därefter blev han antagen vid Madrids konstakademi, där han fortsatte sin konstkarriär. Han flyttade senare till Frankrike, där han spenderade största delen av sin levnad.

4. Picasso studerade vid San Fernandos kungliga akademi i Madrid. Där utbildades han till att behärska flera konstformer, bland annat måleri, keramik, grafik, teaterdekor och skulptur.

5. Pablo Picasso har varit verksam inom många olika konststilar. Man brukar säga att hans tidigaste verk hör till impressionismen, vilka kännetecknas av konstverk som visar konstnärens intryck i naturligt ljus. Impressionismens konstverk är inspirerade av och föreställer ofta olika landskap. Han är mest känd för sina konstverk inom kubismen, och gjorde även tavlor inom konststilen surrealism.

6. Pablo Picasso hade en mycket stor roll i uppkomsten av Kubismen år 1908. Han och hans nära vän Georges Braque anses vara upphovsmännen till denna konststilen. Denna ismen kännetecknas av att man bryter upp konstverket i olika geometriska figurer och former. Picasso spenderade en stor del av sin tid på att utveckla denna konststilen. Från uppkomsten av kubismen år 1908 till omkring år 1912, var Picassos kubistiska målningar realistiska, men uppbrutna i olika former. Från 1913 fram tills 1915 släppte Picasso sitt impressionistiska tänk och hans verk blev mindre verklighetstrogna. År 1915 återgick dock kubismen till dess ursprungliga, mer realistiska form. År 1926 började Picasso intressera sig för surrealismen. Surrealismens uttryck är fyllt av fantasi och behöver inte alls vara verklighetstroget.

7. Flickorna från Avignon. Denna målningen berör och påverkar mig, precis som historien bakom den. Tavlans uttryck tycker jag framställer ett lidande, med tanke på de fem kvinnornas sammanbitna och dystra ansiktsuttryck. Det är detta som tilltalar och påverkar mig. Den brutala verkligheten som existerar för en del av världens kvinnor framförs genom konstverket, och jag tycker att tavlans budskap förstärks ytterligare när man är medveten om tavlans historia. Picassos inspirationskälla till tavlan var ett bordelldistrikt, Avignon, i hans hemstad Barcelona. Bilden föreställer fem prostituerade kvinnor, och lidandet som medföljer som prostituerad framställs tydligt. Tavlan väcker starka känslor hos mig då det finns en uppenbar sårbarhet i tavlan och hos dessa kvinnor. Tavlan väcker en medkänsla gentemot alla världens prostituerade kvinnor inom mig, och en ilska mot de bordellägarna som sätter bollen i rullning och som bedriver denna handel.

8. Anledningen till varför jag valde att göra detta arbete om Pablo Picasso var för att två av hans verk har påverkat mig mycket, dvs Flickorna från Avignon som jag skrivit om ovan och även Guernica, vilket jag kommer beskriva nedan. Jag tycker att hans verk framhäver samhällsproblem som många andra gärna ställer i skymundan. Det jag inspireras av är att han inte är rädd för att förmedla svåra och tuffa problem, som då t.ex prostitution och krig. Jag ville ta reda på mer om honom och veta vad grunden till dessa konstverk var, så därför var valet att skriva om honom inom detta arbetet den perfekta möjligheten till detta.

9.Jag valde bilden Guernica av Picasso, då denna tavla beskriver en händelse i världen som påverkat Picasso. Bilden föreställer ett lidande som orsakats av Spanska revolutionen. Kriget är ingenting som Picasso hyllar. Han framhäver istället den grova baksidan av den spanska revolutionen, dvs allt lidande och all död som den orsakat. Jag ser bl.a olika människor, en tjur, en fågel och en häst, som alla ser helt trasiga och förstörda ut. Till vänster i bilden skådar jag en förkrossad mamma med sitt döda barn i famnen. Hos mig väcker bilden känslor som sympati, sorg och medkänsla. Bilden får mig att tänka på det fruktansvärda lidande som många av de spanska medborgarna utsattes för under denna perioden.


Källor:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pablo-picasso
http://kfakta.blogspot.se/p/pablo-picasso-fakta.html
http://www.anemona.se/pablopicasso.html
http://www.boohgren.se/konsthistoria/impressionism.htm
http://www.learning4sharing.nu/surrealismen-309083.html

Likes

Comments

Hej!

Denna lektionen skissade jag upp det sista på tavlan, och började jag måla med akrylfärger. Det var svårt att hitta just de färgnyanserna som jag ville ha, men efter att ha blandat färger som orange, röd, vit och gul fick jag fram dem. Jag löste alltså det "problemet" med att blanda olika färger tills att jag blev helt nöjd.

Jag kommer fokusera på att använda och ta upp mycket av samma färger i tavlan, så att det blir en fin helhet. Dock kommer jag på vänster halva av tavlan, som föreställer en frisk och grönskade värld, mest använda varma färger. På höger sida kommer kalla färger dominera.

Hörs efter lovet!

Likes

Comments

Hej!

Idag gjorde jag klart min skiss med både blyerts och färgpennor. Sedan påbörjade min tavla genom att skissa upp trädet och lite av bakgrunden på den.

Jag blev nöjd med min skiss och jag tycker att den förmedlar ett tydligt budskap, vilket jag skrev om i förra inlägget. Mitt mål med detta projektet är just att det ska ha ett starkt och tydligt budskap.

Nästa gång kommer jag fortsätta med min tavla. Först kommer jag med blyerts teckna upp min skiss på tavlan, och sedan använda akrylfärger för att skapa liv och färg i tavlan.

Hörs om en vecka!

Likes

Comments

(Ursäkta för att inlägget kommer ut så sent, hade glömt trycka på publicera)

Hej!

Idag har jag påbörjat mitt projekt inom ämnet natur.

Jag började lektionen med att leta inspiration till mitt arbete på nätet. Jag fastnade för en vacker målning på ett träd som jag hittade på WeHeartIt. Utifrån denna bild fick jag idén till att måla ett träd, vars ena hälft är välmående med en blomstrande bakrund, den andra hälften ska vara rutten och vissen med en förorenad bakrund fylld av fabriker, bilar och dåliga utsläpp. Den välmående och vackra delen av tavlan ska symbolisera vår världs tidigare miljö och hur den egentligen borde vara. Den förorenade och fula delen ska däremot visa på hur vår miljö idag har blivit och hur den i framtiden kommer vara om vi fortsätter på samma sätt.

Mitt budskap ska vara att vi människor håller på att förstöra vår miljö, och jag vill uttrycka hur negativt vår miljö har påverkats av dessa år av giftiga utsläpp. Jag vill få åskådarna att påverkas av tavlan och inse hur mycket vi har förstört vår värld, som en gång var välmående och grönskande.

Jag satte ner mina tankar och idéer på papper i form av en tankekarta (se nedan). Sedan påbörjade jag även min skiss (se bild).

Hörs om en vecka!

Likes

Comments

Hej!

Jag kommer nu skriva en utvärdering av mitt arbete som jag har jobbat med under några veckor.

Mitt tema är identitet och jag har fokuserat på att förmedla en stor del av mig själv genom detta arbete. Min identitet består till stor del av min satsning inom ridsporten och min kärlek till hästar. Jag hade inte varit den person jag är idag om hästarna inte alltid varit en stor del av mitt liv. Det blev därför självklart för mig att involvera min egen häst i projektet. Mitt största fokus har därmed varit att förmedla denna kärlek genom projektet och visa att min häst är en så stor del av min identitet.

Jag sökte inspiration på andra niors bloggar och tog del av deras arbeten. På så sätt fick jag ett öppet sinne inför vilka olika tekniker man kunde nyttja, t.ex att man kunde välja att jobba med godis som jag själv valde. Mitt val av godis inspirerades av mitt namn Ahlgren. På grund av det valde jag att använda Ahlgrens bilar: däck till mitt projekt, och på så sätt förmedla min identitet på ytterligare ett sätt, som dessutom var lite annorlunda.

Min häst och min kärlek till henne inspirerade mig till att göra detta arbete. Jag kom på denna idén genom att "brainstorma" med mig själv och anteckna ner olika idéer som jag sedan sammanställde till en tankekarta. Att jag ville involvera min häst inom identitet visste jag redan, men att återskapa hennes huvud av godisar på en tavla kom jag på genom att inspireras av en annan persons arbete med godis. Jag ville arbeta med ett material som jag aldrig jobbat med innan, så det kändes därför roligt att använda mig av godis.

Jag har använt olika tekniker inom mitt projekt. Det första jag gjorde var att spraya min tavla med vit graffiti färg för att få den slät och jämn. Sedan använde jag tekniken blyerts för att avbilda min skiss på tavlan så att jag enkelt visste hur jag skulle placera godisarna. För att fästa godisarna på tavlan limmade jag med limpistol. Slutligen använde jag mig av tekniken akryl och skapade med akrylfärger en varm bakgrund. Jag använde en svamp för att få det att se naturligt ut, och för att bakgrunden inte skulle bli så stark och stjäla för mycket uppmärksamhet från hästen.

Uttrycket som jag vill förmedla är kärlek, glädje, lycka och värme, vilka är de känslor som jag känner för min häst. Det var därför jag, när jag gjorde min bakgrund, endast använde varma färger. Till åskådarna vill jag kunna kommunicera hur mycket min häst betyder för mig, och att hon som sagt är en stor del av min identitet.

Enligt min åsikt har jag lyckats förmedla mitt budskap och jag tycker att mitt uttryck är tydligt. När jag först inte hade gjort någon bakgrund tyckte jag att bilden var ganska kall med allt vitt, vilket var motsvarigheten till vad jag ville förmedla. När jag sedan lät hästen omges av en färgblandning av orange, gul och brun blev bilden mycket varmare, och mitt budskap klart och tydligt. På detta sätt tog jag även upp färgen på hästens kropp i bakrunden, vilket skapade en fin helhet. Något som är värt att nämna är att min bild kan betyda olika saker för olika personer. En del ser säkert bara en häst i ett varmt ljus, medan en del ser sin identitet.

Jag stötte på två olika problem. Det första var att min tavla höll på att bli förstörd när jag sprayade den då det började regna, vilket jag skrev om i ett tidigare blogginlägg. Regnet gjorde nämligen att färgen kladdades ut. Detta löste jag genom att torka av regnet, låta tavlan torka och nästa gång spraya en andra gång. Det andra problemet var att det var svårt att få tag på de godisarna som jag skulle använda då de inte fanns i någon av de butiker jag först besökte. Detta löste jag genom att leta efter Ahlgrens bilar: däck, tills det att jag hittade dem.

Jag är nöjd med att jag lyckades skapa den värme i bilden som jag eftersträvade. Att hästhuvudet, enligt min åsikt, även blev väldigt fint är jag också nöjd med. Jag kände mig även nöjd när jag lyckades fixa ordning tavlan på nytt efter "regnkatastrofen". Hästens öga, som jag gjorde genom att skära till en av godisarna, blev jag även mycket nöjd med.

Jag råder dig som ska göra en likadan produkt att inte spraya din tavla när det är risk för regn, på grund av min egen, mycket dåliga erfarenhet av detta. Jag tycker även att du ska börja med att måla upp en skiss med blyerts innan du limmar fast godisarna. Detta gjorde nämligen jag och det gjorde processen mycket enklare än om man skulle ha limmat fast godisarna efter eget huvud.

// EllaLikes

Comments

Hej!

Idag började jag med att försöka rädda min tavla som tyvärr nästan förstördes av regnet förra gången... Jag valde att spraya om den, och den blev väldigt slät och fin. Det enda negativa var att jag på grund av detta inte kunde jobba vidare med att skissa upp min häst på tavlan och fortsätta på projektet, då färgen behövde hela lektionen för att torka.

Jag har nu bestämt mig för att ha en quote på tavlan för att göra budskapet ännu tydligare. Jag kommer skriva "Horses are my identity" eller "My horse - My identity". Jag tog därför en del av lektionen till att träna på att skriva detta så snyggt som möjligt. Min tanke är att jag ska placera budskapet över hästens huvud.

Slutligen gjorde jag även en blomma av lera som jag tänker att jag kanske ska använda till tavlans bakgrund om jag hinner. Men nästa lektion tänker jag först och främst koncentrera mig på att konstruera mitt hästhuvud.

// Ella

Likes

Comments

Hej!

Under denna lektionen har jag fortsatt arbetet på identitets projektet. Jag gjorde klart min skiss (se bild), och påbörjade därefter arbetet med tavlan. Jag skrapade först bort ojämnheter så att tavlan blev slät, och efter det sprayade jag den med vit sprayfärg. Tråkigt nog började det regna, vilket gjorde att färgen löstes upp så att tavlan tyvärr mer eller mindre förstördes. :( Så nästa gång får jag börja med att göra om sprayningen. Hoppas verkligen att det går att fixa så att jag inte behöver göra om allt. Suck.

Det var iallafall detta jag hann med att göra under denna lektionen. Mitt mål inför nästa lektion är att då kunna börja arbetet med godisarna och bakgrunden på tavlan.

Hörs om en vecka!

// Ella

Likes

Comments

Hej! Idag påbörjade jag mitt projekt inom ämnet identitet. Jag har valt att hålla fast vid idén att involvera min häst i projektet, men jag har ändrat min tankegång kring vilken typ av projekt som jag ska tillverka. Jag har nu bestämt mig för att tillverka en tavla som ska föreställa min häst. Anledningen till varför jag vill involvera min häst är för att hon är en stor del av min identitet, och därför att hon tillför mig mycket lycka. Det är även detta som jag vill framföra med min tavla.

Den teknik och de material som jag har valt är målning med akrylfärger, samt att jag ska arbeta med godis för att framställa min häst på ett lite annorlunda sätt. Jag kommer använda Ahlgrens bilar lakritsdäck i mitt arbete, dels för att mitt namn Ahlgren såklart är en del av min identitet och att jag då kan symbolisera detta med dessa godisar. På så sätt kan jag föra fram budskapet "min identitet" ännu tydligare. Jag valde de även för att färgerna på godisarna stämmer överens med min hästs färger. Jag tänker att jag ska limma fast dessa godisarna på en tavla, och med hjälp av dessa skapa min hästs huvud. Akrylfärgerna kommer jag använda för att göra en fin bakrund som jag dessutom eventuellt tänker pryda med godishjärtan för att föra fram en del av mitt budskap, vilket är kärlek till min häst och mitt intresse.

Idén att göra ett projekt som skulle inkludera min häst växte fram redan den förra lektionen. Att jag skulle använda mig att materialet godis kommat dock på under denna lektionen. Detta var på grund av att jag ville arbeta med ett lite annorlunda material som jag aldrig jobbat med tidigare.

Jag stötte inte på några större svårigheter under denna lektionen utan jag tyckte att arbetet flöt på bra. Både tankegången kring vilket projekt jag slutligen skulle välja, samt att göra en tankekarta och börja med en skiss gick ganska enkelt. Jag tyckte att det var roligt att göra en tankekarta och påbörja skissen, och på så sätt få ner mina idéer på papper.

// Ella

Likes

Comments