Recept på vegansk italiensk grönsakssoppa

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller en reklamlänk - This post has one adlink

Gryta - Pot HERE (klick)

Onsdag och mitt i veckan typ, passar det inte utmärkt då att laga en god italiensk grönsakssoppa till middag ikväll 🌱 Hittade recept hos @yayas i förra veckan och i princip alla ingredienser hade vi redan hemma, förutom zucchini och sen ville jag ha en annan pasta sort än dem vi hade hemma, så det köpte jag i fredags när jag var och handlade och fixa ärenden med farfar. Receptet är vegetariskt, kanske till och med vegansk? Köper man pasta utan ägg bör den ju vara vegansk, det tror jag i alla fall, men lämnar det osagt.

Jag kopierade inte hennes recept rakt av, utan jag gjorde den mer som en 2.0 version, så det är min version av receptet jag skriver nedan. Adderade någon ingrediens och tog lite mer/lite mindre av några ingredienser, jag kör mest på måtta när jag lagar mat och tänker inte så mycket på att det bara får vara 2 matskedar eller bara 1 dl. Står det i receptet att det ska vara 500 ml passerade tomater, men våra flaskor är bara 400 ml så tar jag bara 400 ml. Är ni som mig, eller följer ni recept till punkt och pricka?

Receptet på soppan är följande:

Ingredienser som behövs

° 1,5 gul lök

° 4 vitlöksklyftor

° 2 morötter

° 4 msk tomatpuré

° 8 dl vatten

° 400 ml passerade tomater

° 1 grönsaksbuljong

° 3 tsk torkad oregano

° Tabasco, valfri mängd

° 1/2 zucchini

° 4 dl småpasta

° Peppar och salt

+ Något bröd till servering, om man vill

Så här gör man

1. Börja med att finhacka lök, vitlök och morötter som du fräser en kort stund i en gryta/kastrull.

2. Tillsätt sedan tomatpurén och låt fräsa, så allt får en fin färg.

3. Tillsätt vatten, passerade tomater, buljong och oregano. Vi tillsatte även lite tabasco då vi ÄLSKAR stark mat, tips! Låt småputtra i cirka 5 minuter.

4. Häll i pastan och zucchinin och låt sjuda i cirka 10 minuter, tillsätt även salt och peppar om så önskas. Pastan ska inte förkokas, den tillagas i soppan under de 10 minuterna.

5. Voila! Servera tillsammans med en bit bröd 🥖

Det var jag som stod för maten, med lite lite hjälp av mamma och baba. Vi alla tyckte det blev så gott, och detta kommer jag definitivt att göra igen. Till nästa gång kommer vi ha i lite mer tabasco och chili, så det blir ännu mer hetta och sen lite mer kryddor, såsom timjan. Brödet vi valde var ett sesambröd som jag hade köpt i affären dagen innan, som mamma penslade lite olja på och som vi satte in i ugnen. Och denna soppa funkar både till lunch och middag, och perfekt anpassad efter denna årstid 🍂

Jag har faktiskt bestämt att fram tills jag flyttar till Schweiz, ska jag laga mat i alla fall en gång veckan och i förra veckan blev det i lördags. Denna vecka har jag planerat att testa på att laga paprikor i ugn som man sett många på Instagram laga och som verkar se gott ut. Jag tycker faktiskt att det är troligt att laga mat, men tyvärr jag gör det för sällan då jag är bortskämd med två mästerkockar här hemma som lagar mat.

Dock ska jag och mamma ska faktiskt göra en recept bok tillsammans, som jag tjatat på i så många år på mamma. Med recept bok menar jag en bok där vi klistrar in/skriver ner recept som jag tycker om, som jag har sen när jag flyttar hemifrån. Allt samlat på ett ställe liksom, och nu har vi satt igång med den då jag har ett datum tills jag flyttar hemifrån.

Nu har ni i alla fall ett gott recept att laga i veckan, går snabbt att fixa ihop så det kan man göra efter jobbet utan problem. Ett tips är att skriva ut receptet, jag ska skriva ut detta receptet nu i veckan och klistra in i min receptbok. Dessutom slipper man mobiler och datorer som släcks så fort man inte rör vid dem, Ilands-problem jag vet men ändå.

Ha en fin onsdag, fina ni <3

-

Wednesday and like in the middle of the week, does it not fit well then to cook a good Italian vegetable soup for dinner tonight 🌱 Found recipes at @yayas last week and basically all the ingredients we already had at home, except zucchini and then I wanted another pasta variety than the ones we had at home, so I bought it last Friday when I was shopping and running errands with grandpa. The recipe is vegetarian, maybe even vegan? If you buy pasta without eggs, it should be vegan, I think so anyway, but leave it unsaid.

I did not copy her recipe straight off, I made it more like a 2.0 version, so this is my version of the recipe I write below. Added some ingredient and took a little more/a little less of some ingredients, I drive mostly in moderation when I cook and do not think so much that it can only be 2 tablespoons or just 1 dl. It says in the recipe that it should be 500 ml passed tomatoes, but our bottles are only 400 ml so I only take 400 ml. Are you like me, or do you follow recipes 100%?

The recipe for the soup is as follows:

Ingredients needed

° 1.5 yellow onions

° 4 cloves of garlic

° 2 carrots

° 4 tbsp tomato puree

° 8 dl water

° 400 ml passed tomatoes

° 1 vegetable broth

° 3 teaspoons dried oregano

° Tabasco, any amount

° 1/2 zucchini

° 4 dl small pasta

° Pepper and salt

+ Some bread for serving, if you want

This is how you do it

1. Start by finely chopping onions, garlic and carrots, which you fry for a short while in a pot/saucepan.

2. Then add the tomato puree and let it simmer, so everything gets a nice color.

3. Add water, passed tomatoes, broth and oregano. We also added some tabasco as we LOVE strong food, tips! Let simmer for about 5 minutes.

4. Pour in the pasta and zucchini and simmer for about 10 minutes, also add salt and pepper if desired. The pasta should not be pre-cooked, it is cooked in the soup for the 10 minutes.

5. Voila! Serve with a piece of bread 🥖

I made the food, with a little help from mom and baba. We all thought it was so good, and I will definitely do it again. Next time we will have a little more tabasco and chili, so it will be even more hot and then a little more spices, such as thyme. The bread we chose was a sesame bread that I had bought in the store the day before, which my mother brushed a little oil on and which we put in the oven. And this soup works both for lunch and dinner, and perfectly adapted to this season 🍂

I have actually decided that until I move to Switzerland, I will cook at least once a week and last week it was Saturday. This week I have planned to try cooking peppers in the oven, which many have seen on Instagram cook and which seem to look good. I actually think it is nice to cook, but unfortunately I do it too rarely as I am spoiled with two master chefs here at home who cook.

However, me and mum are actually going to make a recipe book together, which I have been nagging about for so many years to mum. By recipe book I mean a book where we paste/write down recipes that I like, which I have since I move away from home. Everything gathered in one place as well, and now we have started with it as I have a date until I move away from home.

Now you at least have a good recipe to cook this week, that can be fixed quickly so you can do it after work without problems. A tip is to print out the recipe, I will print out this recipe this week and paste it in my recipe book. In addition, you avoid mobile phones and computers that are turned off as soon as you do not touch them, small problems I know but still.

Have a nice Wednesday, babes <3

#bestofnouw #nouwinfluencer #food #foodrecipe #mat #recept #recepttips #receptet #recipe #recipes

Gillar

Kommentarer

Carina
,

Så gott det låter

agnesvera
agnesvera,
Carina
,

Så gott det låter👏🏻

agnesvera
agnesvera,
malinkirstine
malinkirstine,

Men gud vad gott! Och så underskattat med soppa egentligen?

nouw.com/malinkirstine
agnesvera
agnesvera,
Ja verkligen, och soppa som är såå gott.
nouw.com/agnesvera
elinamnebrink
elinamnebrink,

Åhhh, detta recept måste jag ju bara prova. Kanske jag till och med kan få med sambon (som av ngn anledning vägrar äta vegetariskt) att äta detta!!! *-*

nouw.com/elinamnebrink
agnesvera
agnesvera,
Åh ja, så enkelt och så gott! Sambon kommer älska det också, det kan jag lova <3
nouw.com/agnesvera