Positiva saker just nu

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller reklamlänkar - This post has adlinks

Tröja - Sweater (liknande/similar) HERE (click!!) & HERE (click!!)

Helgen är snart här och för första gången sedan jag tog studenten, är jag ledig hela helgen vilket inte hänt sedan jag gick i skolan. Har jobbat både lördag och söndag nästan varje helg hela sommaren och oftast även dubbelpass en eller båda dagarna. Men som det ser ut just nu, är jag ledig både lördag och söndag och det är jag glad för. En väldigt positiv grej helt enkelt, och på tal om positiva grejer så tänkte jag dela med mig av några sådana just nu. Så här kommer en lista med positiva grejer just nu 👇🏼

- Jag har fått mitt Covid bevis nu - finally!! Tog ju andra dosen i torsdags, för en vecka sedan alltså och nu när jag loggade in så jag att de uppdaterat mitt Covid bevis nu med båda doserna. Så skönt att ha det avklarat i och med att jag kommer behöva använda det nästa vecka då jag ska bege mig utanför Sveriges gränser. På tal om vaccinet, så fick jag inga märkvärdiga biverkningar alls förutom lite ont i armen första dygnet (precis som med första dosen), trötthet och lite ont i ryggen (om det berodde på vaccin eller inte, det vet jag dock inte).

- På tal om vaccinering, så känns det fantastiskt att diskussionen om krav på Covid bevis på event, matcher, festivaler, tillställningar m.m verkligen lyfts fram nu. Tyvärr tror jag inte att regeringen vi har, kommer införa krav på det som alla andra länder gör men man kan ju alltid hoppas. Kan ALLA bara snälla vaccinera sig så vi slipper denna pandemin, tack!

- Det känns verkligen skönt att jag börjat arbeta betydligt mindre nu än vad jag gjort under juni, juli och augusti. Vill aldrig någonsin mer jobba mellan 200- 300 timmar per månad, för man har verkligen inget liv då och glömmer bort vad som faktiskt är viktigt. Pengar betyder mycket, men man får inte glömma bort att pengar inte är allt.

- På tal om arbete, känns det även skönt att veta att jag har ett jobb året ut i alla fall. Jag valde ju själv att säga upp mig från mitt förra jobb, trots att jag hade 10 månader kvar på kontraktet. Jag sa upp mig därifrån efter två månader i samband med att jag fick mitt nya jobb och på grund av andra orsaker. Hur länge jag stannar på mitt nya jobb återstår att se, men i alla fall till december.

- I tisdags var jag på fotvård och det känns verkligen underbart att ha friska fötter igen. Haft extrema problem med förhårdnader på framförallt hälarna, men nu är de allihopa borta.

- Jag har många roliga saker att se fram emot den närmsta tiden, alltifrån flera födelsedagskalas, hockeysäsongen börjar denna månaden, utomlandsresa, spa på Västkusten, roadtrip i Skåne, eventuellt CL fotboll om jag får tag på biljetter m.m.

Det var några av alla positiva saker just nu! Kan säkert komma på ännu fler om jag tänker efter, men eftersom plikten kallar behöver jag skynda på lite då jag har mycket att göra. Hoppas ni får en fortsatt fin torsdag, kram <3

---

The weekend is soon here and for the first time since I took the student, I am free all weekend which has not happened since I went to school. Has worked both Saturday and Sunday almost every weekend all summer and usually also double shifts one or both days. But as it looks right now, I am free both Saturday and Sunday and I am happy about that. A very positive thing quite simply, and speaking of positive things, I thought I would share some of them right now. Here is a list of positive things right now 👇🏼

- I've got my Covid proof now - finally!! Took the second dose on Thursday, a week ago and now when I logged in I saw that they updated my Covid proof now with both doses. So nice to have it settled in that I will have to use it next week when I will go outside Sweden's borders. Speaking of the vaccine, I did not get any strange side effects at all except a little pain in the arm the first day (just like with the first dose), fatigue and a little back pain (whether it was due to the vaccine or not, I do not know).

- Speaking of vaccination, it feels fantastic that the discussion about requirements for Covid proof of events, games, festivals, events, etc. is really highlighted now. Unfortunately, I do not think that the government we have will impose requirements on what all other countries do, but you can always hope. Can EVERYONE just please get vaccinated so we avoid this pandemic, thank you!

- It feels really nice that I have started working much less now than I did in June, July and August. Never want to work between 200-300 hours per month again, because you really have no life then and forget what is actually important. Money means a lot, but one must not forget that money is not everything.

- Speaking of work, it also feels good to know that I have a job to the end of the year in any case. I chose to resign from my previous job, even though I had 10 months left on the contract. I resigned from there after two months in connection with getting my new job and due to other reasons. How long I will stay at my new job remains to be seen, but at least until December.

- This Tuesday I was on foot care and it feels really wonderful to have healthy feet again. Had extreme problems with calluses, especially on the heels, but now they are all gone.

- I have many fun things to look forward to in the near future, from several birthday parties, the hockey season begins this month, travel abroad, spa on the West Coast, road trip in Skåne, possibly CL football if I get tickets, etc.

Those were some of the positive things right now! Can certainly come up with even more if I think about it, but since duty calls, I need to hurry up a bit as I have a lot to do. Hope you have a nice Thursday, hugs <3

#bestofnouw #nouwinfluencer

Gillar

Kommentarer