Positiva saker just nu

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller reklamlänkar - This post has adlinks

Gul tröja - Yellow cardigan (liknande/similar) HERE (click!!) & HERE (click!!)

Det är lördag och för att starta helgen på bästa sätt tänkte jag dela med mig av lite positiva saker just nu! Tidigare delade jag med mig av både positiva och negativa (+ och - ) men då världen redan är så negativ som den är, delar jag bara med mig av positiva saker i dessa typer av inlägg. En lista med positiva saker just nu kommer här 👇🏼

+ Jag ska ta min andra dos vaccin om mindre än två veckor! Längtar inte efter att ta spruta, men däremot på att få mitt vaccin pass så jag bland annat kan träffa min syster på bilderna ovan betydligt oftare än vad jag gjort de senaste 1,5 åren.

+ Jag känner äntligen att jag börjat återställa min sömncykel som varit f*cked up pga av att jag sov 4-5 timmar per natt under hela juli månad och jobbade från 7-00 varje dag i princip.

+ Jag ser fram emot juli månads lön som kommer i augusti eftersom jag jobbade så otroligt mycket då. Ska inte köpa något speciellt utan nästan varenda krona hamnar rakt in på sparkontot till min nästa bostad såklart.

+ På tal om jobb, så är jag nöjd över antalet timmar jag fått på mitt jobb denna månaden so far. Jag har trots allt bara en timanställning, så jag är otroligt nöjd över alla timmar jag får även om de varierar mycket.

+ I början på nästa vecka har jag en lunch inbokad med två av mina kusiner och F. Ser fram emot det så mycket, även om det bara var en vecka sedan sist vi sågs men dem tröttnar man aldrig på. En lite tråkigare sak dock är att min ena kusin som står mig närmast, flyttar i slutet på nästa vecka då hon ska läsa till sjuksköterska i en annan stad. Tråkigt för mig, men samtidigt så glad för hennes skull!

+ Sist men inte minst, tycker jag det otroligt positivt att få första gången på 13 år inte behöva återgå till skolbänken efter sommaren. Så otroligt skönt att slippa skolan och all stress och press som den medför och jag saknar verkligen inte att gå i skolan. Känns som jag tog studenten för typ 5 år sedan, trots att det bara var 2 månader sedan. Min studentdag hade jag i alla fall velat uppleva igen, åtminstone kvällen/natten som jag bara fick spendera med dem jag ville och tycker om.

Detta var det jag kunde komma på just nu som är positivt och som händer just nu eller inom snar framtid. Idag är det lördag och det väntas många timmars arbete för mig, men det är extra nice och arbeta när man vet att man får litegrann extra varje timme eftersom det är helg. Hoppas ni får en fantastisk lördag oavsett om ni är lediga eller arbetar som mig.

Kram!!

---

It's Saturday and to start the weekend in the best way I thought I would share some positive things right now! Previously, I shared both positive and negative (+ and -) but since the world is already as negative as it is, I only share positive things in these types of posts. A list of positive things right now comes here 👇🏼

+ I'll take my second dose of vaccine in less than two weeks! I do not long to take a syringe, but on the other hand to get my vaccine passport so I can among other things, meet my sister in the pictures above much more often than I have done in the last 1.5 years.

+ I finally feel that I have started to restore my sleep cycle which has been f*cked up due to the fact that I slept 4-5 hours per night throughout the month of July and worked from 7-00 every day in principle.

+ I look forward to the July salary coming in August because I worked so incredibly hard then. Should not buy anything special but almost every penny ends up straight into the savings account for my next home of course.

+ Speaking of jobs, I'm happy with the number of hours I got at my job this month so far. After all, I only have one hourly job, so I am incredibly happy with all the hours I get, even if they vary a lot.

+ At the beginning of next week I have a lunch booked with two of my cousins ​​and F. Looking forward to it so much, even though it was only a week since we last saw but you never get tired of them. A little sadder thing though is that one of my cousins ​​who is closest to me, moves at the end of next week when she will study to be a nurse in another city. Sad for me, but at the same time so happy for her sake!

+ Last but not least, I find it incredibly positive to not have to return to school after the summer for the first time in 13 years. So incredibly nice to get rid of school and all the stress and pressure it brings and I really do not miss going to school. Feels like I took the student about 5 years ago, even though it was only 2 months ago. In any case, I had wanted to experience my student day again, at least the evening/night that I was only allowed to spend with those I wanted and like.

This was what I could come up with right now that is positive and that is happening right now or in the near future. Today is Saturday and many hours of work are expected for me, but it is extra nice and work when you know that you get a little extra every hour because it is a weekend. Hope you have a great Saturday whether you are free or working like me.

Hug!!

#bestofnouw #nouwinfluencer

Gillar

Kommentarer