när lammen tystnar

När det är höstlov vilket många av mina läsare har är det perfekt att hinna kolla på bra filmer och serier! Jag vill verkligen tipsa om filmen När lammen tystnar som jag har sett två gånger på fyra dagar. Anledningen till det var att vi skulle se filmen på vår psykologilektion och just den lektionen hade jag en inbokad körlektion. Jag vill inte missa filmen ifall vi skulle göra ett arbete om filmen och därför såg jag, mamma och pappa filmen tillsammans. Men dagen efter vi hade sett filmen ringde min körskola och frågade om det gick bra att avboka lektionen vilket var ok för mig så jag gick på psykologilektionen jag egentligen skulle missa och därför såg jag filmen ännu en gång. Det är verkligen en fantastisk film trots att den är så gammal (från 1991) och den är verkligen sjuk på många vis. Wikipedia beskriver handlingen om filmen så här: Seriemördaren "Buffalo Bill" kidnappar, mördar och skinnflår unga kvinnor medan polisen står handfallna. En ung FBI-aspirant, Clarice Starling, skickas till den inspärrade och extremt farlige psykopatiske seriemördaren och psykiatern Hannibal Lecter för att få hjälp med fallet. När "Buffalo Bill" kidnappar ännu ett offer, en senators dotter, intensifieras jakten efter honom. Det blir en kamp mot klockan, och den ende som tycks kunna hjälpa Clarice att hitta den unga kvinnan är doktor Hannibal Lecter. Jag skulle inte rekommendera att se filmen själv första gången då den är väldigt hemsk men den är verkligen sevärd!

//

Now when it is autumn holiday which many of my readers have, it is perfect to watch good movies and series! I really want to tell you about the movie The silence of the lambs, which I have seen twice in four days. The reason for that was that we would see the movie on our psychology lesson and that particular lesson I had a booked driving lesson. I did not want to miss the movie if we were to do a work about the movie and that is why I, mum and dad saw the movie together. But the day after we saw the movie my driving school called and asked if it was possible to cancel the lesson which was ok for me so I went to the psychology lesson I would actually miss and therefore I saw the movie again. It is really a fantastic movie even though it is so old (from 1991) and it is really sick in many ways. Wikipedia describes the story of the movie like this: The serial killer "Buffalo Bill" kidnaps, kills and skins young women while police stand handcuffed. A young FBI aspirant, Clarice Starling, is sent to the incarcerated and extremely dangerous psychopathic serial killer and psychiatrist Hannibal Lecter for help with the case. When "Buffalo Bill" kidnaps another victim, a senator's daughter, the hunt for him intensifies. It will be a fight against the clock, and the only one who seems to be able to help Clarice find the young woman is Dr. Hannibal Lecter. I would not recommend seeing the movie alone the first time because it is very awful but it is really interesting!

#bestofnouw #film #filmtips #helsingborg #skåne #livsstil #personlig #personligt #höstlovsaktiviteter #höstlovsaktiviteter

Follow me on Instagram - @agnestheliin

Contact - agnesvera@telia.com

  • Tips

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229