mitt ekonomiska mål

Innehåller affiliate-länkar

​(Inlägget innehåller annonslänkar - This post has adlinks)

Tröja - Sweater (liknande - similar) HERE // Solglasögon - Sunglasses HERE

Jag har ALLTID varit väldigt målinriktad ända sen jag var väldigt liten och i nästan alla fall har jag klarat av målen jag haft. Vissa mål har jag varit väldigt öppen kring och berättat för andra medan vissa mål har jag valt att hålla för mig själv. Jag har en hel del mål just nu i livet och ganska stora mål faktiskt. Jag älskar att drömma och jag har alltid haft en väldigt stor fantasi vilket är positivt. För ett par veckor sedan berättade jag för pappa om målet samma dag jag bestämde att jag skulle ha målet och för ett par dagar sedan berättade jag om det för mamma. Det är ett ekonomiskt mål och pengar är något jag egentligen inte vill prata om eftersom att folk blir så lätt avundsjuka. Men jag har satt ett personligt mål när det gäller min ekonomi som endast berör min ekonomi och inte någon annans ekonomi. Jag har 3 år kvar på att klara målet, för jag har sagt att jag vill uppfylla målet när jag är 20 år. Alltså har jag ända på mig till den 25 januari 2023 då jag fyller 21 år den 26 januari 2023. Det låter länge men det är cirka 3,5 år och det är inget litet mål jag har om jag ska vara ärlig. Än så länge har jag uppfyllt nästan 70% av målet men det är hela 30% kvar. Jag kommer inte berätta vad målet är om, utan enbart att det är ett ekonomiskt mål. Om jag klarar målet kommer jag såklart skriva om det på bloggen men jag tror inte att ens då att jag kommer skriva exakt vad det handlar om. Men vem vet? Hittade ett bra citat om pengar/ekonomi på engelska: “It’s good to have money and the things that money can buy, but it is good, too, to check up once in a while and make sure that you have notlost the things that money can not buy.” Visst är det sant?

//

I have ALWAYS been very goal-oriented ever since I was very young and in almost all cases I have managed the goals I have had. Some goals I have been very open about and told others while some goals I have chosen to hold for myself. I have a lot of goals right now in life and quite big goals actually. I love to dream and I have always had a very great imagination which is positive. A couple of weeks ago I told dad about the goal the same day I decided that I would have the goal and a couple of days ago I told mum about it. It is an economic goal and money is something I really do not want to talk about because people are so easily jealous. But I have set a personal goal when it comes to my economy that only affects my finances and not someone else's finances. I have 3 years left on the goal because I have said that I want to meet the goal when I am 20 years old. So I have all my life until January 25, 2023 because I turn 21 on January 26, 2023. It sounds long but it is about 3.5 years and it is no small goal I have if I should be honest. So far, I have met almost 70% of the goal but that is a whole 30% left. I will not tell you what the goal is but only that it is an economic goal. If I pass the goal, I will of course write about it on the blog, but I do not even think that I will write exactly what it is about. But who knows? Found a good quote about money/finances in English: “It's good to have money and the things that money can buy, but it is good, too, to check up once in a while and make sure you have not lost the things that money can not buy." Sure, is that true?

#bestofnouw

Follow me on Instagram - @agneschristensson

Contact - agnesvera@telia.com?

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229