Min helg & alla planer för veckan

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller annonslänkar - This post has adlinks

Jacka - Jacket HERE // Polo tröja - Turtleneck HERE // Svarta byxor - Black pants HERE // Väska - Bag HERE // Datorfodral - Computer case HERE // Mobilskal - Phone case HERE // Ring HERE

Ny vecka och nya tag efter en bra helg! Min helg har verkligen varit bra och fredagen började med en kort skoldag och efter skolan hämtade mamma upp mig och vi körde mot affären för att storhandla. Jag kom hem och pluggade lite innan farfar kom och hämta mig för att jag behövde göra lite ärenden. På Väla köpte jag tre grejer och sedan var jag och hämtade ett väldigt spännande paket. På kvällen serverades det asiatisk mat här hemma och vi kollade handbollsmatch och serier. Dagen efter, på lördagen bloggade jag och pluggade lite under förmiddagen innan det var dags för match. Denna gång blev det en förlust, tyvärr och sedan åkte jag med farfar hem från matchen eftersom mina föräldrar skulle på fest. Lovisa (min kusin) följde också med hem och på vägen hem åkte vi inom mitt favorit sushi place och vi köpte med oss massor med sushi hem (bilder kommer). Vi lyssnade på musik, drack alkoholfria cider och chillade innan Lovisa åkte hem. Då kollade jag på serier och jobbade, jag fixade och förberedde massor med inlägg. Den sista dagen på helgen, söndagen vilket var igår alltså var så lugn och det blev massor med plugg och förberedelser inför veckan med att packa olika väskor, lägga fram outfits m.m. Åkte och fixade lite ärenden och övningskörde också en del. Jag bloggade också och kollade på serier, både med och utan mina föräldrar. Med andra ord en alldeles underbar helg och det är sista helgen som jag är barn, hahha så konstigt. Känns som att nu tills på söndag kommer jag säga "idag är sista gången jag tränar som barn", "idag är sista gången som jag jobbar som barn" osv osv, måste sluta med det nu hahha så tjatigt, eller?

Men nu är det i alla fall en ny vecka och det innebär nya planer och höjdpunkten på veckan är att "lilla" jag fyller 18 år, HUR SJUKT liksom? Har mycket bestämt denna vecka och det kommer säkert tillkomma ännu mer under veckans gång som inte är planerat än. Här är i alla fall veckans planer som är bestämda än så länge:

Måndag: Skola 8.00 - 16.00 och 2 timmars matteprov. Efteråt ska jag antagligen basta och bada i havet om jag orkar. Blir även lite plugg på kvällen och eventuellt lite blogg-fix. Ska försöka hinna med en promenad också när jag kommer hem!

Tisdag: Skola 8.00 - 15.45. Efteråt blir det jobb på Rögle mellan 17.15 - 21.30 ungefär. Ska plugga lite om jag hinner också, både skola och körkortsteori. Har btw namnsdag!

Onsdag: Skola 9.20 - 15.35. Jag har körlektion 11.25 - 12.25 och också innebandy-träning på kvällen. Blir en del plugg även denna dag.

Torsdag: Skola 8.00 - 14.05. Körlektion 06.50 - 07.50 och 14.30 har jag pedikyr (fotvård) inbokat hos G. innebandyträning igen på kvällen och även på torsdagen ska jag plugga massor.

Fredag: Skola 8.00 - 11.15. Annars ska jag nog bara träffa min fina vän, Sofia och jag får nog även lön på fredag (tror jag i alla fall). Ska försöka plugga massor så jag slipper plugga under helgen samt även plugga körkortsteori och fixa massor till bloggen. Antagligen blir det också att förbereda lite inför söndagen, som att till exempel handla en massa.

Lördag: Plugg och blogg-fix under förmiddagen, även körkortsteori. Sedan jobb på Rögle mellan 13.30 - 18.30 ungefär.

Söndag: JAG FYLLER 18 ÅR! Det blir brunch för hela släkten klockan 11.30 och mina närmaste hemma hos mig. Har egentligen match, men missar dessvärre på grund av den min födelsedag. Ska bara njuta av hela denna dagen och jag hoppas jag får lite gratulationer. Blir nog också att jag laddar ner Tinder igen haha, har ju blivit blockad så många gånger nu men nu kan jag inte bli blockad igen, för nu är jag 18. Sjukt btw att första gången jag någonsin laddade ner Tinder var just denna dag, den 26 januari fast för ett år sedan när jag hade brunch för släkten. Appen som utan tvekan gett mig några av de finaste minnena som jag har i mitt liv <3

Vi hörs imorgon igen :) Jag önskar er en superfin och bra vecka oavsett vad ni har för planer!

//

New week and new efforts after a good weekend! My weekend has really been good and Friday started with a short school day and after school my mum picked me up and we drove to the store to shop. I came home and study in a bit before grandpa came and picked me up because I had to do some errands. At Väla I bought three things and then I went and got a very exciting package. In the evening, Asian food was served here at home and we watched a handball game and series. The day after, on Saturday, I blogged and studied a little during the morning before it was time for a game. This time we lose, unfortunately and then I went home with my grandfather because my parents were going to a party. Lovisa (my cousin) also accompanied us home and on the way home we went inside my favorite sushi place and we bought lots of sushi home (pictures will come). We listened to music, drank non-alcoholic cider and chilled before Lovisa went home. Then I checked out the series and worked, I fixed and prepared lots of posts to you. The last day of the weekend, Sunday which was yesterday was so calm and there was lots of stuff and preparation for the week by packing different bags, presenting outfits and more. Went and fixed some errands and also exercise drove. I also blogged and watched shows, both with and without my parents. In other words, a really wonderful weekend and it is the last weekend I am a child, hahha so strange. Feels like now until Sunday I will say "today is the last time I train as a child", "today is the last time I work as a child" etc etc, must end with it now hahha so hilarious, right?

But now it is at least a new week and that means new plans and the highlight of the week is that "little" I turn 18, HOW SICK as well? Have a lot decided this week and it will surely add even more during the week that is not planned yet. Here are the plans for the week that are decided so far:

Monday: School 8.00 - 16.00 and 2 hour math test. Afterwards, I will probably swim in the sea and going to the sauna if I have energy. Will also be a little study in the evening and possibly a little blog-fix. Will try to go for a walk too when I get home!

Tuesday: School 8.00 - 15.45. After that, there will be jobs at Rögle between 17.15 - 21.30 approximately. Should study in a bit if I can, both school and driver's license theory. Have btw name day!

Wednesday: School 9.20 - 15.35. I have a driving lesson 11.25 - 12.25 and also floorball training in the evening. Become a piece of study even this day.

Thursday: School 8.00 - 14.05. Driving lessons 06.50 - 07.50 and 14.30 I have pedicures (foot care) booked in with G. Floorball training again in the evening and also on Thursday I will study lots.

Friday: School 8.00 - 11.15. Otherwise, I will probably just meet my beautiful friend, Sofia and I will probably also get a salary on Friday (I think anyway). Should try to study lots so I do not have to study during the weekend as well as study driving license theory and fix lots to the blog. Probably it will also be to prepare a little for Sunday, such as shopping a lot.

Saturday: Study and blog fix in the morning, also driver's license theory. Then work at Rögle between 13.30 - 18.30 approximately.

Sunday: I TURN 18 YEARS OLD! It will be brunch for the whole family at 11.30 and my closest at home. I have a game, but sadly miss it because of my birthday. I will just enjoy this whole day and I hope I get some congratulations. Will also be that I download Tinder again haha, have been blocked so many times now but now I can not be blocked again, because now I am 18. Sick btw that the first time I ever downloaded Tinder was just this day, the January 26, but a year ago when I had a brunch for the family. The app that has undoubtedly given me some of the most beautiful memories I have in my life <3

I will talk you tomorrow again :) I wish you a super nice and good week no matter what your plans are!

:#bestofnouw #nouwinfluencer

Gillar

Kommentarer