ett personligt mål under 2020

Hej hej bästa läsare <3 För ungefär en månad sedan skrev jag ett inlägg HÄR med mina mål för 2020 vilket var ett väldigt bra och intressant inlägg om ni frågar mig. Men häromdagen kom jag på ett annat mål som är ett väldigt personligt mål som jag gärna skulle vilja berätta för er om. Jag har ju sagt det förr, men jag tror verkligen på det här med att om man berättar om andra om till exempel sina mål så tror jag det blir blir lättare att uppnå. För till exempel om man hade haft som mål att gå ner i vikt, så hade ju då till exempel omgivningen kunnat stötta en och vägleda en för att klara det. Men åter till mitt nya mål och målet är att jag inte ska förstöra några relationer till människor jag faktiskt tycker om och jag ska helt enkelt bli en sällare människa rent generellt. 2019 var på många sätt en väldigt bra år men samtidigt är det nog det året som jag har avslutat relationer med flest människor, både nära vänner och andra människor. Det har nog att göra med dels missförstånd men också mina känslor och humör. Både mitt humör och mina känslor sitter ju utanpå kroppen och jag har ju oftast inte några gränser, jag skriver och säger exakt vad jag tycker, tänker och känner vilket ofta leder till tråkiga konsekvenser och allra mest drabbad av de konsekvenserna blir ju jag själv. Jag är så trött på onödiga småtjafs och bråk som egentligen, i grund och botten är helt meningslösa. Jag ska sluta döma människor innan jag träffat dem, jag ska kontrollera mitt humör bättre och jag ska börja bry mig mer om fler människor än vad jag gör idag. Känns som att det ändå är ett realistiskt mål precis som mina andra mål jag har för 2020 så jag tror inte det ska vara några jätteproblem. Dela gärna med er av era mål nere i kommentarerna :) Alltid lika intressant och kul att läsa vad andra har för mål!

//

Hi hi best reader <3 About a month ago I wrote a post HERE with my goals for 2020 which was a very good and interesting post if you ask me. But a few days ago I came upon another goal which is a very personal goal that I would like to tell you about. I have said it before, but I really believe this by telling others about for example their goals, I think it will be easier to achieve. For example, if you had the goal of losing weight, then for example the environment could have supported one and guided one to cope. But back to my new goal and the goal is that I should not destroy any relationships with people I actually like and I should simply become a nice person in general. 2019 was in many ways a very good year, but at the same time it is probably the year that I have ended relationships with most people, both close friends and other people. It has to do with partly misunderstandings but also my feelings and mood. Both my mood and my emotions are outside the body and I usually have no boundaries, I write and say exactly what I think, think and feel, which often leads to boring consequences and the most affected by those consequences is myself. I am so tired of unnecessary small fuss and fights that really, basically, is completely meaningless. I will stop judging people before I meet them, I will control my mood better and I will start to care more about more people than I do today. Feels like it is still a realistic goal just like my other goals I have for 2020 so I do not think there should be any huge problems. Feel free to share with you your goals down in the comments :) Always interesting and fun to read what others have for goals!

#bestofnouw #nouwinfluencer

Follow me on Instagram - @agneschristensson

Contact - agnesvera@telia.com

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229