att ha familj i andra länder

S0m de flesta vet har jag en hel del släkt och familj som inte bor i Sverige tyvärr. Killen på bilden, min yngsta kusin Erik som är 9 år bor i Danmark tillsammans med hans syster och min kusin Ellen som är 12 år samt min faster Tulle (Kristina) och deras danska pappa Søren. Dock ses vi väldigt ofta ända, åtminstone en gång i månaden och ibland flera gånger i månaden. Dock är det väldigt olika, men till exempel i augusti sågs vi två gånger och i september. Även en utav mina två fantastiska mostrar bor i Australien vilket hon gjort i drygt 20 år tillsammans med hennes man, Paul som är australiensare. Jag har varit i Australien två gånger under nästa en månads tid båda gångerna medan Carola och Paul har varit i Sverige betydligt oftare, senaste gången de var här var faktiskt i år. För mig är det helt normalt att inte ha hela min familj på andra sidan gatan som vissa familjer har utan min familj är lite över allt i världen. När man väl träffas uppskattar man då tiden extra mycket och jag tror man kommer känna så ännu mer ju äldre man blir. Sen har jag även släktingar lite här och var även här i Sverige, min andra moster, Chrisse bor ju till exempel i Småland i Vimmerby vilket är fyra timmar bort och mina nästkusiner har tidigare bott i Afrika men nu flyttat till Sverige/Danmark igen. Familj kommer alltid vara nummer 1 för mig oavsett var jag bor eller var dem bor och det gäller både min pappas sida och min mammas sida. Är extremt tacksam över att jag hade turen att få den bästa familjen man någonsin kunde tänka sig!

//

As most people know, I have a lot of relatives and family who do not live in Sweden unfortunately. The guy in the picture, my youngest cousin Erik who is 9 years old lives in Denmark with his sister and my cousin Ellen who is 12 years old and my aunt Tulle (Kristina) and their danish dad Søren. However, we are very often seen all the time, at least once a month and sometimes several times a month. However, it is very different, but for example in August we saw twice and in September. Also one of my two fantastic aunts lives in Australia, which she has did for over 20 years with her husband, Paul who is australian. I have been to Australia twice in the next one month both times while Carola and Paul have been in Sweden much more often, the last time they were here was actually this year. For me it is perfectly normal not to have my whole family across the street that some families have but my family is a bit all over the world. When you meet you will then appreciate the time extra and I think you will feel so even more the older you get. Then I also have relatives here and there in Sweden, my other aunt, Chrisse lives for example in Småland in Vimmerby which is four hours away and my second cousins have previously lived in Africa but now moved to Sweden/Denmark again. Family will always be number one for me, no matter where I live or where they live, and that applies to both my dad's side and my mum's side. I am extremely grateful that I was lucky enough to have the best family you could ever imagine!

#bestofnouw #helsingborg #skåne #danmark #familj #släkt #kusin #personligt #livsstil

Gillar

Kommentarer