Är det verkligen rimligt att detta är så dyrt?

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller reklamlänkar - This post has adlinks

Sport bh - Sports bra (mycket liknade/very similar) HERE (click!!) / Tights (mycket liknande/very similar) HERE (click!!)

Först och främst, vill jag bara säga tack för alla meddelande jag fick privat igår efter mitt blogginlägg jag skrev. Det kändes genast mycket lättare och bättre, och det känns bra. Det har hänt väldigt mycket i mitt liv detta året som tyvärr varit jobbigt att hantera för mig och som påverkat allt i mitt liv, 2021 har so far varit mitt sämsta år i mitt liv. 2020 var bra för mig trots Corona, men trots att halva 2021 inte ens gått så vet jag redan att detta året kommer vara ett av de sämsta i mitt liv, tyvärr. Flera hastiga dödsfall runt om kring mig, och allra värst var det att jag förlade min morfar så hastigt från ingenstans. Att min framtid blev inte som jag tänkt, för familjen jag skulle vara Au-pair hos, skiljde sig och därför blir det ingen flytt till Schweiz. Detta är bara två av alla saker jag behövt igenom detta året, men mycket mer har hänt som jag inte delat med mig på bloggen.

De senaste veckorna har också varit extra jobbiga då en person jag står väldigt nära, har svävat mellan liv och död pga corona och det har varit väldigt jobbigt. När jag hade Corona var det ju som en piss i mississippi, men tyvärr vet jag flera som blivit allvarligt sjuka och allra värst har det varit för denna personen som snart varit sjuk i tre veckor och varit sängliggandes 22-23 av dygnets 24 timmar. Knappt kunnat äta, andningssvårigheter, svimmat flera gånger osv. Äcklas över dessa människor som fortsätter leva som vanligt (vilket denna personen inte gjort), och åker utomlands vilket leder till att nya mutationer uppstår samt går på fester. Usch, jag hoppas verkligen alla som gör detta själva blir sjuka, så dem faktiskt förstår hur allvarligt det blir för vissa. Och nej, det är inte bara gamla eller överviktiga människor som drabbas - även unga och elitidrottare har drabbats fruktansvärt av detta virus.

Nog om Corona, så är det nu bara 15 (!!) dagar kvar tills studenten, längtar så mycket. Jag kommer ju varken gå på bal, lärarmiddag osv eftersom det inte är något som lockar mig men jag hade ju bestämt mig för att i alla fall att vara på champagne frukosten. Men nu har jag ingen lust till det och betala 285 kr för en frukost som omöjligt kan kosta 12 000 kr (42x285). Jag vet INGEN som betalat så mycket för en champagne frukost, och det är inte ett rimligt pris vilket ALLA jag känner håller med om. Mamma berättade senast igår att en hon känner som ska studenten, betalar 50kr för att ALLA ska ha råd att komma och så tar man med egen champagne/alkoholfritt. Och de andra jag känner har max betalat 75-150 kr, och då har jag dryck ingått. Nu är det ju billigare att äta en lyxig hotellfrukost på ett fint hotell. 285 kr för en champagne frukost där det inte serveras champagne, utan bubbel. Ja jag anar verkligen ugglor i mossen, precis som alla jag berättar detta för, gör också.

Nu ska jag ta på mig regnkläder alldeles strax och bege mig ut på en lång runda innan farmor hit med middag, hon ska köpa min favorit sallad som hon vet jag älskar. Nu har jag ju inget plugg kvar, men har en massa annat praktiskt som behövas fixas med. Men ska försöka kika in här igen senare, kram <3

---

First of all, I just want to say thank you for all the message I received privately yesterday after my blog post I wrote. It immediately felt much easier and better, and it feels good. A lot has happened in my life this year which unfortunately has been difficult to manage for me and which has affected everything in my life, 2021 has been my worst year in my life. 2020 was good for me despite Corona, but despite the fact that half of 2021 has not even passed, I already know that this year will be one of the worst in my life, unfortunately. Several sudden deaths around me, and the worst part was that I placed my grandpa so hastily out of nowhere. That my future did not turn out as I had hoped, for the family I would be an Au-pair with, was separate and therefore there will be no move to Switzerland. These are just two of all the things I needed through this year, but much more has happened that I did not share on the blog.

The last few weeks have also been extra hard as a person I am very close to, has hovered between life and death due to corona and it has been very hard. When I had Corona, it was like a piss in mississippi, but unfortunately I know several who have become seriously ill and the worst has been for this person who was soon sick for three weeks and was bedridden 22-23 of the 24 hours of the day. Barely able to eat, difficulty breathing, fainting several times, etc. Disgusted at these people who continue to live as usual (which this person has not done), and go abroad which leads to new mutations arising and going to parties. Wow, I really hope everyone who does this themselves gets sick, so they actually understand how serious it gets for some. And no, it's not just old or overweight people who are affected - young and elite player have also been terribly affected by this virus.

Enough about Corona, there are now only 15 (!!) days left until the student, longs so much. I will not go to the prom, teacher's dinner, etc. because it is not something that attracts me, but I had decided to at least be at the champagne breakfast. But now I have no desire to do so and pay 285 SEK for a breakfast that cannot possibly cost 12,000 SEK (42x285). I know NO ONE who paid that much for a champagne breakfast, and it's not a reasonable price which EVERYONE I know agrees with. Last week, my mother told me that someone she knows who is going to the student, pays 50 SEK for EVERYONE to be able to afford to come and then you bring your own champagne/alcohol-free. And the others I know have paid a maximum of 75-150 SEK, and then I have included drink. Now it is cheaper to eat a luxurious hotel breakfast in a nice hotel. 285 SEK for a champagne breakfast where no champagne is served, only bubble. Yes, I really "smell a rat", just like everyone I tell this to, does too.

Now I'm going to put on rainwear very soon and go out on a long round before grandma comes here for dinner, she's going to buy my favorite salad that she knows I love. Now I have no school work left, but I have a lot of other practical things that need to be fixed. But will try to look in here again later, hug <3

#bestofnouw #nouwinfluencer

Gillar

Kommentarer

Chrisse
,

Hej kul att du fortsätter med skrivandet 🥰

Det låter så dyrt - hoppas det är riktig champagne 🍾

agnesvera
agnesvera,
Tack <33 Ja verkligen, nej tror inte ens det är champagne. "bara" bubbel <3
nouw.com/agnesvera
nellielillskog
nellielillskog,

Det var den dyraste champagnefrukosten jag hört!! När vi hade det så gjorde vi som ett ”knytkalas” att man delade upp vilka som stod för vad och sen fick man betala alkoholen själv 😅

nouw.com/nellielillskog
agnesvera
agnesvera,
Skönt att få det bekräftat från ännu fler håll, att det inte är rimligt pris. Det låter som en mycket bättre idé det ni hade, smidigare och billigare för alla att ha det så. Eller att man hade bestämt budget innan gemensamt liksom <3
nouw.com/agnesvera
Carola
,

Yep Corona är skit! Vi stängde gränserna till Aussie land och just nu har bara Melbourne 22 personer med Corona, så inga inrikes flyg kan gå dit och man kan heller inte åka dit på annat sätt, samt de kan heller inte lämna Melbourne/Vic förutom om är speciella förhållanden, vi är ganska nöja med dessa lockdowns och att vi snabbt stänger ner området med Corona. Men saken är den att vi vet att det är bara en tidsfråga innan vi kanske får ett stort nummer med Corona igen...vem vet.. skönt att personen med C mår lite bättre🥰 Vem vet vad som är rätt eller fel med hur vi hanterar och lever med Corona🙏🏻
Jisses så dyr frulle med dryck, det är verkligen over the top😜 jag var inte heller på allt som hände med studenten, ville bara sluta skolan och lämna det bakom mig😄😄 kram kram 💞💞💞💞💞🥰🥰🥰

agnesvera
agnesvera,
💕💕💕💕💕 kram!!
nouw.com/agnesvera