Äntligen är jag ledig, alla hjärtans dag och mina sportlovsplaner

Innehåller affiliate-länkar

Jacka - Jacket HERE // Täckbyxor - Shell trousers HERE // Mössa - Beanie HERE

Vet ni vad det är för dag, idag? Och nej, det är inte alla hjärtansdag, det är imorgon. Idag är det nämligen den 13 februari vilket innebär att om några timmar får jag sportlov och är ledig från skolan tills den 24 februari och det är ju underbart. Det är ju "bara" 11 dagar som jag är ledig, och helt ledig kommer jag verkligen inte va, för det är fullt fokus på körkortsteorin hela helgen och nästa vecka, innan jag har mitt teoriprov och uppkörning. Dessutom kommer jag också behöva plugga en hel del skolrelaterade ämnen, såsom matte, svenska, psykologi och natur till exempel. Jag kommer jobba på Rögle både nu på lördag och på torsdag (om en vecka) så det blir fullt ös som alltid i mitt liv. Ska även fira min farmor som fyller år, vara med vänner och flera andra saker. Men det ska bli skönt med några extra sovmorgnar och att inte behöva komma hem 16-17 varje dag vilket ni nog förstår!

Min alla hjärtans dag kommer jag inte fira med någon partner utan jag tror bara att jag ska vara hemma själv och beställa hem sushi och ta en cider och spela lite musik. Låter kanske tråkigt, men för mig är det precis så jag vill ha det! Jag är omringad med människor mer eller mindre alla timmar om dygnet och när jag då får en kväll helt med mig själv, är det så underbart. Alla hjärtans dag är i ming ögon bara en dag för butiker och företag att tjäna massa pengar, ingenting annat liksom. Något som jag tycker är väldigt konstigt med den här dagen är att så många som är i ett förhållande, lägger ut massa bilder på sin partner på just alla hjärtans dag och det känns ofta som att många gör det för att skryta vilket bara är så töntigt. Min dag är inte den 14 februari, det är den 11 november när det är alla singlarnas dag, den dagen är ju så mycket coolare. För mig är det så skönt att jag inte har något behov att vara i ett förhållande utan att jag är så nöjd över mitt liv, precis som det är. Jag klarar mig själv eftersom jag är självständig och är inte intresserad av att behöva "försörja" någon annan med mina pengar. Finns ju en del tjejer och killar som är i ett förhållande "bara för att" och att dem liksom tagit "första bästa" typ. Jag är så medveten om vem jag är och jag är kräsen, därför kommer jag aldrig gå in i ett förhållande om det liksom inte är 100% och det har det inte varit hittills i mitt liv. Ha en fin torsdag <3

//

Do you know what it is today, today? And no, it is not Valentine's Day, it is tomorrow. Today it is February 13 which means that in a few hours I will get sports break and be free from school until February 24 and that is wonderful. After all, it is "only" 11 days that I am free, and completely free I will not be, because there is full focus on driver's license theory all weekend and next week, before I have my theory test and driving. In addition, I will also need to study a lot of school-related subjects, such as math, Swedish, psychology and nature science for example. I will work at Rögle both now on Saturday and on Thursday (about a week) so it will be full roll, as always in my life. Will also celebrate my grandmother who have birthday, be with friends and several other things. But it will be nice with some extra sleeping mornings and not having to come home 16-17 every day which you probably understand!

My Valentine's Day, I will not celebrate with any partner, I just think I should be home myself and order sushi and take a cider and play some music. Sounds boring, but to me it is just the way I want it! I am surrounded by people more or less all hours of the day and when I get a night completely with myself, it is so wonderful. Valentine's Day is, in my opinion, just a day for stores and companies to make lots of money, nothing else as well. Something that I find very strange about this day is that so many who are in a relationship post lots of pictures of their partner on Valentine's Day and it often feels like many are doing it to brag which is just so goofy . My day is not February 14th, it is November 11th when it is all the singles day, that day is so much cooler. For me, it is so nice that I have no need to be in a relationship without being so happy with my life, just as it is. I can manage myself because I am independent and not interested in having to "pay for" anyone else with my money. There are some girls and guys who are in a relationship "just because" and that they have taken the "first best" type. I am so aware of who I am and I am picky, therefore I will never enter into a relationship if it is not 100% and it has not been so far in my life. Have a nice Thursday <3

#bestofnouw #nouwinfluencer

Gillar

Kommentarer