AA - DAGLIGA REFLEKTIONER

EN NY MEDVETENHET

Hon har fått en gåva som innebär en ny medvetenhet och en ny tillvaro.

Vi är många i AA som grubblar över vad ett andligt uppvaknande är. Jag letade efter ett mirakel, något dramatiskt och världsomstörtande. Men det som vanligen händer är, att en känsla av välbehag och frid för oss upp på en ny medvetandenivå. Det är vad som hänt mig. Mitt vanvett och mitt inre kaos försvann och jag gick in i en ny dimension av hop, kärlek och frid. Jag tror att graden av mina fortsatta upplevelser i den nya dimensionen helt beror på den uppriktighet, grundlighet och innerlighet jag lägger ner i mitt arbete med AA:s Tolv Steg.

NA - BARA FÖR IDAG

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Var dag försöker jag starta min dag genom att läsa ett stycke ur både NA:s Bara för idag och AA:s Dagliga reflektioner. På så sätt kan jag känna frid och lugn. Att ta dagen som den är. Och NEJ jag är inte kristen. Jag har inte heller funnit min högre makt än. Ens högre makt eller "Gud, så som vi uppfattar honom" kan vara vad som helst, för dig kanske ett suddgummi, gubben i himlen,  och för mig mitt program eller what´s so ever

AA - DAGLIGA REFLEKTIONER

EN MÄKTIG TRADITION
Åren innan boken "Anonyma Alkoholister"gav ut hade vi inget namn... Med liten majoritet blev besluten att kalla vår bok "Vägen ut"... En av våra första medlemmar utan grupp... hittade exakt tolv böcker som redan hade titeln "Vägen ut"... Därför blev "Anonyma Alkoholister" vårt nästa val. Så gick det till när vi fick ett namn på boken med våra erfarenheter, ett namn på vår rörelse och, som vi nu börjar skönja, en tradition med mycket stor andlig innerbörd,

Alltsedan Bills minnesvärda beslut i Akron att hellre gå in i en telefonkiosk än i hotellbaren har en Högre makt ofta gjort sig känd vid kritiska ögonblick i vår historia, Den betydelsen som anonymitetsprincipen så småningom skulle få kunde blott svagt (om alls) anas under rörelsens tidigaste år. Turen tycks ha spelats in, till och med när vår gemenskap fick sitt namn.
Gud är inte främmande för anonymiteten och visar sig ofta i mänskliga angelägenheter i form av "tur", "slump" eller "sammanträffande." Om anonymiteten, lite av en slump, blev den andliga grundvalen för våra traditioner, kanske Gud agerade anonymt för vår sak.Bild nedan

NA -BARA FÖR IDAG


Likes

Comments