Aconomics

Välkommen till Aconomics!
(Instagram @anna.aconomics)
Mitt namn är Anna och ett av mina intressen är ekonomi - aktier och investeringar. I bloggen Aconomics vill jag inspirera fler kring detta och öka ekonomiskt medvetande! Självklart är alla välkomna hit men jag vill lyfta fram att en stor anledning till att jag startade denna blogg är för att jag vill öka ekonomisk medvetenhet hos kvinnor. I strävan efter ett mer jämställt samhälle tror jag att ekonomisk jämställdhet är en viktig komponent, därför vill jag inspirera kvinnor att bli mer medvetna kring sin ekonomi och sitt sparande.

Blogg
  • Ingen aktivitet