2bloggarien

Jenny

2 bloggar i en växte fram under en paus från vardagslivet. Ute på en restaurangs uteservering hittade vi namnet som vi tyckte klingade bra!
I 2 bloggar i en kan du som läsare följa med oss; Jenny & Ingela genom livet.

Blog
  • No activity