Jag vet inte hur ny trenden är, men jag har nyligen lagt märke till många ungdomars tendens att acceptera nästintill fascistiska tankesätt så länge som dessa endast stödjer deras bild av acceptabla åsikter och censurerar allt som är utanför detta spektrum.

Och om ni, kära läsare, inte förstått vad jag pratar om än, så kan jag då avslöja att det så klart är SD det handlar om. För vilket annat parti skulle det möjligtvis vara okej att diskriminera emot i dagens alltmer fria värld, de är ju bara rasister trots allt... Eller?

Vad folk inte tycks förstå är att demokrati som princip ska ge alla rätten att utrycka sina åsikter, oavsett hur avskydda dessa må vara av den allmänna massan då demokrati betyder "folkets styre" och om man då tror på demokrati som styrelsesätt så borde man rimligtvis acceptera alla partier som representerar folket, rasistiska eller ej.

Men att hålla med dem behöver man inte. Att låta SD tala innebär inte att man på någon nivå håller med dem eller att man respekterar deras ideologi, utan istället att man respekterar den demokratiska grund som vårt samhälle är byggt på. Dessutom så uppmuntras då ett hälsosammare diskussionsklimat där alla åsikter kan höras vilket i sin tur leder till en direktare demokrati där folkets åsikter lättare när beslutsfattande politiker.

Att försöka censurera åsikter man inte håller med om löser inga problem, det sveper dem bara under mattan där de sakta växer ända tills de slutligen blir svårare att hantera än vad de var från början. Om inte att kan man ju kolla på hur bra denna taktik har gått hittills...

Ignorans och andra bakåtsträvande samhällsuppfattningar försvinner inte bara för att ni inte lyssnar på dem, problemet är mycket bredare än så, det måste bemötas i en rationell diskussion där våra demokratiska principer respekteras. Fascism är aldrig acceptablet, även om de som utövar det strävar efter vad de anser vara samhällets bästa.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Hej hjärtligt välkomna till min nya blogg "You Will Get Triggered"!

Målet med denna bloggen är att bidra till en aktiv diskussion av aktuella samhällsproblem och diverse andra ämnen som jag anser vara värda att talas om. Jag tror starkt på att nyckeln till ett hälsosamt diskussionsforum ligger i objektivitet och rationalitet då dessa pelare låter oss se världen omkring oss som den verkligen är, utan att bilden dimmas av personliga åsikter och känslor. Utifrån detta kan man sedan skapa sig en åsikt grundad i fakta istället för det emotionella.

Jag kan för övrigt berätta att jag är en 17-årig gymnasieelev från Lund med stort politiskt intresse och alldeles för mycket fritid vilket leder till att den här bloggen blir det självklara valet av fritidsaktivitet.

Likes

Comments