kommunikation som kan vara indirekt på två sätt. kommunikation som levereras i mellan händer i mellan sändaren och mottagaren.

kan vara inlindat i dold information eller metaforer

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Information som går mellan sändare och mottagare utan mellan händer och utan dolda budskap eller metaforer.

Likes

Comments

Envägskommunikation är ensidig kommunikation utan återkoppling så som tex tidning, radio osv.

Tvåvägskommunikation är tvåsidig kommunikation är mottagaren kan svara och ge information.

Likes

Comments

I vardagen kommunicerar vi inte bara med människor utan flera saker så som t.ex. våra telefoner.

Under 1 dag kommunicerar vi med ett rad saker där vi kan vara både sändare och mottagare. dessa saker är tex,

tv, lärare, busschaufför och film .

Likes

Comments

Brus är störande faktorer som försvårar kommunikationen mellan sändaren och mottagaren. detta kan vara tex hög ljud eller överflödig information som har motsägelser

Likes

Comments

Sändare skickar iväg budskap som har ''kodats'' med egna erferanheter osv. Budskapet når mottagaren som gör en en personlig avkodning

Likes

Comments

Intellektuel betydelse- den gör så att vi kan förmedla och ta emot imformation och kunskap

Social betydelse- den gör så att vi kan tillfredsställa vår social behov och upprättshålla relationer med vänner och familj

Psykologisk betydelse- ser till att vi kan uttrycka vår identitet och känslor och sedan få dessa bekräftade

Likes

Comments