Będąc na wycieczce we Lwowie,można wybrać się na spacer po parku, jest tam sporo ciekawych gatunków drzew, atakże ławeczki do rozmyślania i podziwiania uroków natury. Wędrując wąskimialejkami, można miło spędzić czas. W trakcie zwiedzania zabytkowych budowli,odnaleźć można elementy kultury także polskiej, a sam język ma wiele wspólnegoz naszym, gdyż pochodzą z jednego wspólnego. Fakty historyczne potwierdzają,także dawniejsze współistnienie Polski i Ukrainy, jako jednego KrólestwaPolskiego, przez co wiele zabytków w tamtejszym regionie ma ścisły związek zPolską i naszą tradycją, dodatkowo warto podkreślić fakt, że pałace byływówczas projektowane przez polskiego architekta, a ich świetność można weLwowie podziwiać do dnia dzisiejszego.

Plac Adama Mickiewicza

To jedno z takich miejsc doktórych chce się wracać. Znajdujący się na jego środku pomnik, to okazałarzeźba przedstawiająca kolumnę Adama Mickiewicza, mierząca w całości 21 metrów,która powstała w 1904 roku.

Co jeszcze zwiedzić?

Będąc we Lwowie warto udać się naulice, przy których, budowano kiedyś pałace, jest ich wiele, a większość dobrzezachowana. Cieszą swoją świetnością do dziś, a także mogą być dobrymi obiektamina widokówki. Zbudowane na podstawie szkiców architektonicznych polskiegofachowca, zostały wzniesione z dużym rozmachem. Każdy pałac stanowił dość dużąpowierzchnię mieszkalną, mającą sprawić, aby życie szlachty, w niemmieszkającej było dość wygodne, a także nieco na pokaz, niczym współczesnychcelebrytów. W ich murach często odbywały się przyjęcia i bale, na którezapraszana była cała arystokracja. W czasach zmiany władzy, niektóre pałacerozbierano, celem pozyskania budulca dla domów mieszkalnych, a że były one dośćsporych rozmiarów i z dobrej jakości materiałów, można było dzięki temuzbudować kilka, mniejszych domów. Jednym z przykładów, takiej rozbiórki byłPałac Potockich, który został odbudowany kilka razy w historii swojegoistnienia, a obecny jego stan można podziwiać korzystając z wycieczki do Lwowa.

Likes

Comments

Wyjeżdżając na Ukrainę,zwiedzanie można zacząć od wschodnich kościołów, w wśród nich cerkwie orazkościoły katolickie i grekokatolickie. W każdym z nich da się odnaleźć zarównotakie same, jak też inne elementy religii chrześcijańskiej, z którychwszystkie, wschodnie odłamy kościoła się wywodzą. Próba jednoczenia ichwspółcześnie określana jest mianem ekumenizmu.

Zabytkowe ikony i rzeźby

Wiele z tego rodzaju budowli,stanowiących miejsce obrzędów religijnych, pochodzi z tego samego okresu wsztuce, czyli rokoko. To właśnie wtedy przywiązywano dużą wagę do szczegółów,takich jak bogate zdobnictwo. Perfekcyjne zdobienia, a także malowane złotąfarbą wykończenia, to tylko niektóre istotne elementy upiększające z tamtegookresu. Dodać trzeba, że niektóre dzieła były rzeczywiści ozdabiane prawdziwymzłotem, a także kamieniami szlachetnymi, mającymi stanowić dodatkowe datki iwzbogacać nie tylko samo dzieło, ale całe kościoły i stanowić hojne dary dlaświętych na danych obrazach przedstawianych.

Konserwacja zabytków

To dziedzina zajmująca sięodnawianiem starych i bardzo wartościowych dzieł, z różnych okresówhistorycznych. Każdy element zostaje odnowiony, tak aby zachował swój pierwotnywygląd, odpowiednio dopasowane farby i ich kolorystyka, mają przywracać dawnąświetność. Takie zabiegi wykonuje się z należytą starannością i precyzją. Poszczególneelementy są odnawiane fragment, po fragmencie, aby zachować wysoką jakość, asama renowacja nie różniła się od oryginału.

Malowane ręcznie figury, takżeodnawiane są ręcznie i za pomocą farb o trwałej jakości, o specjalnejstrukturze. Przywracanie im dawnego blasku, zajmuje wiele godzin, ale po takiejrenowacji, pozostaną one długo w dobrym stanie, a także nie będą dalejniszczały, bo z czasem farby tracą swój kolor, a przez to także swoją,dawniejszą świetność. Oferowane wycieczkina Ukrainę to gwarancja dobrej zabawy i możliwości poznania innej kultury,a także istotnych faktów historii, wspólnych dla obu narodów, polskiego iukraińskiego.

Likes

Comments