Header

Självklart blir den första delen av denna serie just Sverigedemokraterna. Det här kommer bli det svåraste partiet att hålla mig objektiv mot. Nu kör vi!

Kort beskrivning av partiet:
Sverigedemokraterna bildades 1988 och fick sina första kommunala mandat 1991. Det dröjde tills 2010 innan SD tog sig in i Riksdagen, då med 5,7% av rösterna (20 mandat).
2014 fick de 12,86% av rösterna. SDs politik har handlat mycket om Nationalism och invandring, speciellt i massmedia. Partiets historia kantas av skandaler, med järnrörsskandalen som den mest kända och våldtäktsskandalen den senaste.

Vad säger partiet om...
Flyktingar och invandring:
SDs invandringspolitik är vad de är mest kända för. Här ser vi ett citat taget från deras officiella hemsida, under fliken "Invandringspolitik":

"Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet."

SD har länge förespråkat en flyktingpolitik med fokus på att hjälpa där problemet finns istället för att ta emot och hjälpa här. De vill minska invandringen till Sverige och öka Sveriges stöd i andra länder. De påstår också att vi kan hjälpa fler för lika mycket pengar genom detta.

Ingenstans på sidan finns hänvisningar till statistiken och forskningen de använder.

Lag och ordning

På sidan "Kriminalpolitik" på Sverigedemokraternas hemsida står att SD vill skärpa straffen kraftigt för grov och upprepad brottslighet. De vill höja de skadestånd som döms och lagstifta om nya möjligheter för att komma åt den organiserade brottsligheten. Vad för nya lagar de menar nämns inte. De vill satsa pengar på en effektivitetsreform inom Polisen.

Sjukvård och äldreomsorg

Sverigedemokraterna föklarar att de vill ha en sjukvård som fungerar överallt- "Med en sjukvård värd namnet ska man inte ha mindre chans att överleva cancer bara för att man råkar bo på fel plats."

De förklarar att det endast finns 150 vårdplatser i hela landet för barn och unga (när jag går in på 1177.se och söker efter Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningar får jag 242 träffar. Om jag filtrerar efter Stockholms län får jag 31 träffar) och att de vill satsa mer på vård för psykisk ohälsa.

De skriver att det idag finns färre sjukhusplatser per invånare i Sverige än i Etiopien, men återigen hänvisar de inte till någon källa. Enligt World Health Organization (WHO) så spenderar Etiopien å andra sidan ca 20 dollar per invånare på sjukvården, medan samma siffra för Sverige ligger på över 2 000 dollar.

När det gäller äldrevård vill SD sänka pensionsskatten, ge de som vill möjlighet att arbeta längre, och öka livskvaliteten för de äldre. Hur detta skall göras är de dock tysta om- är det en hemlis?

Utbildning och skola

SD vill att staten ska styra skolan, för att kunna göra den lika bra överallt. De säger att invandringspolitiken har påfrestat skolan och sänkt utbildningskvaliteten. SD vill höja lärarnas status, skapa ett kunskapslyft i det svenska språket (just detta ämne, inget annat?) och ha fler vuxna i skolan.

Arbete

Det är svårt att utröna vad exakt SD vill genom det korta stycke om arbete som finns på deras hemsida. Vad vi kan se är att de vill att man ska kunna känna sig trygg i sin anställning, de vill att om man blir arbetslös skall ett skydd finnas och de vill införa en pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på effektivitet och rationalitet.

Under fliken "arbetsmiljöpolitik" står att SD värnar om den svenska modellen med kollektivavtal och villkor. Dessutom anser de att arbetsmarknads- och miljöpolitik skall beslutas om av folkvalda i Sverige, inte flyttas upp på överstatlig nivå (läs: inte EU).

Ekonomi, skatter, välfärd

Sverigedemokraterna förespråkar en "ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi". Skatten skall vara hög nog för att staten skall kunna värna utsatta grupper, hålla ihop samhället och erbjuda alla medborgare en hög grundläggande väldfärdsnivå. Däremot skall skatten inte vara så hög att den begränsar den enskilda individen från att försörja sig.

SD anser att arbete är det enda säkra medlet för att åstadkomma enskilt och allmänt välstånd. De ser stora fördelar i att behålla en svensk valuta och fastställer att socialt kapital och ekonomi går hand i hand.

Miljö

Sverigedemokraterna kräver skärpta straff för fartyg som förorenar Östersjön och vill ge Östersjön högsta prioritet för att åtgärda de miljöproblem som finns där.

De vill förbättra våra energisystem, men hur säger de inte. De ger heller inga exempel på hur en miljövänlig energiproduktion ser ut.

Hur som helst kallar de sig "partiet för en seriös miljöpolitik".

HBTQ+, feminism, jämlikhet

SD framhåller att de värnar om kärnfamiljen, men accepterar att detta upplägg inte fungerar för alla. De skriver att "mannen och kvinnans egenskaper kompletterar varandra" och därför är det ett barns rättighet att ha både en mor och en far i sitt liv.

Med detta som grund motsätter de sig statligt sanktionerad adoption för ensamstående, samkönade par och polyamorösa grupper (men är inte det bra? tänk att ha två av varje!).

De erkänner också att vissa föds med "ombytta" könstillhörigheter och att dessa skall få samhällets stöd. (Detta handlar alltså om transpersoner)

Gällande feminism och jämställdhet förespråkar SD en formell jämställdhet där varken män eller kvinnor diskrimineras eller särbehandlas baserat på kön.

Bostäder

Under fliken "Bostadspolitik" på Sverigedemokraternas hemsida finner vi en lista och ett stycke text. Listan börjar med "nollvision för asyl- och anhörighetsinvandring". I texten står det att bostadspolitiken under många år saknat framförhållning och antalet nyanlända är större än antalet bostäder. Ökad kompetens hos kommuner skulle snabba på bostadsbyggandet.

SD skriver också att bättre finansieringsmöjligheter för mindre byggföretag gör att fler kan konkurrera på marknaden vilket leder till minskade byggkostnader och vidare till billigare bostäder. Kombinera detta med en nollvision för asyl- och anhöriginvandring och vi har färre köpare och fler (och billigare) bostäder->löst problem!

Frågan är om invandring verkligen gör så stor skillnad på bostadsmarknaden...

Försvar/Militär

SD vill ge mer medel till försvaret och att försvarets första uppgift är att försvara Sverige. De skriver att "när Sverige återfått ett existensförsvar" kan vi åter bidra med militärt bistånd i fredsskapande syften.

I övrigt vill de minska internationella insatser, återinföra värnplikten och "trygga framtiden för svensk vapenindustri"- vad de nu menar med det.

Internationella frågor

Gällande EU är Sverigedemokraterna ganska negativt inställda. De vill inte att EU ska påverka Sverige utan vi skall styra oss själva. SD vill ha en folkomröstning om vårt fortsatta medlemskap i EU.Internationellt i övrigt är det svårt att hitta information om.

Källor och källkritik

World Health Organisation:

Drivs av Förenta Nationerna och samverkar med en stor del av världens länder för att främja människors hälsa.

1177 Vårdguiden:

Drivs av Sveriges landsting och regioner. De samarbetar med Folkhälsomyndigheten. Icke-kommersiell verksamhet.

Sverigedemokraterna:

SD.se är Sverigedemokraternas egna hemsida där de informerar om sin politik och sina åsikter.

Länkar:

http://www.who.int/gho/countries/swe.pdf?ua=1

http://www.who.int/gho/countries/eth.pdf?ua=1

https://www.1177.se/

https://sd.se/


Nästa del handlar om moderaterna.

Tack och Hej!Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Hej! Jag heter Jesper och är 18 år gammal. Nästa år skall jag för första gången rösta i valet, och jag har ingen aning om vad jag skall rösta på. Jag har vissa absolut inte-partier, och vissa jag kan tänka mig att rösta på, men det känns inte som om jag har koll.

Jag tänkte, "jag skulle vilja ha en guide, en objektiv titt på alla partier som tar upp de största frågorna och faktiskt ger mig en bild av partiet". Men det är svårt att hitta, hörni.

Så jag gör den själv. Jag menar, finns det ett bättre sätt att lära sig om partiernas agendor än att gräva sig djupt in i deras mörkaste hemligheter?

Så. Jag kommer göra en objektiv analys av de största partierna i Sverige. Jag tänker börja med riksdagspartierna och om jag vill så går jag även igenom de största partierna utanför riksdagen.

Varje analys kommer innehålla:

Beskrivning av partiet
Vad säger partiet om...
Flyktingar och invandring
Lag och ordning
Sjukvård
Utbildning och skola
Arbete
Äldreomsorg
Sveriges ekonomi
Miljö
HBTQ+
Feminism
Jämlikhet
Skatter/Välfärd
Bostäder
Försvar/Militär
Internationella frågor

Hur går det för partiet?

Kort diskussion kring konsekvenserna av att partiet får makten i Sverige

Personlig åsikt

Målet är att jag ska få bättre koll på politiken i Sverige. Enda anledningen att jag delar med mig är att andra kanske också vill veta.

Notera att jag, trots mina försök att vara objektiv, alltid kommer ha ett visst perspektiv på saker och ting och att det ibland kommer att skina igenom.

Jag tänkte börja från höger och jobba mig igenom raden av riksdagspartier. Enjoy!

Likes

Comments

Jag har skaffat en Fitbit. Det är ett litet armband som jag har på mig, som mäter min puls, räknar mina steg och håller koll på mig i allmänhet.

Den låter mig veta när jag når mitt stegmål för dagen och hejar på när jag är nära. Jag har satt mitt stegmål till 8000 steg per dag, trots att det rekommenderade stegmålet är 10 000. Detta för att jag går i skolan.

Fitbit rekommenderar att man går ca 250 steg i timmen. Om jag inte har gjort det, så påminner mitt armband mig om detta. Jättebra, men att ha en Fitbit har fått mig att inse något.

På skoldagar når jag nästan aldrig mitt stegmål.

Lektionerna är oftast 80 minuter långa. Detta innebär att för varje lektion har jag en förlorad timme, en ignorerad påminnelse. När jag kommer hem från skolan, klockan 16-17, så har jag knappt nått hälften av mitt stegmål.

För allt som sker i skolan är att jag sitter still.

Lösningen på detta måste inte vara fler idrottslektioner. Det gör inte att vi rör oss mer, bara att vi rör oss mer intensivt under en kort tid på dagen. Övriga 6,5 timmar vi är i skolan sitter vi fortfarande still.

Nej, det som behövs är kortare lektioner! Om en lektion inte är mer än 50-60 minuter så når vi det enkla målet på 250 steg per timme. Jag lovar att jag skulle nå mitt stegmål snabbare.

Det är ju deprimerande, att få en notis om att jag gått tre av 250 steg på en timme, flera gånger om dagen, varje dag. Och det är mer deprimerande att det är på grund av skolan.

Hur många steg brukar jag då ta i skolan?

Om jag äter i skolmatsalen blir det ca 2000-3000 steg per dag. Det jag räknar in i detta är promenader mellan lektioner, till och från matsalen, och till och från skolbussen, samt eventuella avstickare till cafét. Om jag räknar bort stegen till och från matsalen har jag ca 1000 steg kvar, som tagits mellan lektioner. Och räknar jag bort det har jag ca 100 steg tagna på lektionstid.

Vet ni vad? Det är nära barnmisshandel, att tvinga elever att sitta still så här länge. Vi hör från alla håll och kanter hur viktigt det är att röra på sig, att man ska stå upp vid sitt skrivbord på kontoret, att man ska ta en rast varje timme för att sträcka på benen. Men skoleleverna, framtiden, vi får inte möjligheterna till detta! Vi, som ska ta hand om världen i framtiden. Vi, som är det viktigaste samhället har. Vi sitter still, timme efter timme, medan ni undrar varför övervikt är så vanligt hos skolungdomar.

Hur många gånger på en skoldag som jag når 250 steg på en timme?
I medelsnitt, tre.

Likes

Comments

Det har gått för långt. Runt nyår ser jag mer artiklar och inlägg om skador, brott och problem än något annat, allt relaterat till fyrverkerier. En fyraåring fick en vilsen raket i ansiktet, en äldre man en smällare i ryggen, ambulanser tillkallas endast för att bli beskjutna. När ska vi ta tag i våra problem?

För problem, det har vi. Många.

Fyrverkerier, raketer. Det är vackert och ger en skön start på året, och många ser det som en självklarhet på nyårsafton att skjuta upp ett par och bidra till spektaklet på himlen. Jag älskar själv att se på fyrverkerierna och tycker det är fint, men jag ogillar det, precis som en vackert upplagd maträtt kan vara fin även fast man inte äter maten i fråga, eller som en heterosexuell man kan säga att en annan man är snygg.

Varför jag ogillar det?

Låt oss börja med Dessie. Dessie är 5,5 år gammal och väger femtio kilo. Hon är en Berner Sennenhund och min första hund, och hon är skotträdd. Riktigt. Skotträdd. En smäll och hon släpar in dig under skrivbordet med svansen mellan benen. Varje nyårsafton ligger hon där, och hon är inte ensam. Vi skrämmer livet ur alla möjliga djur för eget nöje, och sedan flockas det på djursjukhusen av husdjur som svalt raketbitar och ett par stackars rådjur kvävs till döds på pjäser som landat i skogen.

För inte städar vi efter oss! Vi skjuter upp raketerna och tänker inte på resterna. Varje år ligger där små bitar, pinnar och rullar överallt. Husdjur, vilda djur och småbarn löper hög risk för att plocka upp dem och äta på dem, vilket kan vara livsfarligt.

Mitt största problem med fyrverkerierna är dock inte djuren utan människorna. Ungdomar kommer över fyrverkerier och skjuter mot människor, inne i bostadsområden och mot statliga tjänstemän. Någon ropar "men det är 18-års-gräns på fyrverkerier!". Jag svarar: trevligt. Hjälper det?

Nej. Ungdomarna som skjuter behöver bara ha en myndig person i gruppen för att komma över fyrverkerier och det är hur lätt som helst att be en myndig kompis köpa raketer åt en. Hur kommer omyndiga över raketer? På samma sätt som 14-åringar får tag på tobak och droger.

Ungdomar tillkallade ambulans och sköt fyrverkerier mot den. En ruta krossades på polisstationen i Ljungby och raketer kastades in. En fyraårig flicka blev beskjuten efter att hennes mamma bett de ansvariga att inte skjuta när de gick förbi.


Det är tydligt att vi har problem med fyrverkerierna, så jag har en lösning. Istället för att vi varje år går igenom detta så förbjuder vi raketer för allmänheten och lämnar de vackra uppvisningarna till staten. Om kommuner eller städer arrangerar uppvisningar varje nyårsafton (och städar på nyårsdagen) så kan vi fortfarande njuta av det vackra, men städning sker och fyrverkerierna skjuts upp i mycket mindre skala. Dessutom blir det många gånger svårare för folk att få tag på fyrverkerier och bryta mot lagen (och dessutom riskera människoliv).

Slutsats: fyrverkerier är vackra och roliga, men skrämmer och skadar både djur och människor. Vi är inkapabla att hantera dem.
Därför bör större uppvisningar arrangeras i städer av staten så att de som vill kan se på vackra fyrverkerier utan att andra skadas.Källor:
http://www.bt.se/boras/fyraarig-flicka-beskjuten-pa-hassleholmen-siktade-pa-henne/
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/ambulans-beskots-med-raketer:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/explosion-pa-polisstation-i-ljungby
https://polisen.se/Service/Tillstand/Fyrverkerier/

Likes

Comments

Det är en lögn. Det vi fått höra sedan barnsben, att man är i skolan för att lära sig, är en lögn.

När man når högstadiet, när det verkligen börjar bli intressant, då är det inte så längre. Då handlar allt om betygen. Varje arbete, varje uppgift, varje prov, varje lektion. Allt handlar om att du skall prestera så bra som möjligt så att du får bra betyg- och för att få bra betyg måste du alltid prestera!

Välkommen till min värld. Jag är en supernörd. Jag älskar att lära mig nya saker. Jag brukade ta hem skolböckerna och läsa dem hela eftermiddagen när jag var liten. Jag sitter som ett litet ljus på lektionerna och suger i mig information och kunskap. Jag älskar att lära mig, att förstå, att utvecklas. Jag älskar att gå till skolan, för jag lär mig så mycket nytt, så mycket intressanta saker.

Men på senare år har skolan mest varit ett stressmoment. Med dagens betygssystem krävs det att jag presterar bra på alla mina prov, inlämningar och lektioner. Misslyckas jag en gång så kan jag inte få ett högt betyg. Om jag inte har A på alla moment och kriterier så kan jag inte få A i betyg. Att vara sjuk eller ha en dålig dag finns inte med på kartan.

Allt jag lär mig i skolan tvingas jag trycka in i skallen så fort som möjligt, för att kunna göra bra ifrån mig på provet som kommer. Jag får inte chansen att sätta mig ner och tänka över det jag lärt mig, ställa frågor, undersöka mera. Jag kan inte. Jag måste bara använda det jag fått tilldelat mig för att skriva en uppsats, sedan racear vi vidare till nästa ämne.

Allt vi hör i skolan handlar om betyg. "För att få det här betyget måste du klara det här och det här", "det här är ett E-moment, alla måste klara det", "på provet finns två A-frågor". Vi ska inte bara ha kunskaper utan också kunna använda dem på flera olika sätt, och kan vi inte det så kan vi inte få mer än ett E, vilket är det lägsta godkända betyget. Nämnde jag att ett E idag motsvarar en trea för trettio år sedan? Det gör det.

Det är hemskt att till och med en sådan som jag, som älskar skolan och att lära mig, räds att gå dit. Det är hemskt att skolan inte betyder annat än press och arbete för oss. Det är hemskt att vi ska behöva sitta och prata om det och uppgivet sucka;

"Jag vill ju bara lära mig..."

Det är hemskt att vi ska ha mer studiemotivation för att lära oss hur ett datorspel fungerar än för vår framtid, bara för att datorspelet inte ger oss samma stress. Bara för att datorspelets funktioner inte kommer på ett prov, ett prov vars resultat bestämmer halva vår framtid.

För vi vill ju bara lära oss. Men skolan handlar inte om att lära sig. Skolan handlar om att prestera. Den förbereder oss inte för framtiden, som de vuxna alltid har sagt. Den låter oss forma vår egen framtid, baserat på stresshantering och hur bra vi är på att improvisera argument för att första världskriget var nödvändigt.

Jag önskar, önskar, önskar att skolan kunde ändras. Att det inte skulle vara så viktigt med betyg. Att vi skulle få komma dit och sätta oss ner och bara lära oss. Att det vi presterar som femtonåringar inte behöver bestämma hur de nästkommande tre åren av livet ser ut.

Att vi alla kan se fram emot skolan. Att vi alla kan lära oss. Att vi bara får lära oss.

Jag vill ju bara lära mig.

Likes

Comments

I år är första gången jag faktiskt har hängt med i det amerikanska presidentvalet. Jag har mer eller mindre förstått vad som hänt (vilket skrämmer mig).

USAs valsystem har fått kritik många gånger, och jag har aldrig kritiserat det själv eftersom jag inte förstått det. Men nu förstår jag det- och nu kritiserar jag det.

Så här fungerar det amerikanska valet;
Folket röstar på sin kandidat i sin delstat, i år antingen Clinton eller Trump. Den som får flest röster i delstaten vinner delstaten och får då ett visst antal "poäng" (elektorer), vilket motsvarar antalet säten i kongressen som delstaten får.

Varje delstat har alltså ett visst antal elektorer, och den som vinner delstaten vinner dessa elektorer. Försten till 270 elektorer (269 är hälften) blir mer eller mindre president.

Trump skulle alltså kunna vinna en delstat med 51% mot 49% och få alla delstatens elektorer. Han skulle också kunna vinna färre delstater än Clinton, så länge han vinner rätt delstater (delstater med många elektorer). Han skulle också kunna få färre totala röster än Clinton men ändå vinna valet (vilket han gjorde), för han fick flest röster i rätt delstater.

Vi applicerar detta valsystem på ett låtsasland. I landet X finns 10 delstater, och varje delstat har 10 000 invånare. De tre första delstaterna har 20 elektorer var. Resterande sex delstater delar på 40 elektorer.

Jag vinner valet i delstaterna 1,2 och 3 med 51% av rösterna. Jag får 20 elektorer per delstat, trots att nästan hälften av varje delstat röstat mot mig. Delstaterna 4-10 vinner min motståndare, men hen får endast 40 elektorer, trots att hen vunnit fler delstater, och fått fler röster (70 000 mot 30 000).

70% av landets befolkning röstade på min motståndare. I 7 av 10 delstater fick min motståndare majoritet.

Men jag blev president.

Anledningen att USA använder systemet med elektorer är att "delstaterna skall få vara med i valet". Två av USAs delstater ger presidentkandidaterna det antal elektorer som motsvarar det antal röster kandidaten fått. Resten använder det orättvisa och odemokratiska systemet ovan. Varför kallar jag det odemokratiskt? Jo, för att det inte är folket som väljer president, utan delstaternas storlek.

Jag föreslår att man får elektorer i enlighet med hur mycket röster man får, eller att man slopar elektorsystemet totalt och bara kör på folkets röster. Den som får flest röster vinner, punkt. Då får man faktiskt en folkvald ledare, vald genom demokrati.

Likes

Comments

Häromdagen var det internationella kvinnodagen. Alla hyllade kvinnor hit och dit, och det är inget fel med det, och som vanligt var det också en massa snack om att det är 364 mansdagar om året och bara en kvinnodag.
Då känner jag lite spontant att världen är jävligt korkad.

I ett av mina första inlägg på den här bloggen skrev jag om biologiskt och socialt kön. Det finns liksom två biologiska kön- man och kvinna, penis och vagina. Men socialt sätt, i själen om man vill säga det så, så spelar inte kön någon roll. Vi är alla människor, vi är alla personer med känslor, tankar och åsikter. Man och kvinna är en stor sak och jämställdhet är ett hett ämne, men höjden av jämställdhet tänker ingen ens på; att alla faktiskt är männsikor, oavsett biologiskt kön. Man ska inte behöva ge ett pris till någon bara för att hon är kvinna, man ska ge pris till den som förtjänar det. På samma sätt ska man inte lägga så stor vikt vid hudfärg när det gäller t ex prisutdelningar.

Och nu säger ni "aah, men de som delar ut priserna gör ju det ändå", och ja, det är sant. Därför behöver vi ett system för att förhindra sånt! Vi behöver kunna rösta fram de rättvisaste jurydomarna, de vi litar mest på, och om de också suger så kanske vi helt enkelt ska låta folket rösta. 

Wiens filharmoniska orkester är ett exempel på hur jämställdhet införs i ett sammanhang. De accepterade inte kvinnor in i orkestern förrän 1997, då man efter ett krismöte bestämde sig för att ta in EN kvinna. Senare fortsatte man genom att låta musiker provspela bakom ett skynke. Problemet var att man efter provspelningen lyfte skynket. En japan som provspelade och som spelade fantastiskt antogs inte för att han såg annorlunda ut. Man märkte också att kvinnor inte antogs oavsett om skynket lyftes eller inte, för man hörde på fotstegen om det var en kvinna eller man. Efter att man såg till att en matta som dämpade fotstegen användes började fler kvinnor och utomeuropeer antas, endast för att man inte fick veta kön och utseende förrän det var för sent.

Det krävdes sjukt mycket arbete för att få in lite jämlikhet i en jäkla orkester. Tänk er hur mycket det behövs för att skapa ett jämlikt samhälle! Vi måste börja jobba nu direkt och stå upp för varandra och vi måste våga tjata, våga säga emot, våga kriga! Vi kommer inte få någonting gratis, speciellt inte det här, så det är dags att slåss nu.

365 persondagar, tack!

Likes

Comments

Min flickvän arbetar som ordförande i Kungsbacka Ungdomsråd. Vi träffas varje måndag i Kungsbacka för möte, och efteråt brukar vi i gänget hänga på McDonald's eller på Elektronen (det lokala ungdomshuset).

Min flickvän bor i Göteborg, så varje måndagskväll åker hon med pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg, ofta efter tio.

Och varje måndagskväll blir hon utsatt för vad som bara kan kallas en sorts övergrepp:


En manlig individ sätter sig, trots att tåget är nästan tomt, obekvämt nära henne. Han slickar sig om läpparna, stirrar på henne, klär av henne med blicken, visslar, klappar på sätet bredvid sig, frågar om hennes namn...

Varje gång. Varje. Gång.

En gång i veckan blir hon förföljd, stirrad på, visslad efter. En gång i veckan tar hon på sig dubbla lager kläder och stora halsdukar för att dölja så mycket som möjligt av sin kropp. En gång i veckan ringer hon mig gråtande för att hon inte vågar åka pendeltåg själv, och definitivt inte gå hem från Centralen.

Och hon är långt ifrån ensam. Halva Sveriges befolkning går igenom detta minst lika ofta!

Jag själv, som är kille, har också blivit utsatt för detta. Och jag blev gråtfärdig av att det skett en gång. Jag kan inte föreställa mig att behöva gå igenom samma sak minst en gång i veckan.

DETTA ÄR INTE ACCEPTABELT!

Det är inte okej att det här sker! Det är psykiska sexuella övergrepp och det förstör vårt samhälle inifrån. Om man skulle polisanmäla varje gång så skulle polisen drunkna i anmälningar och fängelserna skulle vara överfulla.

Vi måste göra någonting. I första hand hjälpa varandra- ser du något misstänkt, ingrip. Gå och sätt dig bredvid den utsatta och stötta den.

I andra hand uppfostra barnen och lära dem att detta inte är okej. Lära samhället att det inte är okej. En sorts reklamkampanj skulle kunna ha en bild av ovanstående situation och texten "stoppa psykiska övergrepp" eller liknande- det är så lätt, Sverige, så lätt!

Stoppa psykiska övergrepp!

Likes

Comments

Ett annorlunda ämne, kanske.

Det känns onödigt att ha en "gästtoalett" i sitt hus. Det känns som om man anser att gästerna är mindre värda, så de får gå på den (oftast) mindre, omodernare och obekvämare toaletten.

Jag som värd vill ju verkligen att gästerna ska känna sig välkomna och varmt mottagna, och då vill jag ju verkligen inte säga till dem att "gästtoaletten är där ute i tvättstugan" eller nåt liknande. Om den större och finare toaletten är ledig är det ju en självklarhet att skicka dit min gäst!

Ni kanske tänker att "åh, men vi har ju våra tandborstar där inne..."

Vadå, umgås ni med folk som torkar analen med andras tandborstar? Vad fan är ni för några? 

Skaffa ett badrumsskåp då.

Jag ser ingen anledning att ha en gästtoalett och jag känner mig alltid utesluten när jag blir visad till gästtoaletten, som om de säger till mig att "du tillhör inte oss, du har andra gener i din rumpa så du får inte kissa på vår fina toa". Tack så mycket?

Om du är rädd att folk ska göra nåt med dina tandborstar, tvålpaket eller liknande kanske du umgås med fel sorts folk, eller så är du fett paranoid.

Om du tycker det är äckligt i allmänhet, typ "åh men det luktar": luktar du själv så jävla gott i röven?

Jag förstår inte varför det är så viktigt att skilja på gäster och värdfamilj i en så enkel sak som toalettbehov. Vi är alla människor och har rätt att kissa bekvämt, så ta ner skylten, var öppen, ta hand om dina vänner och sluta diskriminera dina gästers kissande!

Likes

Comments

Visste du att man kan vara transsexuell utan att vara tjej eller kille? Att man kan vara en hen, eller inget av det, eller lite av varje?
Visste du att det finns sju certifierade utredningsteam som kan hjälpa transsexuella med behandlingar, psykologer etc?
Visste du att man som transsexuell får lov att byta juridiskt kön om man är över 18?
Att man kan få hormonbehandling från att man är femton?

Det borde du ha lärt dig i skolan.

Dagens sexualundervisning är, oftast, skitbra. Preventivmedel, könssjukdomar, menscykeln, fortplantning, sexualitet, nästan allt finns med.

Nästan.

Det finns oftast ett stort hål där transdelen är. Ett par meningar, en kort definition, mer brukar inte finnas. Man lägger flera lektioner på övriga ämnen men bara ett par minuter ägnas åt könsidentitet. Flera stora delar inom transsexualism saknas.

Jag går i ettan på gymnasiet och min biologibok nämner knappt transpersoner. Där står att man kan känna sig född i fel kropp, men inget mer. Ingenting om de skitviktiga ämnena:

-Vart man kan vända sig för hjälp som trans
-Agender, genderfluidity osv
-Vad man göra för att må bättre som trans
-Vad man kan göra för att stötta transsexuella i sin omgivning

BLAND ANNAT.

Inte ens jag som är transsexuell visste ett piss innan åttonde klass, och efter det visste jag fortfarande knappt någonting. Det var först efter att jag kom ut som jag började leta själv efter information och då fick veta allt jag skulle lärt mig för flera år sedan.

Mitt förslag är en sorts "trans awareness week" varje år mellan sexan och nian som är en del av sexualundervisningen men som fokuserar helt på transsexualism.

En vecka kanske är lite väl långt, tycker ni, men hur många biologilektioner har man i grundskolan? Två-tre per vecka. Tre lektioner inriktade på transsexualism är det minsta man kan göra. Att det behövs varje år är dels för att återuppliva minnet, dels för att vissa elever kanske är sjuka, vissa elever kanske aldrig fått denna undervisning på sin gamla skola...

Tre lektioner om året i fyra år för alla grundskoleelever. Tre lektioner om året för att se till att kommande generationer transsexuella inte ska behöva känna som jag. Tre lektioner om året för att kommande generationer anhöriga ska kunna förstå och stötta. Tre lektioner om året för trygghet och förståelse.

Tre lektioner om året för transsexuellas framtid.​

Likes

Comments