Tiden har kommer for å forfølge en av mine andre lidenskaper, nemlig reising! I det siste har jeg slitt med store wanderlust cravings og jeg vet at når høsten og vinteren kommer vil det bare bli verre. Jeg trenger å leve etter en annen rytme, lære alle tingene som aldri kan læres på skolen, utforske og vokse. Reise på en annen måte enn hva jeg er vant til. Fordype meg i og virkelig oppleve og leve andre steder og ikke bare se destinasjonene fra utsiden. Sette nye perspektiver i livet. Som løve er solen min planet og sommeren min årstid. Vinteren med sin kulde og sitt mørke gjør meg stiv og deprimert, og bare tanken på at det er sol og varme et annet sted på kloden mens det er vinter her gjør meg alltid trist og urolig. Jeg vil se verden, alle falsetter, alle kriker og kroker av denne vakre kloden som er vårt hjem. Møte alle våre felles jordboere - svømme med hvaler, oppleve livet på savannen, ri og være fri. Her er noen av destinasjonene jeg planlegger:

// The time has come for me to follow one of my other passion, traveling! I have been dealing with some heavy wanderlust for a while and I know that when autumn and winter comes it will only get worse. I need to bask in a new rhythm of life, learn all the things that school can't teach, explore and grow. Travel in a different way than usual. Find new perspectives for myself. As a lion the sun is my planet and summer is my season. The winter with its cold degrees and dark days here in norway makes me stiff and sad, and only the thought of there being summer somewhere else on the planet while theres winter here always makes me restless and depressed. I want to see the whole world, every cave and every hill of this beautiful planet that is our home. Meet all the different earthlings that share our home - swim with whales, experience the life of the wild savannah, ride horses and be free. This is some of the destinations i plan to visit:

:B A L I